Blogi

Hallitusjonglöörin pallot sataa opposition laariin

Aivan aluksi pyydän kiittää ministeri Henna Virkkusta aktiivisesta asian esittelystä. Europarlametissa on tapana aloittaa kiitoksilla. Nyt siirryn varsianis-suomalaiseen tyylliin, kun arvelen ,että ”Kertaus on opintojen äiti” viisauteen ja / tai…

Lue lisää

NAANTALIN KH:N SOTELAUSUNTO

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyynnön jälkeen lakiesityksestä on maan hallituksen piiristä esitetty hyvin poikkeavia kannanottoja. Ehdotuksen hallinnolliset ja organisatoriset tavoitteet ja niiden toteuttaminen ovat myös ristiriidassa…

Lue lisää

Paras-laki pohjaksi sote-uudistukselle

Kun­tien lau­sun­to­kier­ros so­te-uu­dis­tuk­ses­ta päät­tyy 13. maa­lis­kuu­ta. Hal­li­tus te­kee sen jäl­keen hal­li­tuk­sen lo­pul­li­sen esi­tyk­sen uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­ses­tä. Pro­fes­so­ri Pent­ti Ara­jär­vi ke­hot­ti (HS Mie­li­pi­de 3. 3.) unoh­ta­maan so­ten ja ot­ta­maan er­van eli eri­tyis­vas­tuua­lueet. Asia…

Lue lisää

Unohdetaan sote – otetaan erva

Pentti Arajärvi: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus on vält­tä­mä­tön. Mei­dän pi­tää poh­tia ar­vo­jam­me: ovat­ko ra­ha ja ta­lous pää­mää­rä vai vä­li­ne? Ha­luam­me­ko yh­teis­vas­tuu­ta? Kes­tää­kö mo­raa­lim­me, et­tei avut­to­mia au­te­ta? Yh­tei­sis­sä ter­veys­pal­ve­luis­sa on useim­mi­ten…

Lue lisää

Holokaustin vanhin uhri on kuollut, Naantalissakin kunnioitamme hänen muistoaan erityisestä syystä

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Ho­lo­kaus­tin eloon­jää­neis­tä van­hin, Alice Herz-Sommer, kuo­li Lon­toos­sa 23. hel­mi­kuu­ta. Hän oli 110-vuo­tias. Ali­ce Herz syn­tyi vii­si­lap­si­seen, maal­lis­tu­nee­seen juu­ta­lai­seen per­hee­seen 26. mar­ras­kuu­ta 1903 Pra­has­sa, sil­loi­ses­sa Itä­val­ta-Un­ka­ris­sa….

Lue lisää

Kuntarakenne on yksinkertainen asia

Turun kaupunkiseudun rakenne. Kuntajakolaki ja nykyinen Kataisen hallinto pitää työssäkäyntialuetta kunnallisen jaotuksen merkittävimpänä perusteena. Nykyisen hallituksen aikana muu toiminnallinen kokonaisuus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Asukkaiden liikkumista tarpeet syntyvät työssäkäynnistä asioinnista…

Lue lisää

Kauneuden tunteellinen tulkki Riita Alho 70 v

Onnittelemme 70-vuotiasta Riitta Alhoa. Samalla kiitämme häntä vuosia jatkuneesta harvinaisesta huomaavaisuudesta omasta ja monien muiden puolesta. Riitta on nimittäin onnistunut yllättämään monet kanssaihmisensä iloisilla  tervehdyksillä, joita hän huomaavaisesti ja vaivojaan…

Lue lisää

Yksinäistä tulevaisuutta

Miltä maailmassa näyttää 100 vuoden päästä?” mietti Ignacio Palacios-Huerta London School of Economicsin ekonomisti ja laittoi tämän kysymyksen toisille taloustieteilijöille. Tosin ammattikunta ei pystynyt ennustamaan  rahoituskriisiä, mutta silti hän kirjoittaa…

Lue lisää

Suomen historiantuntemus hukassa?

”Kansakunta, joka ei tunne historiaansa, joutuu elämään sen uudelleen.”Toivottavasti näin ei tule Suomessa koskaan käymään. Pahalta kuitenkin tuntuu, kun on saanut huomata, että tämän päivän poliitikot eivät tunne Suomen historiaa….

Lue lisää

Havukujan ajattelija: Ison kaupungin johto

Havukujan ajattelija kirjoittaa aina juttunsa asiasta, jonka on kuullut jostain ja paisuttelee sitä tarvittaessa. Ison ,nimeämättömän, kaupungin johtajuus on kuitenkin sellainen juttu, jota ei tarvitse paisutella. Puusepät keskustelevat aina tavatessaan…

Lue lisää


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa