Mikko Rönnholm

Hallitustunnustelija oli vakuuttava

Antti Rinteen kysymykset 20190426

Antti Rinnettä on aiheesta pidetty korkeintaan keksinkertaisena esiintyjänä; juhlapuheet ja agitatsiooni eivät ole häneen vahvuusalueitaan.
Hallitustunnustelijan kysymykset , niiden esittely ja kysymyksiin vastaaminen sujuivat hienosti. Se antaa viitteitä siitä, että melko yleinen arvio, että Antti Rinne on parempi pääministeri kuin vaalivankkureiden vetäjä, taitavat pitää paikkaansa.

Tänään Antti vaikutti rennolta ja hyväntuuliselta, mutta jämptiltä.; tämä homma on hanskassa. Asiakokonaisuuksien käsittely sujuu sekä selkeästi että nopeasti. Tämä ei tietenkään ole riittävä edellytys, että Suomessa olisi hallitus toukokuun lopulla. Tämä takaa sen, että se ei tule olemaan Antti Rinteestä kiinni.

Kysymyspatteria, joka  on alla, lukeissa saa vaikutelman, että kysymykset kattavat tärkeät aihealueet.
Kysymyksiä ei ole tehty vastaukset edellä. Tarkoitan, että kysytään, jotta saadaan oikeat vastaukset ennalta sovittuun  tulokseen pääsemiseksi.  Näyttää, että tilanne on lopputuloksen suhteen aidosti auki. Ja olisi hienoa, jos vastaajatkin taas vastaisivat aidosti omalta kannaltaan.
Aikoinaan Mauno Koivisto –  tunnetusti suora mies-  sanoi, että Keskustan edustajien kanssa yhteistyötä tehtäessä piti varoa paljastamasta oma kantaansa, jottei sitä ruvettu vastustamaan vain sen vuoksi, että se oli hänen kantansa. Asetela kieli luottamuksen puutteesta.
Nyt pitäisi pyrkiä luottamukseen.  Avoimuus yhdistettynä asiat ensin ajatteluun  luo edellytyksiä myös kestävään kompromissin rakentamiseen, joka taas on välttämätöntä monipuolue hallitusta muodostettaessa. Samainen Koivisto ohjeisti hallitusyhteistyötä siten, että hallituksen pelipöydässä olisi hyväksi, jos siellä ennen uusia jakoja olisi vähän hyvää. Nöyryyttäminen, nolaaminen ja ylikäveleminen ovat helvetin tien ensi askelmia.  Ja viimeinen  Koivisto-viisaus

Ei pidä tehdä sellaista hallitusohjelmaa, joka tekee järkevän politiikan mahdottomaksi.

Hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymykset (Kuva Ylen sivuilta)

1. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi
a. Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?
b. Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen mielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla?
c. Mitkä näette keskeisinä keinoina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi?
2. Suomi on kokoaan suurempi maailmalla
a. Miten Euroopan unionia tulee kehittää? Mitkä ovat Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeiset tavoitteet?
b. Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopolitiikan linjaa?
c. Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikan kehittämisessä?
d. Hyväksyttekö tavoitteen Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon? Minkä ajan kuluessa näette tämän mahdolliseksi toteuttaa?
3. Turvallinen oikeusvaltio Suomi
a. Kuvatkaa käsityksenne Suomesta oikeusvaltiona ja kertokaa keinot sen vahvistamiseksi. Miten edistäisitte ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa? Millä tavoin olette valmiit kehittämään kansalliskielten asemaa Suomessa?
b. Mikä on käsityksenne lainvalmistelun laadusta ja oletteko valmiit hyväksymään komiteaperusteisen lainvalmistelun?
c. Mitkä ovat sisäisen turvallisuuden riskitekijät ja kuinka vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta?
d. Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa?
4. Elinvoimainen Suomi
a. Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua? Näettekö tarpeellisena, että Suomeen laaditaan yhteinen strategia vahvistuvan elinvoiman ja kestävän kehityksen talouskasvun turvaamiseksi? Mitkä olisivat sen pääkohdat?
b. Millaisilla toimenpiteillä kehitetään metropolialuetta, kasvavia kaupunkiseutuja, seutukeskuksia ja harvaan asuttuja alueita?
c. Miten varmistaisitte Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen? Mikä on mallinne rahoituksen kehittämiseksi?
5. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
a. Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa? Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta?
b. Miten uudistaisitte perhevapaita?
c. Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?
6. Kestävän talouden Suomi
a. Millä keinoilla varmistaisitte työllisyysasteen kasvun selvästi yli 75 prosenttiin 2020-luvun aikana?
b. Kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen.
7. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
a. Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Kuvatkaa erityisesti keinonne, joilla vahvistatte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa. Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?
b. Miten rahoittaisitte edellisessä kohdassa kuvaamanne toimenpiteet? Kuvatkaa keinonne konkreettisesti.
c. Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?
8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
a. Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne.
b. Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa keinonne tähän pääsemiseksi.
c. Miten varmistaisitte sen, että jokaisen oppiminen ja osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran?
d. Miten edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa?
9. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus
Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus edellyttää useampia vaalikausia. Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?
10. Esittäkää lähtökohtanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.
11. Oletteko valmiita osallistumaan sosialidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä?

 

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa