Mikko Rönnholm

Naantalin Työväenyhdistyksen aloite SDP:n Puoluekokoukselle 2017


Puolueen on oltava aloitteellinen,
luova ja rohkea.

Naantalin Työväenyhdistys on viime vuosien aikana laajasti
käsitellyt yhteiskunnan eri sektorien kehitysnäkymiä ja puolueen
linjavalintoja.
Olemme joutuneet puolustamaan tehtyjä hyvinvointipalveluja ja vastuullista
valtion asioiden hoitoa. Monille asioita vähemmän seuranneille mutta
yhteiskunnallisia ongelmia tunnistaneille on syntynyt kuva, että olemme muuttuneet
aktiivisesta uudistajasta leikkausten yms. muutosten jarruttajaksi. Linjamme ei
ole ollut selkeä eikä helposti kansalaisille avautuva. Se on useasti ollut
byrokraattista myös siksi, että tukeudumme vahvasti koneistoihin ja pelkäämme
omaa ja kansalaisten aloitteellisuutta.
Tästä johtuen olemme hahmotelleet linjauksia, joita pidämme uudistusmielisinä,
periaatteellisesti hyväksyttävinä ja kansalaisille perusteltavissa olevina.
Olemme jakaneet esityksen viideksi eri ehdotukseksi:

Julkinen velka.

Akateemista keskustelua on käyty julkisen velan
maksimäärästä. Yleisesti 60 prosentin tasoa on pidetty taloudellisen kasvun ja
työllisyyden kannalta liian alhaisena. Kun EMU:a luotaessa päädyttiin tähän 60
tasoon, oli velan korko kymmenen (10) ja nyt n. yksi (1) prosenttia. Suomenkin
valtionvelan hoitomenot olivat nelinkertaiset nykyiseen verrattuna.
Koulutukseen ja infraan sijoittaminen on järkevää ja siksi olisikin alijäämää
määritettäessä otettava käyttötarkoitus huomioon.

Ehdotus: SDP
edellyttää, että Suomi on aloitteellinen hyvän talouden kriteerien
määrittelyssä siten, että julkisen velan määrä voi olla 90 prosenttia, jos
velan hoitomenot ovat alle kolme prosenttia BKT:stä

Kunnallinen
pääomavero

Kunnallinen pääomavero on perustuslain yhdenvertaisuuden kunnallisen
itsehallinnon kannalta perusteltu ja käytännössä helposti toteutettavissa:
Ehdotus: SDP esittää kunnallisen
pääomaveron säätämistä, joka olisi puolet kunnallisveroprosentista ja
maksettaisiin kaikista pääomatuloista.

Puolustustarvikemaksu.

Isänmaan puolustamien on kansalaisvelvollisuus, miesten on
asevelvollisuuslain mukaisesti henkensä ja terveytensä uhraten osallistuttava
aseelliseen maan puolustukseen. Maata puolustettaessa puolustetaan myös maassa
olevaa omaisuutta. Maanpuolustusta verrataan vakuuttamiseen pahan päivän
varalta.
Siksi olisi oikein, että tätä ajattelua sovellettaisiin myös maksujen
määräytymisessä.

Ehdotus: SDP esittää,
että puolustusvoimien materiaalihankinnat rahoitettaisiin
puolustustarvikemaksulla, joka määräytyisi omaisuuden vakuutusarvon perustella.

Irtisanomissuoja

Yritysten irtisanomisen perusteena ovat taloudelliset ja
tuotannolliset tekijät. Irtisanomisilla parannetaan siis yritysten kykyä
pakkosopeutua muuttaneisiin olosuhteisiin, mutta useimmiten on kuitenkin
kysymys yritysten kannattavuuden parantaminen. Kun kannattavuus paranee, siitä palkitaan
yrityksen johtoa ja muita siihen vaikuttaneita. Irtisanotut työntekijät ovat
tässä prosessissa myös tuloksen parantamiseen myötävaikuttaneita. Heille pitäisi
antaa oikeudenmukainen osuus parantuneesta tuloskehityksestä.

Ehdotus: SDP
ehdottaa, että irtisanottaville työntekijöille myönnettäisiin optio hankkia
yhtiön osakkeita irtisanomisajankohdan osakkeen hinnalla viiden vuoden aikana
irtisanomisesta laskien. Optioilla irtisanottava voisi hankkia osakkeita
määrän, jonka arvo vastaisi hänen kahden vuoden palkkaa.

Sote uudistus

Ehdotettu Sote-uudistus on hyppy tuntemattomaan; vaikutuksia
sen paremmin asiakkaan kuin taloudenkaan kannalta ole pystytty selvittämään.
Kun vielä on ilmeistä, että tässä yhteydessä hallinnolliset muutokset eli
maakuntahallinto ja ideologiset tavoitteet eli yksityistäminen ovat hämärtäneet
ihmisten tarpeista lähteneet muutosvaatimukset, niin muutoksien toteuttamien on
vaaraksi koko hyvinvointijärjestelmälle. Muutokset on tarkoitus toteuttaa aivan
liian kireällä aikataululla siten, että vuoden 2019 alkuun tai mihin
ajankohtaan muutoksen suurin paine kohdistuukin, tulee olemaan asiakkaiden ja
henkilökunnan kannalta ylivoimaisen vaikea – ylivoimainen.
Tämän katastrofin torjumiseksi on toimittava järkevän uudistusaikataulun ja
uudistuksen sisällön muuttamiseksi toteuttamiskelpoiseksi.

Ehdotus: SDP
ehdottaa, että sote-uudistus toteutetaan nykyisten organisaation puitteissa
siten, että toimivat kunnalliset organisaatiot jatkavat ja että
sairaanhoitopiirien vastuuta lisätään maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman
laatimisessa, johtamisessa ja valvonnassa. Valtion mahdollisuutta ohjata
kehitystä vahvistetaan ERVA alueiden hallinnon toimesta ja toisaalta siten,
että nykyinen valtionosuusrahoitus kulkee tätä reittiä.
Väliportaan hallintoa yksinkertaistetaan siten, että maakunnassa on vain yksi
kuntien edustajien nimeämä valtuusto, joka hoitaa nykyisiä tai tulevia
maakunnallisia tehtäviä maakuntahallituksen ja viraston avulla.
Maakuntavaltuuston tehtäviin lisätään sairaanhoitopiirien hallituksen valinta
siten, että maakunnallisten edustajien lisäksi hallituksessa ovat edustettuna
myös ERVA alueen edustajat.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa