Yksilön oikeus unelmaan ja isänmaan turva

”Joh­ta­mi­sen tu­lee ol­la en­tis­tä enem­män suun­ta­vii­vo­jen aset­ta­mis­ta,
mah­dol­li­suuk­sien luo­mis­ta se­kä ih­mis­ten ja yh­tei­sö­jen kan­nus­ta­mis­ta
oman tu­le­vai­suu­ten­sa ra­ken­ta­mi­seen ja vas­tuun kan­ta­mi­seen.”

Jyrki Ka­tai­nen sa­noo Uuden Vuoden tervehdyksessään, et­tä enää ei ole ole­mas­sa
yh­tä yh­teis­tä kan­sa­kun­nan unel­maa, unel­mia on yh­tä mon­ta kuin on ih­mi­siä­kin.

”Pää­tök­sen­te­ki­jöi­den on so­peu­dut­ta­va tä­hän ja löy­det­tä­vä
pol­ku­ja, joil­la ih­mis­ten yk­si­löl­lis­ty­vät toi­veet, tar­peet ja toi­min­ta
voi­daan ka­na­voi­da ko­ko Suo­men hy­väk­si.”

Ka­tai­ses­ta uu­dis­tus­ten moot­to­ri­na toi­mi­vat ih­mi­set it­se.

”Se edel­lyt­tää kui­ten­kin si­tä, et­tä luo­daan il­ma­pii­ri, jos­sa
kan­sa­lai­nen us­kal­taa lait­taa it­sen­sä pe­liin.”

On sanottu, että Kokoomuksen ja sosialidemokratian
suurin ero on suhtautumisessa yksilöllisyyteen. Onhan se niinkin. Mielestämme ihminen tulee vapauttaa toisen ihmisen orjuudesta, mutta samalla sosialidemokratia muistuttaa, että yksilön vapauden ja yksilön tavoitteiden
tulee tukea yhteisöä ja vahvistaa muiden oikeuksia eikä unelmat ja tavoitteet
saa olla esteenä muiden vastaaville eivätkä yksilön tavoitteet saa toteutua
muiden kustannuksella.
Niin nimittäin tuppaa olemaan, että hyvinvoivat ja vahvat painottavat omia
oikeuksiaan ja siinä tahtoo jäädä vähäväkisempi syrjään, unholaan ja aika usein hänen kohtalonsa on ollut toimia ylöspäin kurkottavan astinlautana. Jotenkin
tuntuu, että Kokoomuksen ajattelussa on tällaista ymmärtävää perusvirinää.

Historiallisesti on mielenkiintoista, että Kansallinen Kokoomus on unohtanut
yhteisen Isänmaan ja sen arvot, jotka kauan oikeistolaisessa ideologiassa
katsottiin velvoittavan kaikkia toimimaan aina – riippumatta yksilön omista aatteista
tai ajatuksista, uhrautuvasti isänmaan parhaaksi.
Kuinka hyvin Kataisen
yksilönoppi soveltuu maanpuolustuksen vaatimuksiin?

31.12.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa