Mikko Rönnholm

Naantalin Työväenyhdistys vetää linjaa – talolla päätetään

NTY päätää 20230917
Naantalin Työväenyhdistyksen yleinen kokous toimii  ylimpänä päättävänä elimeni ja ratkaisee merkittävät asiakysymykset ja henkilövalinnat.

NTY toimii Naantalin sosialidemokraattisen kunnallisjärjestönä, koska Naantalissa toimii vain yksi puolueen perusyhdistys.

NTY:n poliittisen toiminnan valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaa yhdistyksen johtokunta puheenjohtajansa Kimmo Ahon johdolla.

Kunnallisasioista vastaa käytännössä valtuustoryhmä ja lautakunnissa sd- edustajien ryhmät. Valtuustoryhmän puheenjohtaja on  Sirpa Hagsberg.

Yhteistyö on sujunut hyvin ja tällä hetkellä saumattomuus vahvistuu siksi, että Kimmo ja Sirpa istuvat molemmat kaupunginhallituksessa ja ovat siten parhaiten informoituja kaupungin asioista.

Valtuustossa ryhmä noudattaa NTY:n yleisen kokouksen ja ryhmän päätöksiä. Vain Erityisistä henkilökohtaisista sysitä esim. henkilökohtaisen vakaumuksen kysymyksissä voi poiketa ryhmän päätöksistä ja muulloinkin kun siitä ryhmän kanssa sovitaan. Oleellisia ristiriitoja ei ole pitkään aikaan ollut.

Naantalin valtuustossa on erikoinen Naantalin olosuhteissa ainutlaatuinen tapaus. Valtuuston käsittelyssä on kaupunginhallituksen esitys:

   Kaupunginvaltuusto äänestää siitä, asettaako se keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuuston puheenjohtajiston luottamuksen/epäluottamuksen selvittämistä koskevaa asiaa, ja mikäli valtuusto päätyy asettamaan tilapäisen valiokunnan.

Edellinen NTY:n yleinen kokous päätti 27.8.2023  edellyttää Naantalissa nolla-toleranssia rasismiin. Valtuustoryhmä neuvotteli rasismin vastaisen sitoumusponnen, jonka kaikki valtuutetut hyväksyivät.
Tämä ei kuitenkaan riittänyt vaan kymmenen kokoomuksen edustajaa ja yksi vasemmistoliiton valtuutettu teki aloitteen yllä mainitun valiokunnan asettamisesta.

Asian valtuustokäsittelyssä valiokunnan asettaminen vaatii valtuuston enemmistöpäätöksen eli asettamisen kannalla olevia on oltava enemmän kuin sitä vastustavia.

Ryhmäpäätös vai vapaat kädet

Tämän asian yhteydessä on julkisuudessa puhuttu, että ryhmien jäsenet voivat asiassa äänestää oman harkintansa mukaan ja ettei heitä sitoisi ryhmäpäätös.
En tunne perusteita tarkemmin ja enkä ole kuullut sosialidemokraattien kohdalta perusteluja nk. vapaiden käsien menettelystä.

Mielestäni kysymys on selkeästä poliittisesta harkinnasta, johon ei liity mitään erityistä päätöksentekijän omaan henkilökohtaiseen vakaumukseen eikä asia ole  oman tunnon kysymys. Joten pääsäännön mukaan tässä tulee noudattaa enemmistöpäätöstä, mutta siitä voidaan poiketa tietenkin enemmistön niin halutessa ja toiseksi siihen voidaan sallia yksittäisen valtuutetun  poikkeamista  hyväksyttävästä syystä.

Asian sisällölliseen puoleen on luonnollisesti erilasia näkökulmia.
NTY:n puheenjohtaja Kimmo Aho yhden perustellun kannanotto kirjoittanut facebook sivuilleen:

https://www.facebook.com/kimmo.aho.79

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa