Mikko Rönnholm

Naantalilaiset ansaitsevat ikäystävällisen Naantalin”.

Hurja joukko 10 vuotta sitten 20210315jpg

Ikäystävällinen Naantali ohjelman palautusesitys 15.3.2021 Naantalin valtuustossa.

Ikäystävällinen Naantali ohjelman käsittely kertoo valtuuston asemasta Naantalissa.
Kun ohjelma ensimmäistä kertaa oli kaupunginhallituksessa, esitys oli, että ohjelma olisi
lähetetty valtuustolle vain tiedoksi. Pöydällepanon aikana esittelijä sentään korjasi  ehdotuksen ja nyt ohjelma on täällä
hyväksyttävänä. Hyvä niin.

Kaupunginhallituksessa esittivät sosialidemokraatit ohjelmaan liittyvän oleellisen lisäyksen, joka kuului

”Kaupunginhallitus edellyttää erillisen toteuttamissuunnitelman laadintaa vuosille 2021, 2022, 2023 ja 2024. Toteuttamissuunnitelman Tulee Sisältää Tavoitteet, toimenpiteet, Kustannukset / resursoinnin, vastuut ja ja seurannan Ikäystävällinen Naantalin -ohjelman mukaisista kehittämisehdotuksista.”

Ohjelmat ja julistukset ovat helposti tyhjiä sanoja, kuten esimerkiksi Vastuullisuus kohdasta huomaamme:
Huomioimme tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet resursoimalla ja kehittämällä ikäihmisten palvelurakennetta Ikäystävällinen Naantali 2021-2024 ohjelman mukaisesti.”
Käytännöstä tiedämme kuitenkin, että kotona-asumisen tukemisen lisääntyviä tarpeita varten ei ole riittävää henkilökuntaa. Käytännössä vuosittain vastuussa olevien viranomaisten ehdotuksia on karsittu kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen enemmistön toimesta ja sosialidemokraatit ovat niitä puolustaessa jääneet vähemmistöön.

”Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut – erottua, olla ennakkoluuloton ja myös edelläkävijä. Rohkeutta on asioiden määrätietoinen toteuttaminen ja loppuunsaattaminen”, todistetaan ohjelman Rohkeus kohdassa.
Tämän vuoden budjettivaltuustossa esitin palveluseteliä yli 75-vuotiaille.
Olin rohkea ja ennakkoluuloton sosialidemokraatti, kun rohkenin esittää Kansallisen Kokoomuksenkin ehdotuksissa olleen idean. Naantalissa ei sitä rohkeutta ollut, vaikka kaikki ovat tietoisia siitä, että palvelujen piiriin pääsyn rajoja ollaan kiristämässä ja näin ollen olisi tarvetta ylläpitää kaikin keinoin meidän vanhempien naantalilaisten toimintakykyä ennakoivasti.

Ja puutteet pyritään sitten häivyttämään hymykampanjalla, jota kuvaan Aurinkoisuudeksi:
”Rakennamme myönteistä kuvaa Naantalin hoito- ja vanhuspalveluista; kohtaamme toiset ystävällisesti ja avoimesti ja suhtaudumme tulevaan optimistisesti.” Muistatteko, kenen lempinimi oli isä aurinkoinen? Muistatteko miten sanat ja teot voivat olla ristiriidassa?

Siis mielestämme ohjelman   toteuttamisessa tekemisellä osoitetaan, että kohtaamme toiset ystävällisesti ja että emme vain suhtaudu tulevaisuuteen optimistisesti vaan luomme aiheellista toivoa ikäihmisille suuntaamalla heidän palveluihin resursseja.
 Siksi toteuttamissuunnitelma on mielestämme ohjelma tärkein osa.
Ja siksi Kaupunginhallituksessa edustajamme sitä esittivät.
Kaupunginhallituksessa ei tietenkään sosialidemokraattien järkevää ehdotus saanut riittävää kannatusta – vielä.

Ottaen huomioon ohjelmassakin mainitun ajatuksen, että ohjelma uusitaan valtuustokausittain, pidämme perusteltuna, että ohjelman palautettaisiin ja se valmisteltaisiin toteutussuunnitelmineen uudelle valtuustolle.
Uudelleen valmistelun aikana on mahdollisuus arvioida myös, olisiko aihetta, kuten sotelautakunnan jäsenemme ovat esittäneet,  perusteltua olla tiukentamatta palveluun pääsyn ehtoja ohjelmassa esitetyllä tavalla.

Ennen kuin teen varsinaisen esityksen asian palauttamisesta pyydän ilmoittaa, että olemme tänään jäätämässä aloitteen, joka perustuu ohjelmassa olevaan vanhuspalvelulakiviittaukseen.

”Lain tarkoituksena on parantaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa. Lisäksi tarkoituksena on parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa.”

Kysykää ikäihmisiltä valisti, kotiseutuyhdistys Vallis Gratiaen  kunniapuheenjohtajakin. Näillä perusteilla aloitteessamme ehdotamme, että kaikille naantalilaisille yli 70vuotiaille lähetettäisiin kysely, jossa he voisivat ottaa kantaa palveluasumisyksikön toteuttamispaikasta: Luonnonmaa, Nuhjala vai keskusta. Tämä ehdittäisiin tehdä vielä ennen asian päättämistä eli tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ja nyt voitaisiin vielä säästää postikustannuksissa, kun vastauslomakkeen voisi palauttaa kuntavaalien yhteydessä.

  • Ehdotan, että ikäystävällinen Naantali ohjelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että sen hyväksymiskäsittely siirtyy seuraavien kuntavaalien jälkeen valittavan valtuuston käsiteltäväksi  

 

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa