Mikko Rönnholm

Nallen ei-vaalikirja

WahlroosSipilC3A4Hs20150313

Ky­sees­sä ei ole Wahl­roo­sin vaa­li­kir­ja. Teos ei kä­sit­te­le
Suo­men ta­lous­po­li­tiik­kaa muu­ten kuin vä­lil­li­ses­ti. Jo kä­si­kir­joi­tuk­sen
eng­lan­nin kie­li viit­taa sii­hen, et­tä Wahl­roos pyr­kii mu­kaan kan­sain­vä­li­seen
de­bat­tiin.Annamari Sipilä Hs

Yritin FT:stä löytää kirjan julkistuksesta juttua. En sitä
löytänyt. Sen sijaan Nalle oli Suomen taloudesta madonlukujaan lukenut 11.3. olleessa jutussa..

Kir­jan­sa lop­pu­si­vuil­la
Wahl­roos pal­jas­tuu yl­lät­täen Suo­mes­sa so­dan jäl­kei­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä
to­teu­te­tun Kaup­pa­tie­tei­den toh­to­ri, si­joit­ta­ja
ja tie­to­kir­jai­li­ja Björn Wahlroos on val­mis soit­ta­maan tuo­mio­päi­vän
pa­suu­naa.

Mut­ta en­sin lon­too­lai­sen lois­to­ho­tel­lin svii­tin oveen is­kee na­pak­ka
ko­pu­tus. Hen­ki­lö­kun­ta ha­luaa var­mis­tau­tua, et­tä kan­ta-asiak­kaal­la
on kaik­ki hy­vin. Samp­pan­ja on is­tu­tet­tu jo etu­kä­teen – ja ti­laa­mat­ta
– si­vu­pöy­däl­le odot­ta­maan.

Näin alkaa HS:n Lontoon kirjeenvaihtajan
tarunhohtoinen kertomus. Jo näinhän se menee tutkivassa journalismissa inf­laa­tio­po­li­tii­kan
tu­ki­jak­si. Ny­ky­eko­no­mis­tit ovat tuo­min­neet sen.

Kas­vua tu­ke­va, va­luut­ta­kurs­sin heik­ke­ne­mi­sen vä­lit­tä­mä ra­ha­po­li­tiik­ka
on hä­nen vä­lit­tä­män­sä ku­van mu­kaan ai­na te­ho­kas­ta. Sen kas­vua ja
työl­li­syyt­tä tu­ke­vat vai­ku­tuk­set ei­vät näy­tä kil­pis­ty­vän edes työ­mark­ki­noi­den
jäyk­kyyk­siin ja suu­reen ra­ken­ne­työt­tö­myy­teen. Nä­mä jäyk­kyy­det sal­pai­si­vat
fi­nans­si­po­liit­ti­sen el­vy­tys­yri­tyk­sen te­hon lauk­kaa­vaan inf­laa­tioon
he­ti al­kuun­sa.

Nal­len tur­kin
al­ta lo­pul­ta siis pal­jas­tuu­kin Suo­men ta­lous­po­li­tii­kan pe­rin­tei­sen,
jo unoh­de­tuk­si luul­lun mal­lin kan­nat­ta­ja

Luu­len­pa vain, et­tä tä­män mal­lin pe­rus­te­le­mi­ses­sa
Wahl­roo­sil­la oli­si te­ke­mis­tä jo­pa ihai­le­man­sa Chi­ca­gon kou­lun puh­das­op­pisim­pien
jä­sen­ten se­mi­naa­ris­sa.
Jukka Pekkarinen HS 13.3.2015

Kiitos Jukka Pekkariselle, joka ei ole hurahtanut – hurmaantunut toimittajien tavoin,

En malta olla muistelematta Fortumin  ilmastoseminaaria, jossa Mike Liliuksen kaveri Nalle kertoi oman maailman  suurien huolien luettelon.

1. 
Fundamentaalinen islam

2. 
Afrikan köyhyys

3. 
Ilmaston muutos ja eurooppalainen
sosialidemokratia siis jaetulla kolmossialla.

Hän jo silloin ideoi veden ja ilmana privatisointia jollekin
säätiölle; YK ei tietenkään kelvannut. Sopiva asiamieskin kävi monen läsnä olleen
mielessä.

Viimeksi kun Nalle pyrki julkisuuteen hän pisti Churchillin suuhun Keynesin
sitaatin ”Tosiasioiden muuttuessa muutan
mieltäni, mitä te teette, Sir?
” ja se taisi ollakin ainut komentti
hänen juttunsa jälkeen.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa