Mikko Rönnholm

Lapsiperheet nyt!

SdryhmC3A420181112

Naantalin
kaupunginvaltuusto 12.11.2018
SDP:n
ryhmäpuheenvuoro Sirpa Hagsberg

Toiminta- ja
taloussuunnitelma 2019 – 2022
Talousarvio
2019

Toiminta- ja
taloussuunnitelma 2019 – 2022 ja talousarvio 2019 on laadittu tilanteessa,
jossa Varsinais-Suomen kasvunäkymät näyttävät edelleen hyviltä, eikä sote- ja
maakuntauudistuksesta ole vieläkään tietoa. Mittavat investoinnit rahoitetaan
pääosin tulorahoituksella. Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti
säilyvät nykyisellä tasolla. Kaupungin lainamäärä per asukas jää edelleen
reilusti alle maan keskitason. Ryhmässämme tosin heräsi aiheellinen keskustelu
siitä, että lainamäärä asukasta kohti näyttäisi paljon huolestuttavammalta, jos
käsittelisimme kaupungin sijasta koko konsernia. Tulemme tekemään
kuntakonsernin talouden seurantaa koskevan toimenpidealoitteen myöhemmin tässä
kokouksessa.

Kaupunginhallituksen
käsittelyssä ei suuria muutoksia tehty. Nykyinen työskentelytapa, jossa
virkamiehet kertovat ja tarkentavat oman hallintokuntansa talousarvioehdotusta
kokouskäsittelyn aikana, on osoittautunut hyväksi. Äänestimme kaksi kertaa:
kannatimme perussuomalaisten esittämän jalkakäytävien talvikunnossapidon
laajentamista kantakaupungin keskustan ulkopuolelle ym. Oma ehdotuksemme
aikaistaa subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajoituksen purkua alkamaan jo
1.1.2019 sai vihreiden kannatuksen. Jäimme molemmissa vähemmistöön.

Vuoden 2019
merkittävimmät investoinnit kohdistuvat Luonnonmaan asuntomessualueeseen ja mm.
Naviren meriteollisuusalueen esirakentamiseen. Katuja ja yhdyskuntatekniikkaa
sekä vesihuoltoa saneerataan merkittävästi. Jäähallien ympäristön
turvallisuutta ja olosuhteita parannetaan yhdyskäytävällä. Olemme tyytyväisiä,
että jäähalleja kehitetään niiden nykyisessä ympäristössä. Vanhankaupungin
rannan sekä rantaraitin viihtyisyyttä parannetaan. Rymättylän paloaseman
suunnittelurahaa aikaistetaan ja investointiin reagoidaan tarvittaessa nyt
suunniteltua nopeammin. Vaadimme, että asiaa selvitellään viipymättä ja viedään
aktiivisesti eteenpäin. Aluepelastuslaitoksen uusista pitkäaikaissopimuksista
ympäristökunnissa on tuoretta tietoa. Kirjaston saneeraus ja uudistaminen saadaan
kunnolla käyntiin ja suunniteltu avajaispäivä on Aleksis Kiven päivänä 2019.

Vaikka sote
on edelleen kesken, kehitämme määrätietoisesti palveluja. Geriatri ja
asiakasohjaaja ovat uusia virkoja ja tulevat akuuttiin tarpeeseen. Lastensuojelun
prosessit ja kustannukset otetaan seurantaan v.2019. Aikuissosiaalityön
tavoitteena on Naantalin kaupungin maksamien työmarkkinatuen maksuosuuksien
pieneneminen. Kuntaosuutta maksetaan pitkäaikaistyöttömistä henkilöistä, joiden
mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset.
He tarvitsevat toisenlaisia ratkaisuja: mm. eläkeselvittelyjä tai ohjausta
muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen. Kuntouttavan työtoiminnan palvelut
kilpailutetaan 1.1 2019 alkaen.

Viestintäassistentti
palkataan tehostamaan kaupungin viestintää ammattimaisesti. Vuoden 2019 aikana
laaditaan viestintäsuunnitelma ja selvitellään tehtävien tarkempi jako.

Uudet seinät,
liikunta-alueet tai uudet virat / toimet eivät riitä palvelutason ylläpitoon
tai vetovoimatekijäksi uusille kuntalaisille. Naantali on saanut palveluistaan
hyvää palautetta, mutta tekemistä pitää arvioida ja palautetta pyydettävä
systemaattisesti. Positiivinen palveluasenne tarvitaan kaikessa tekemisessä ja
omaa työtä rohkeasti kehitettävä. Kaupunginjohtajan katsauksessa todetaan, että
talousarvioon ei sisälly palvelutasoa heikentäviä ehdotuksia. Toivomme
kuntalaisilta palautetta, jos näin käy.

Suunnitelmakaudella
varaudutaan todella mittaviin investointeihin koskien perhetaloja, siis entisiä
koulu- ja päiväkotirakennuksia. Uudet perhetalot nähdään myös yhtenä
vetovoimatekijänä, kun perheet valitsevat uutta kotikuntaansa. Seinien lisäksi ryhmämme
vaatii lisää aitoa ja kunnon satsausta lapsiin ja nuoriin; selkeää konkretiaa. Hyväksyimme
kaupunginhallituksen käsittelyssä yksimielisesti pöytäkirjamerkinnän, jossa
laaditaan selvitys toimintamallista, joka mahdollistaisi maksuttomat
oppimateriaalit toisen asteen opiskelijoille silloin, kun opintojen jatkaminen
olisi perheen taloudellisesti tilanteesta johtuen haastavaa. Valtuustoryhmämme
näkemys on, että maksuttomat oppimateriaalit kaikille toisen asteen
opiskelijoille olisi selkeä ja konkreettinen tuki. Se voisi jopa innostaa
opiskelujen jatkamiseen peruskoulun jälkeen. Jokainen nuori ansaitsee
mahdollisuuden. Jäämme odottamaan selvitystä.

Vaikka
olemme tyytyväisiä, että subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajoitus puretaan, tuntuu
turhauttavalta, että se toteutuu vasta 1.8.2019. Tämä asia oli esillä jo
keväällä. Asiasta vallitsi jo tuolloin lähes yhteisymmärrys ryhmien kesken,
mutta taivuimme vaatimukseen käsitellä asia talousarvion yhteydessä.

Esitämme
edelleen, että subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajoituksen purku tulee tehdä
1.1.2019 alkaen.

Sdp:n
valtuustoryhmä on muilta osin valmiita hyväksymään toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019 – 2022 sekä talousarvion 2019.

Kiitämme
kaupunginjohtajaa, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä tehdystä työstä.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa