Blogi

Sirpa Hagsberg: Siksi Jouni Mutanen

SDP:n valtuustoryhmän ja yleisen kokouksen valinta on Jouni Mutanen Valitsemme kaupunginjohtajaa tilanteessa, jossa kuntakenttää kuormitetaan selvityspyynnöillä ja lausunnoilla milloin sote – uudistuksesta, kuntarakenteesta tai valtionosuusuudistuksesta.  Hyvin valitettavan tapahtumasarjan vuoksi kaupunginjohtajamme…

Lue lisää

Nationalismi tietää sotaa

Kun poliittiset johtajat aloittavat historian uudelleen kirjottamisen, meidän pitäisi pelätä tulevaisuutemme puolesta. Venäjä, Unkari, Japanissa ja Kiinassa poliittisesti tuetaan pyrkimyksiä muuttaa historian oppikirjoja. Se on varoitusmerkkejä nationalismin noususta. Tammikuussa Vladimir…

Lue lisää

Putinin Venäjän monet kasvot

Kiihkeät arvailut ja monenlaiset spekulaatiot  täyttävät mediat. Historian, politiikan ja ihmisen käyttäytymistieteiden edustajat kilpaa keksivät kuvauksia ja selityksiä Venäjän johtajan aikeista. Vahaakin vanhempi sanonta on, että ”valta pilaa aina ja…

Lue lisää

Kuvaako kartta maastoa ja miten maailman kuvausta hyödynnämme?

Antti Rinne ensimmäisessä haastajan haastattelussa kertoi viitaten Jacke Södermaniin, että SDP kulkee tuntemattomassa maastossa ilman karttaa ja kompassia. Tämä mielessäni kiinnostuin aiheesta kartasta ja maastosta tai mallintamisesta ja todellisuudesta. Tiedämme,…

Lue lisää

Hallitusjonglöörin pallot sataa opposition laariin

Aivan aluksi pyydän kiittää ministeri Henna Virkkusta aktiivisesta asian esittelystä. Europarlametissa on tapana aloittaa kiitoksilla. Nyt siirryn varsianis-suomalaiseen tyylliin, kun arvelen ,että ”Kertaus on opintojen äiti” viisauteen ja / tai…

Lue lisää

NAANTALIN KH:N SOTELAUSUNTO

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyynnön jälkeen lakiesityksestä on maan hallituksen piiristä esitetty hyvin poikkeavia kannanottoja. Ehdotuksen hallinnolliset ja organisatoriset tavoitteet ja niiden toteuttaminen ovat myös ristiriidassa…

Lue lisää

Paras-laki pohjaksi sote-uudistukselle

Kun­tien lau­sun­to­kier­ros so­te-uu­dis­tuk­ses­ta päät­tyy 13. maa­lis­kuu­ta. Hal­li­tus te­kee sen jäl­keen hal­li­tuk­sen lo­pul­li­sen esi­tyk­sen uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­ses­tä. Pro­fes­so­ri Pent­ti Ara­jär­vi ke­hot­ti (HS Mie­li­pi­de 3. 3.) unoh­ta­maan so­ten ja ot­ta­maan er­van eli eri­tyis­vas­tuua­lueet. Asia…

Lue lisää

Unohdetaan sote – otetaan erva

Pentti Arajärvi: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus on vält­tä­mä­tön. Mei­dän pi­tää poh­tia ar­vo­jam­me: ovat­ko ra­ha ja ta­lous pää­mää­rä vai vä­li­ne? Ha­luam­me­ko yh­teis­vas­tuu­ta? Kes­tää­kö mo­raa­lim­me, et­tei avut­to­mia au­te­ta? Yh­tei­sis­sä ter­veys­pal­ve­luis­sa on useim­mi­ten…

Lue lisää

Holokaustin vanhin uhri on kuollut, Naantalissakin kunnioitamme hänen muistoaan erityisestä syystä

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Ho­lo­kaus­tin eloon­jää­neis­tä van­hin, Alice Herz-Sommer, kuo­li Lon­toos­sa 23. hel­mi­kuu­ta. Hän oli 110-vuo­tias. Ali­ce Herz syn­tyi vii­si­lap­si­seen, maal­lis­tu­nee­seen juu­ta­lai­seen per­hee­seen 26. mar­ras­kuu­ta 1903 Pra­has­sa, sil­loi­ses­sa Itä­val­ta-Un­ka­ris­sa….

Lue lisää

Kuntarakenne on yksinkertainen asia

Turun kaupunkiseudun rakenne. Kuntajakolaki ja nykyinen Kataisen hallinto pitää työssäkäyntialuetta kunnallisen jaotuksen merkittävimpänä perusteena. Nykyisen hallituksen aikana muu toiminnallinen kokonaisuus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Asukkaiden liikkumista tarpeet syntyvät työssäkäynnistä asioinnista…

Lue lisää


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa