Naantalin kaupungin on aloitettava valmistelu luokkakokojen pienentämistä laadukkaan opetuksen takaamiseksi

Mari van der Berg 20220820

Naantalin kaupunginvaltuuston 9.10.2023 pidettävässä kokouksessa käsitellään Vihreiden aloite, jonka on jättänyt Eero Latvalan ym. Aloitteessa esitettiin, että Naantalin on selvitettävä syksyn 2023 talousarviokäsittelyyn mennessä, millaiset kustannukset syntyisivät, jos Naantalin perusopetuksen ala- ja yläkouluihin toteutettaisiin OAJ:n opettajamitoitusmallin mukaiset luokkakoot syksystä 2024 alkaen.

Aloitteen perustelu osiossa todetaan, että huoli eriarvoisuuden kasvamisesta oppilaiden välillä, oppimistulosten romahtaminen ja opetusalan houkuttelevuuden heikentyminen ovat aloitteen taustalla.

Tulevana luokanopettajana ja koulumaailmassa jo yli kymmenen vuotta työskennelleenä koen, lisä perusteluna mainitun opetuskentällä koettavan paineistumisen todellisena. Laadukas opetus ja osaavat opettajat ovat Suomen ylpeys ja lippulaiva, mutta nyt koulumaailmassa opettajat väsyvät ja joka kolmas opettaja pohtii alan vaihtoa, johtuen työn liiallisesta kuormittavuudesta. Aloitteessa mainitaan että, yksi keskeinen kriteeri laadukkaalla perusopetukselle on riittävän pienet opetusryhmät. Tästä olen täysin samaa mieltä aloitteen tehneiden ja OAJ:n kanssa.

Aloitteen osalta laaditussa vastauksessa on kustannusarviot tehty siten, että kunkin koulun kohdalta on laskettu uusien opettajien tarve silloin, jos opettajamitoitus 1.-2. luokilla yhtä opettajaa kohden olisi opetusryhmässä enintään 18 oppilasta ja vastaavasti 3.-9. luokilla enintään 20 oppilasta. Lisäksi arviossa huomioitiin erityisopettajien sekä koulunkäynnin ohjaajien tarve.
Kustannusarvioksi lisättävien opetusresurssien osalta saatiin uusien opettajien osalta 1 132 000 € / vuosi ja uusien erityisopettajien osalta 243 780 € / vuosi. Uudet koulunkäynninohjaajat puolestaan kustantaisivat 38 000 € / vuosi, eli kokonaisuudessaan uudella pienemmällä ryhmäkoko mitoituksella kustannukset olisivat yhteensä 1 513 980 € / vuosi, joka olisi erittäin mahdollinen Naantalin nykyisessä hyvässä talous tilanteessa.

Selvityksessä otettiin myös huomioon uusien ryhmäkokojen mukanaan tuomat lisä tilatarpeet, jotka aiheuttaisivat lisäkustannuksia. Lisäluokkahuoneet ovat opettajan näkökulmasta tarpeen, sillä vaikka ryhmässä olisi kaksi opettajaa on suuressa ryhmäkoossa edelleen olemassa samat haasteet, kuin yhden opettajan opetusryhmän kanssa. Lisäksi yhteisopettajuus haastaa ja kuormittaa opettajia opetuksen suunnittelua omalta osaltaan. Näen kuitenkin, että kaksi opettajaa suuremmassa ryhmässä olisi sopiva ensiaskel kohti parempaa. Toivonkin, että Naantalin kaupunki aloittaa valmistelemaan luokkakokojen pienentämistä laadukkaan opetuksen takaamiseksi, sekä huomioi tulevassa palveluverkon toisen vaiheen suunnittelussa näiden uusien opetusryhmien luokkatila tarpeen jo hyvissä ajoin. Naantalin kaupungilla on nyt erinomainen mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä ja laadukkaan opetuksen malliesimerkkinä muille Suomen kaupungeille ja kunnille.

Mari van den Berg

Luokanopettaja opiskelija, Turun yliopisto
Naantalin Työväenyhdistyksen johtokunnan jäsen
Sosialidemokraattisten opiskelijoiden puheenjohtaja

9.10.2023

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sisällysluettelo

 


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa