Mikko Rönnholm

SDP:n vaaliohjelma: Me kannatamme sinua

SDP:n europarlamenttivaaliohjelma on kymmenkohtainen ja
löytyy kokonaisuudessaan www.sdp.fi sivuilta

1. Työtä kaikille. Työllisyyden lisääminen on EU:n
ensisijainen tehtävä. Kaikkien EU:n päätösten on tuettava eurooppalaisia
työmarkkinoita ja uutta kasvua. EKP:n on tuettava työllisyyttä toimillaan.
Nuorisotakuuta on edistettävä kaikissa jäsenmaissa. Kasvun on oltava kestävää
ja reilua. Samasta työstä on maksettava sama palkka.

2. Vakaammat rahoitusmarkkinat. Sijoittajavastuu: Pankit
eivät enää saa kaatua veronmaksajien syliin. Veroparatiisit kiinni. Harmaa
talous, veronkierto ja korruptio on saatava kuriin. Emme hyväksy velkojen
yhteisvastuuta. Budjettivalta on pidettävä kansallisilla parlamenteilla.
Talouspolitiikan koordinaatiota voidaan lisätä paremman työllisyys- ja
kasvupolitiikan sekä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja sääntelyn
saavuttamiseksi. Rahoitusmarkkinavero on otettava käyttöön.

3. Työntekijöiden oikeudet. EU:n on oltava sosiaalisesti
oikeudenmukainen. Hyvinvoiva ja osaava työvoima on maanosamme elinehto.
Työntekijöiden asemaa ja oikeuksia on puolustettava ja parannettava koko
Euroopassa. Tarvitaan sekä suojaa ylitöiltä että vähimmäistyöajan suojaa.
Sääntelyn purkaminen ei saa koskea työehtojen ja työelämän pelisääntöjen
heikennyksiä. Ammattiyhdistysliikkeelle on saatava EU-tason kanneoikeus.

4. EU edelläkävijäksi ympäristö- ja ilmastopolitiikassa.
Kaikki elinkeinot on sovitettava yhteen luonnon monimuotoisuuden suojelemisen
kanssa. Vihreästä teknologiasta on tehtävä tulevaisuuden menestystekijä.
Vähähiilitalous on luotava ilman teollisuuden kilpailukyvyn ja työpaikkojen
menetystä. Itämeren puhtaudesta ja meriliikenteen turvallisuudesta on pidettävä
huolta. Suomi on biotalouden suurmaa: esim. puurakentamisen osalta osaamista on
lisättävä, tavoitteena Euroopan vientimarkkinat.

5. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan on oltava
uskottavaa. Globaali vastuu: yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan on
perustuttava turvallisuuden, vakauden ja ihmisoikeuksien vaalimiseen.
Tavoitteena on oltava turvallinen arki kaikille kansalaisille kaikkialla
EU:ssa. Reilu ja oikeudenmukainen vapaakauppa on yhteinen etumme.
Vapaakauppasopimusten on kunnioitettava ympäristö- ja sosiaalisia normeja.

6. Kuluttajansuojaa. Eurooppalaiset yhteismarkkinat
edellyttävät yhteistä eurooppalaista kuluttajansuojaa. Jokaisella
eurooppalaisella on oikeus kuluttajansuojaan, erityistä huomiota kuluttajan
asema tarvitsee verkkokaupassa. Ruoan alkuperä- ja ainesosamerkintöjä täytyy
tarkentaa. Tavoitteena on oltava täysi jäljitettävyys pellolta pöytään. SDP:lle
terveys ei ole kauppatavaraa. Kansalaisten yhdenvertaisuuteen
terveyspalveluihin pääsyssä on kiinnitettävä enemmän huomiota.

7. Tutkimuksen ja tuotekehityksen osuutta EU:n budjetissa on
kasvatettava. Euroopan tulee kilpailla tutkimuksen ja tuotekehityksen kärjessä.
Euroopan alue- ja rakennepolitiikan oltava aluelähtöistä: maakuntia koskevat
päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä. Rakennerahastojen byrokratiaa on
purettava. Erityistukea tarvitaan harvaanasutuille alueille. Lähiruokaa tulee
voida tuottaa kaikkialla EU:ssa. Puhdas ruoka ja perheviljelmiin perustuva
eurooppalainen maatalous on turvattava.

8. Pohjoinen ulottuvuus on Suomen etu. Pohjoisen
ulottuvuuden politiikkaa EU:ssa on vahvistettava. Arktista osaamista ja
Venäjä-yhteistyötä on lisättävä. Arktinen osaaminen on vahvuutemme. Vähitellen
ympärivuotiseen liikennöintiin avautuvat merireitit sekä yhteys Jäämerelle ovat
Suomelle suuri mahdollisuus. SDP:lle arktisen alueen mahdollisuudet eivät
tarkoita vain luonnonvarojen hyödyntämistä, vaan myös alueen herkän luonnon
suojelua sekä saamelaisten aseman turvaamista. EU:n on tuettava
demokratiakehitystä Venäjällä.

9. Eurooppa ei ole pelkkä sisämarkkina-alue. EU voi kehittyä
vain kansalaistensa tuella. EU-sopimuksissa pitää tuoda julki sosiaalisia
oikeuksia. EU:n kilpailupolitiikka ei saa murentaa julkisia palveluja tai
kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. EU:n on suojeltava kansalaisiaan valtioiden
harjoittamalta seurannalta. EU:n päätöksentekoon on lisättävä avoimuutta.

10. Koko Euroopan on tuomittava vihapuhe ja rasismi.
Sosialidemokraattien Euroopassa kenenkään ei tarvitse pelätä olla oma itsensä.
Euroopan vahvuus on monimuotoisuus ja siitä kumpuava erilaisuuden ymmärtäminen.
EU perustuu monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon. Kasvava populismi uhkaa
eurooppalaista vakautta. On estettävä vihanpidon ja uusien jakolinjojen
syntyminen. Miesten ja naisten tasa-arvo, seksuaali- ja sukupuoli- tai uskonnollisten
vähemmistöjen oikeudet eivät saa riippua jäsenmaasta.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa