Mikko Rönnholm

Sd -aloite Naantalin tieliikenolosuhteiden parantamisen edistämiseksi.

vanto liittymä liikennen

 

Tässä salissa   käsiteltiin MAL-sopimusta 24.8.2020.
Siinä yhteydessä esitin, että

E 18 tien länsipää on standardiltaan muuta tätä eurooppalaista verkkoa alhaisempi. Se on valtakunnallisesti nyt hyväksytty. Varsinais-Suomen liitto on hankkeen nostanut maakunnan tärkeimmäksi tieliikenteen kehittämiskohteeksi ja nyt se on hyväksytty tähän MAL-sopimuksen osaksi.
Myös tieviranomaisten selvitykset, jossa liikenneolosuhteiden parantamista on arvioitu, ovat päätyneet puoltamaan hankkeiden toteuttamista niin liikenneturvallisuuden kuin liikenteen sujuvuuden kannalta arvioituna.
Naantalin pään hankkeet erityisesti Vanto -Kaanaa välin liikennetaloudellinen kannattavuus kuin myös Raisionlahden järjestelyt ovat hyvin kannattavia. Ruonan eritaso liittymän liittäminen Järvelän tien hankkeeseen laskee tuon hankeosuuden liikennetaloudellista  kannattavuutta ja siksi olisikin Ruonan eritasoliittymä erotettava omaksi kohteeksi tai liitettävä se  Vanto – Kaanaa hanke kokonaisuuteen.Naantalin pään järjestelyillä on vaikutusta myös Raision keskustan liikenteeseen. Ruonan ja  Vanton liittymien liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuusesteet aiheuttava liikenteen painetta vanhalle Naantali-Raisio – Turku tielle ja kuormittavat siten Raision keskustaa nyt ja varsinkin Raision tunnelin rakentamisen aikana.

Esitin tuolloin, että päätökseen olisi lisätty seuraava kohta:

”Ottaen huomioon kannatettavien infrahankkeiden kysyntä, talouden tehostamiseksi Naantali esittää kiireellisesti selvitettäväksi voitaisiinko Ruona – Raisionlahti tiesuunnittelua ja rakennussuunnitelmaa viedä nopeasti eteenpäin siten, että hankkeet voitaisiin toteuttaa ennen Raision tunnelihanketta vuosina 2022 – 2024.
Tähän on kaavallisesti ja Naantalin kaupungin omien hankkeiden toteuttamisen puolesta edellytykset olemassa.”

Tämä ehdotus kaatui äänestyksessä Valtuustossa äänin 30-12 ja yksi tyhjä.
Enemmistön perusteluina oli, että voimme kannanotolla vaarantaa hankeen, josta oli jossakin sovittu.

Sitten kuvaan tuli onneton Nesteen lopettamispäätös.
Taas siinä yhteydessä nousi asia esille, kun Panu Routilan selvitysryhmä ymmärsi, että saavutettavuuden varmistaminen edellyttäisi maantieverkon E 18 Turun Kehätie (kt 40) Naantali –  Raisio  TEN-T Naantali Raisio ja Raision keskusta rakentamista 345 M€.

Tästä aiheesta puhuttiin julkisuudessa – ikävä kyllä nämäkään puheet ei ole tuottaneet tulosta.

Edellisessä kaupunginhallituksessa 13.9 .2021 on valtion valtakunnallinen Liikenne 12 -suunnitelma on ollut Naantalissa lausunnoilla. Lausuntopyynnön alussa kerrotaan suunnitelman sisällöstä seuraavaa:

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022-2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Tässä suunnitelmassa ei ole E 18 hankeen Naantali-Raisio osuutta. Suunnitelmassa on vain Raision tunnelihanke. Naantalin pää on siten siirretty 2030 luvulle.

Naantalin kaupungin edustajien puheet meille valtuutetuille sovituista asioista olivat katteettomia.
Tyhjän saa pyytämättäkin. Eli Naantali on epäonnistunut edunvalvonnassaan.
Selkeämpi ja asiantuntevampi omien hankkeiden puolustus olisi ollut ja on edelleen välttämätöntä.

Vuosi on menetetty taitamattoman ja tahdottoman toiminnan tuloksena. Ja nyt on paine entisestään lisääntynyt Finnlinkin aluskaluston rekkakapasiteetin  ja  matkustajaliikenteen  kasvamisen vuoksi.

Naantalin kaupungin Liikenne 12 suunnitelmasta annettu lausunto oli oikean suuntainen, mutta riittämätön.

Siksi ehdotamme, että

Naantali laatii pikaisesti oman edunvalvontasuunnitelman, jossa seikkaperäisesti ja asiallisesti perustellaan Naantali Raisio välin kiireellisyyttä liikennetaloudellisin laskelmiin vedoten ja liikenneturvallisuuden merkitystä korostaen.
Tämän suunnitelman laatiminen edellyttää, että hankitaan suunnitelman laatimista avustamaan liikenneasioita tunteva ulkopuolinen taho.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa