Mikko Rönnholm

Taikurin hattu voitti suunnittelun – TA toteutuksen

Keksustan suunnitelmakilpailu Taikurinhattu 2016

Pitkä takkuinen tarina

Naantalin keskustan rakennemallin suunnittelu aloitettiin lokakuussa 2008. Väliraportti esiteltiin helmikuussa 2009 yleisötilaisuus oli huhtikuussa 2009.
Ensimmäinen Loppuraportti esiteltiin ensimmäisen kerran syykuussa 2009 , toisen kerran lokakuussa ja kolmannen kerran maaliskuussa 2010 ja toinen yleisötilaisuus oli toukokuussa 2010 ja lopullinen loppuraportti on tullut käsittelyyn syyskuussa 2010.

Ja sitten lähdettiin uudelleen liikkeelle arkkitehtikilpailun muodossa ja niinpä Palkintolautakunta päätti 5.2.2013 asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen ”Taikurin hattu” ja esittää sen ottamista jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Tästä kilpailutyöstä oheinen kuvakaappaus. Tällaista ilmettä me  tai ainakin minä valtuutettuna odotin, mutta nyt tiedämme, että se olikin taikurin illuusio -todellisuus on toisen näköinen – ei avointa läpikuljettavaa korttelia vaan maanpäällinen  osa on autoilla ja korttelin sisänäkymätkin  on suljettu seinillä.

Ja miten sitten kävikään

Ja sitten vuonna 2017 ryhdyttiin toteutukseen ja päätettiin kilpailuttaa keskustakortteli keskeisenä ehtona oli, että kortteliin rakennetaan kovanrahan omistusasuntoja. Parin osanottajan kisan voitti TA-konserni.

Viime 2019 syksyllä samainen  konserni sai ilman kilpailua vanhan seurakuntatalo – vapaa-aikatullin – teatterin tontin. Tuolloin sosialidemokraatit esittivät, että kohde olisi rakennettu vapaana olevalle  TA:n tontille. Tästä kaupunki ei edes neuvotellut, koska se oli vastoin kilpailutuksen ja kauppakirjojen ehtoja.

Kesällä 2020 kaupungille esiteltiin, että kauppakirjan ehtoja muutetaan ja että TA-konserni voi rakentaa vapaille tonteille ARA-sääntöjen mukaisia vuokrataloja.
31.8.2020 kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen. Kaupunginhallitus kertoi asiasta kaupunginvaltuustolle 7.9.2020 ilmoitusasiana.

Tähän on tultu ja näin puhuin valtuustossa  otsikolla Naantali tekee  komean  vuokra-asumisloikan

Naantalin asunto-ohjelmasta muutama poiminta taustaksi:
• Asunto-ohjelmaa toteutetaan hyvän hallintotavan ja kaupungin arvojen mukaisesti – avoimesti, asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti.
• Naantali tehostaa toimenpiteitä, joilla edistetään väkiluvun kasvua, väestörakenteen elinvoimaisuutta ja asumisen laatua.
• Mahdollistetaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa monipuolisella tonttitarjonnalla ja kohdentamalla asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti.
• Naantalin Vuokratalot Oy rakentaa laadukkaita monipuolisia vuokrakohteita eri puolille Naantalia huomioiden erityisesti lapsiperheiden tarpeita. Tavoite: Lisätä vuokra-, ARA- ja asumisoikeusasuntojen määrää. (Tavoitteet määritellään tarkemmin kohdassa ”tavoitteet”

Hyvät ja selkeät tavoitteet määrittelyssä liudentuvat 15- 20 ARA vuokra-asuntoa

Määrällinen tavoite ohjelmassa on, että vuosittain rakennetaan 150 asuntoa, 60 pientalo 30 rivitalo ja 60 kerrostaloa. Tavoitteen mukaan näistä 150 asunnosta pitäisi olla 10 prosenttia ARA-vuokrakohteita. Naantalin ohjelmallinen tavoite on siis vuonna 2019 ollut 15 ARA-vuokra-asuntoa, joka on käytännössä tarkoittanut ohjelmassa mainitun kaupungin 100 prosenttisesti omistaman Naantalin Vuokratalot Oy:n tuotantoa n. 20 asuntoa vuodessa.
Kun nyt asuntomessualueelle on nousemassa ehkä 30 ARA vuokra-asuntoa 2021 ja 2022, merkitsee se, että ohjelman mukaan seuraavalle kahdelle vuodelle ei olisi mahtunut muita vuokra-asuntoja.

Mutta kaupunginhallitus yllättää
Nyt vuokra-asuntoja kuitenkin ollaan tekemässä kaupunginhallituksen 31.8.2020 päätösten mukaisesti:
– Naantalin Vuokratalo Oy:lle 2021-2023 Nuhjalaan 70 asuntoa ja
– TA-asunto konsernille keskustaan 2021-2022 aikana 40 asuntoa.
Naantali on ottamassa oivan harppauksen sosiaalisemman asuntopolitikan suuntaan.

Naantalin ympäristökuntien ykkönen vuokra-asumisessa

Naantali parantaa asemiaan. Tarkemmin sanottuna Naantali on entisestää kasvattamassa johtoasemaansa Turun ympäristön sosiaalisen vuokra-asumisen johtavana kuntana. Naantalissa on nimittäin väkilukuun suhteutettuna jo nyt selkeästi eniten ARA asuntoja. Raisioon ja Kaarinaan verrattuna Naantalissa on yli 30 prosenttia ja Lietoon verrattuna yli 100 enemmän Ara vuokra-asuntoja.
Turkuun, jossa monia selittäviä erityispiirteitä asuntoja on suhteellisesti Naantaliin verrattuna kaksikertainen määrä.
Naantali ARA-asuntojen määrä nousee vuoden 2023 alkuun mennessä yli 1.000 asuntoon eli kasvua nykyiseen 850 asuntoon verrattuna on 17 prosenttia
Kun Naantalissa on jo nyt ARA-asuntojen halvimmat vuokrat ja kun nyt määrää lisätään reippaasti, niin Naantali voi vihdoinkin päästä väkiluvun kasvussa tavoitteisiinsa. Erityisen hyvää on, ettei naantalilaisten nuorten ole pakko muuttaa asunnon perästä muualle siis lähinnä Turkuun.

Naantali keskustassa on jo aikaisemminkin ollut suhteellisen runsaasti vuokra-asuntoja. Kovan rahan asuntojen kysynnän hiipumisen seurauksena 1990-luvun laman vuosina niitä rakennettiin rakennusliikkeiden työtilanteen parantamiseksi muuttamalla kovan rahan tontteja vuokra-asuntokohteiksi jopa alentamalla kaupungin myymien tonttien myyntihintoja.

Taas taantuma synnyttää vuokra-asuntoja

Nyt ollaan samantyyppisessä tilanteessa. Taaskin omistusasuntojen kysyntä on laskenut ja rakentajat tarvitseva töitä ja yritykset katetta. Myynnin takkuamista on perusteltu korona aiheuttamilla ongelmilla. Sekin varmaan pitää paikkaansa, mutta myös hinnat on koettu koviksi. Syitä voimme arvioida paremmin, kun nähdään uusien ARA-kohteiden rakentamisen kustannukset.
Vaikka tässä harmittaa erityisesti se, että Teatterin alla oleva talo mentiin pikaistuksissa purkamaan turhan aikaisin, niin lopulta kuitenkin saavutettiin tässä yhteydessä tärkeitä yhteiskuntarakenteellisia tavoitteita. Naantalin keskustassa on nyt mahdollisuudet sosiaalisesti tasapainoiseen asukasrakenteeseen.

Paradoksaalista on, että tämä tapahtuu kaupungin tekemien suunnitelmien ja aikaisempien päätösten vastaisesti.

Kaupungin hallinnon johtoasemassa olevat ovat ymmärtäneet yhteiskunnallisesti oikeansuuntaisen asuntopolitiikan vasta kun sitä on esittänyt asuntoaja rakennuttava yhteisö. Tämän voi olla liian maanläheinen arvaus.
Ehkäpä kysymys onkin päättäjien nopeasta inhimillisestä kasvusta; koronan hiljaisuus ja lämpimän kesä kirkkaus on aikaan saanut päättäjien valaistumisen.
Niin tai näin. Kysymyksessä on osoitus siitä, että politiikka voi olla myös mahdottomuuksien taidetta.
Ja lopuksi arvio Naantalin toiminnasta keskustakortteliasiassa:

• Hyvästä hallintotavasta ja kaupungin arvojen mukaisesta toiminnasta – avoimuudesta, asiakaslähtöisyydestä oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta on toteutettu vain asiakaslähtöisyyttä.
• Vuokra-asuntojen rakentamisessa Kaupungin vuokratalo Oy rakentamalla Nuhjalaan tekee ainakin miljoonan huonomman tuloksen verrattuna siihen, että olisi rakentanut talot keskustakortteliin.
• Johdonmukaisuus edellyttäisi, että valtuusto päättäisi tekemiensä päätösten eli kilpailuehtojen merkittävästä muutoksesta
• Oikea toimintajärjestys olisi, että kaupunginasunto-ohjelma muutettaisiin ennen näin merkittävää linjanmuutosta.
• Lopuksi: Pidän kuten muut sosialidemokraatitkin linjan muutosta vuokra-asumisen lisäämiseksi oikean suuntaisena ja jopa riittävänä tässä vaiheessa. Kriittisyys johtuu menettelytavoista: Hyvä tavoite ei anna oikeutta huonoon hallintoon.

Toivomusaloitteena esitän

Samalla kun valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 31.8.2020 tekemät päätökset koskien ilmoitusasiat kohdassa esiteltyä päätöstä asiakohdassa Anomus kiinteistökaupan ehdoista poikkeamisesta keskustakorttelissa, valtuusto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin kaupungin asunto-ohjelman muuttamiseksi vastaamaan kaupunginhallituksessa tehtyjä päätöksiä lisät vuokra-asuntotuotantoa.

 

 

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa