Sirpa Hagsberg: Ikäimiset , lähipalvelut ja urheilu

Hagsberg Sirpa

Naantalin kaupunginvaltuusto, SDP:n ryhmäpuheenvuoro 7.12.2020

Talousarvio 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet sekä muut kuulijat.
Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 on laadittu pandemian keskellä. Vuodesta 2021 selviämme ilman veronkorotuksia ja vaikka painetta suunnitelmavuosille veroprosentin nostolle arvioidaan olevan, ryhmämme katsoo, että se tulee tarkkaan harkita ja toteutuessaan perustua siihen, että kuntalaisten hyvät palvelut turvataan niitä heikentämättä.
Olemme listanneet asioita, jotka ovat meille tärkeitä nyt ja myös ensi kevään kuntavaaleissa. Kaupunginhallituksessa äänestyttämämme asiakohdat ovat linjassa näiden kanssa.

Toimivat lähipalvelut

Jo aiemmin päätetty palveluverkko on saanut kiitosta erityisesti selkeydestään sitä toteuttavilta tahoilta. Ryhmämme ei kuitenkaan hyväksy Kalevanniemen keskittymää; liikaa toimintoja keskitetään samalle alueelle. Pienemmät yksiköt lopetetaan toimivina lähipalveluina lapsiperheille erityisesti keskustan alueella. Esitämme seuraavaa: Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimiston määräraha 500.000 euroa vuodelle 2022 siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle. Esitämme lisäksi, että talousarvion investointiosaan tekninen lautakunta/tilalaitos / Kalevanniemen koulu vuodelle 2021 esitettyä toimintamenoa 1355.000 euroa sekä taloussuunnitelmaan vuodelle 2022 esitettyä 955.000 euron toimintamenoa ei hyväksytä. Pidämme tärkeänä, että kädentaitojen tilat toteutetaan kaupunginjohtajan esityksen mukaan vuosina 2023 – 2024. Muut siis siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle. Vuoden 2024 investointimääräraha tarkentunee vielä, joten emme esitä siihen nyt muutosta.

Huolenpito kaikista kuntalaisista

Päätimme viime talousarvion hyväksymisen yhteydessä selvittää hoito- ja vanhuspalvelujen nykytilaa ja skenaarioita. Viranhaltijoiden valmisteleman ohjelman lisäksi ulkopuolinen asiantuntijakonsultti selvitti asiaa ja julkaisi raporttinsa. Mieleen on jäänyt mm. se, että hän kannusti nyt ennen kaikkea investoimaan ikäihmisiin. Me investoimme nyt miljoonia euroja kouluihin ja päiväkoteihin eli ns. perhetaloihin. Ikäystävällinen Naantali – ohjelma hyväksyttiin marraskuussa sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Samalla hyväksyttiin myös hoito- ja vanhuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkistus. Hoitotieteen dosentti Mari Kangasniemi Turun yliopistosta sanoo, että meidän kaikkien pitää pystyä luottamaan siihen, että kun omat voimavaramme ja kykymme hiipuvat, on ammattilaisten tehtävä huolehtia paitsi hyvästä hoidostamme, myös siitä, että itsemääräämisoikeutemme säilyy. Toimintakyvyn arviointiin käytettävä mittari on osattava niin hyvin, että kukaan ei jää ilman tarvittavaa apua. Tehtävä vaatii myös riittävän henkilöstön tekemään palvelutarpeen arviointia.
Ohjelmat, päätökset tai suurilta näyttävät panostukset henkilöstömäärien lisäyksiin ei vielä takaa yhtään mitään. Toivomme Ikäystävällinen Naantali – ohjelmalle ja sen toteutumiselle seurantaryhmää tai ainakin säännöllistä raportointia. Palaamme näihin asioihin ryhmämme myöhemmissä puheenvuoroissa.

Saaristo ja luonto

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä esittämämme selkeä lisäresurssi ei menestynyt, mutta toki epämääräisempi ja valitettavan usein pitkälle venyvä pöytäkirjamerkintä asian selvittelystä hyväksyttiin. Esitämme edelleen palvelujen ostoon 100.000 euron lisämäärärahaa, joka käytetään saaristomeren hoitoon Naantalin alueella.
Hyvät harrastusmahdollisuudet
Kalevanniemen monitoimihallin suunnitteluun on esityksessä varattu rahaa kahdelle viimeiselle suunnitelmavuodelle. Esitämme, että monitoimihalli rakennetaan vuosina 2021 – 2023 seuraavasti: talousarvioon vuodelle 2021 390.00 euroa, taloussuunnitelmaan vuodelle 2022 2,7 milj. euroa sekä vuodelle 2023 2,9 milj. euroa.
Nämä miljoonat menisivät kaikkien kuntalaisten hyväksi.

Kulunut vuosi tulee jäämään aikakirjoihin ajanjaksona, jota emme koskaan unohda.

Nesteen päätös lakkauttaa Naantalin jalostamo on aivan uskomaton. Ministeriön asettama selvitysmies Panu Routila työryhmineen tekee tällä hetkellä hartiavoimin töitä korvaavan toiminnan käynnistämiseksi Naantalissa. Työttömiksi jääviä ja heidän perheitään tulee auttaa kaikin mahdollisin keinoin ja tähän on saatava myös valtio mukaan. Koronapandemian aiheuttama inhimillinen kärsimys sekä taloudellinen katastrofi koskettaa meitä kaikkia niin yksilöinä, perheinä kuin yrityksinä. Meillä kaikilla on tai tulee olemaan oma selviytymistarinamme.
Valtion koronatuet tälle vuodelle auttavat tuntuvasti kuntataloutta. Pandemian kolmas aalto on jo voimistumassa ja sen arvioidaan olevan edeltäjiänsä jopa kohtalokkaampi, koska voimavarat ovat jo nyt äärimmilleen viedyt. Raha ei ratkaise, jos ihmiset uupuvat työnsä ääreen tai sairastuvat itse. Naantalissa virkamiesjohto on työskennellyt tiiviisti yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Johtoryhmän ja sosiaali- ja terveysviraston pandemiatyöryhmä on kokoontunut tiiviisti; ohjeita on päivitetty ja yhdessä mietitty. On tehty erilaisia tiekarttoja, stressitestejä ja niihin toimintaohjeita. Naantalissakin tartuntaluvut ovat hitaasti, mutta varmasti kasvussa. Mikään sektori ei ole päässyt tai pääse jatkossakaan helpolla, mutta nostaisin esiin erityisesti sekä sosiaali- ja terveystoimen, että sivistystoimen ja siellä erityisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen. Kiitos kaikille teille siellä uurastaville, kiitos myös perheille yhteistyöstä.

Sdp:n valtuustoryhmä on oman kaupunginhallitusryhmän tekemien muutosesitysten takana, mutta on muilta osin valmis hyväksymään talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.

Ilman kristallipalloakin tiedämme, että ensi vuonna meillä on uusi kaupunginjohtaja sekä uudet päättäjät talousarviosta päättämässä.

Lämmin kiitos kaupunginjohtaja Jouni Mutaselle ja muille virkamiehille, sekä luottamushenkilöille talousarviotyöskentelystä historiallisen kovina aikoina. Toivotan kaikille jaksamista, mutta vastuullisuutta: käyttäkää maskia, peskää käsiänne ja muistakaa turvavälit. Toivottavasti rokote koronaa vastaan saadaan pian ja että mahdollisimman moni sen myös ottaisi.

 

7.12.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sisällysluettelo

 


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa