Mikko Rönnholm

Nesteen komea tie – Miksi kompuroit?

Aika entien ei palaa 20231211

Maakauppa Tupavuoren alueella Naantalin kaupungin ja Neste Oyj:n välillä

Mikko Rönnholmin puheenvuoro Naantalin valtuustossa 11.12.2023

Aluksi totean, että SDP paikallisosasto Naantalin Työväenyhdistys ja Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukevat kaikkia pyrkimyksiä lisätä Naantalin työpaikkoja. Tähän liittyen on tärkeää, että  Naantalin olosuhteita hyväksikäyttäville yrityksille löytyy toimintaan sopivia maa-alueita ja tontteja.
Tätä tarkoitus varten tämä maakauppa on hyvin perusteltu ja sillä luodaan edellytykset  uusille aktiivisille yrittäjille.
Kannatamme ehdotetun maakaupan tekemistä.

Toinen näkökulma asiaan on, että Neste on ollut oman aikanani Naantalin tärkein yritys.
Nesteen merkitys on Naantalin kaupungin talouden kannalta ollut ylivoimaisesti merkittävin. Niin satamatulojen tuojana kuin veronmaksanajana Neste on tuonut kaupungille tuloja eniten Ja yhteen laskien sen seitsemän vuosikymmenenä generoimat   tulot luultavasti ylittävät Naantali kaupungin omien pääomien määrän.

Kauppa syntyy, kun myyjällä on valmis myymään, ostajalla halu ostaa ja ehdoista sovitaan.

Kaksi ensimmäistä kohtaa ovat kuten pitääkin ja kolmannenkin kohdan kohdan osalta on saavutettu sopimus.
Ehdot olisivat voineet olla kuitenkin kaupungin kannalta perustellusti  paremmat
  • Ottaen huomioon, että alue on Naantalin kaupungin aikoinaan korvauksetta valtiolle antama, niin olisi ollut oikein, että alue olisi luovutettu takaisin alueen lahjoittajalle samoilla ehdoilla indeksillä korjattuna.
  • Maaperän pilaantumisen vastuu olisi pitänyt täysimääräisesti jättää alueen käyttäjän vastuulle.
  • Öljysataman käytön osalta olisi ja se voidaan vieläkin hoitaa pitäisi sopi kohtuullista ehdoista, joilla käyttö sallittaisiin.

Maaperän puhdistamisvelvollisuuden osalta on rajoitus korvausvelvollisuutta rajoitettu kauppahintaan, vaikka Ympäristönsuojelulain 133 § sanotaan Maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuudesta

Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut alue) siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

Tässä kohdassa näyttää käyneen myös niin, että Nesteen puolella asetettu vaatimus ei täytä yhtiön omien eettisten sääntöjen määräyksiä.

Visiomme on olla suunnannäyttäjä yhteisellä matkalla kestävään tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että uskomme yhteistyöhön ja haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä vastuullisempaa tulevaisuutta. Olemme sitoutuneet korkeisiin eettisiin standardeihin ja harjoitamme liiketoimintaamme lakien ja määräysten mukaisesti. Toimimme läpinäkyvästi, vastuullisesti, rehellisesti ja arvojemme mukaisesti. Eettiset säännöt asettavat puitteet tälle.

Neste ei meille kerrotun mukaisesti ole ollut innostunut aluetta myymään. Yhtiö ei ole läpinäkyvyys ja avoimuus periaatteista huolimatta nihkeyden syytä ainakaan julkisesti ilmoittanut, joten sellainenkin näkökulma voi tulla mieleen, että tarpeettoman maa-alueen myynnin nihkeyden takana on kilpailuasetelma tulevien vetyhankkeiden kesken.

Saattaa olla tässä on unohdettu eettisten ohjeiden seuraava kohta:

Meillä on standardit ja menettelyt sen varmistamiseksi, että johtajamme ja työntekijämme eivät osallistu mihinkään kilpailua rajoittavaan toimintaan

Tämä asetelma on kaupungin kannalta moniin muihin maanhankintoihin nähden poikkeava tapaus. Alueen lahjoitustausta lisäksi tässä  on erityistä se, että myyjä ja ostaja ovat talouksien puolesta epäsuhtaien pari:
Neste on globaali pörssiyhtiö , jonka kirjanpidolliset omat pääomat ovat 8,32 miljardia euroa ja pörssikursseista johdettuna markkina-arvo voi olla melkein nelinkertainen siis 33 miljardia euroa. Kun kaupungin omat pääomat ovat 156 miljoona euroa. Neste on omilla pääomilla mitattuna kirjanpidon mukaan yli 50 kertaa suurempi ja markkinaperusteisesti 200 kertaa suurempi Naantali.
 Neuvotteluasetelma ei ole tasavertainen ja se näkyy ja tuntuu.

Ehkä kaikki eivät tykkää tai eivät välitä asioiden taustojen esille kaivamisesti.

Itse pitäisin tärkeänä, että tässäkin yhteydessä olisi puolin ja toisin paneuduttu lähtökohtiin, jotka juontava sota-aikaan ja poikkeusoloihin. Ja vaikka pörssiyhtiöillä onkin omat rajoittavat säännöt, niin kyllä Naantalin kaupungin kannalta olisi välttämätöntä tietää, mitä suuri itäinen naapurimme miettii. Vähintä olisi, että meille selvästi ilmoitettaisiin alueen jatkokäytön suunnittelun olevan käynnissä ja vielä sekin, että mihin mennessä päätöksiä on odotettavissa.

Naantalin kannalta ei voi pitää hyväksyttävän kaikkein keskeisimmän alueen jäämistä pilaantuneiden maa-ainesten säilytyspaikaksi. Se on yhteisten resurssien väärinkäyttöä.

Oma asenteeni on tietenkin rajoittunut, mutta…

Olen saanut moitteita siitä, että en ymmärrä nykyaikaa tai että on sopimatonta muistuttaa suurta yhtiötä pienistä menneistä asioista ja eettisistä pelisäännöistä. Ne ovat nostalgiaa, Uolevi Raaden ja Risto Rinteen aika ei koskaan enää palaa, minulle muistutetaan.

Markkinavoimien ja suurvaltapolitiikan ehdoilla pelataan täälläkin pienessä Naantalissakin, olen saanut kuulla enkä kiistä, mutta pidän oikeutenani jopa velvollisuutenani kertoa mikä mielestäni on oikein ja kohtuulista.

Ehkä olen naiivi, kun toivon, että taustojen valaisemisesta voisi olla hyötyä asioita valmisteleville ja   päätöksiä tekeville. Kummallakin puolella

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

1 Vastaus artikkeliin

  1. Tästä kaupunginjohtaja Leppäsestä on muotoutunut todellinen kaiken hyvän tietäjä Naantalille. Aikaisemmassa Naantalin historiassa ennenkin on ollut näitä kaiken tietäjä. Naantalilaisissa täytyy olla jotain vialla, sillä jostain syystä näiden kaiken hyvän tietäjiä ja heidän suurta viisauttaan ei lopulta ole pidemmän päälle ymmärretty, ja heille kädestä pitäen on osoitettu missä ulko-ovi sijaitsee.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa