Tulospalkkiolla tehoa ja yhteishenkeä

Tulosapalkkio20171106

Tulospalkkiolla parannetaan yrityksissä tulosta, kuntapuolella sillä tuetaan säästöjä.  Oikein toteutettuna sen avulla lisätään joukkoon kuulumisen tunnetta.

Naantali on ottamassa käyttöön tulospalkkauksen. Se on
kunta-alalla edistyksellistä ja perusteltua. Tulospalkkaus on käytössä melkein
kaikissa yrityksissä, joten siitä voisi päätellä, että se on nähty hyväksi
tavaksi, sillä kilpailukyvystään huolta kantavat yrittäjät eivät sitä turhaan
maksa.

Privaattipuolen  tulospalkkaus on
yksipuolisesti työnantajan päättämä lisäkorvaus. Mittarit ovat yrityspuolellakin
vaikeita, sen totesimme, kun asiasta keskusteltiin sosialidemokraattien ryhmässä.
Esiin nousi vahvasti selkeyden ja ymmärrettävyyden vaatimus sekä se, että tulospalkkaus ei poista palkkausjärjestelmän kehittämisen
tarvetta.
Epätarkoituksenmukaiselta tuntuu jälkikäteinen bonusrahan jakaminen. Sen
sijaan kannattaa tarkastella tuloksellisuuden
kannalta toimialueita erikseen ja yhdessä.
Asian valmistelussa on kiinnitetty huomiota sekä sopimuspohjaan, että
tiedossa oleviin ongelmiin seuraavasti:

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus ja kunnallinen teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimus mahdollistaa tulospalkkion maksamisen
(KVTES II luku 13§, TS II luku 15§).

Tulospalkkiolla tarkoitetaan erillispalkkiota, joka
maksetaan erillään varsinaisesta kuukausipalkasta. Tulospalkkion tulisi
sopimusten mukaan perustua palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun
saavuttamiseen tai ylittämiseen.

Edelleen kyseisten sopimusten soveltamisohjeessa todetaan,
että tulospalkkion perusteeksi valitaan asianomaisessa tulosyksikössä yleensä
kaksi tai useampia tavoitteita, jotka kuvaavat toiminnan onnistumista mahdollisimman
monipuolisesti. Näiden palkkion
perusteeksi valittujen tavoitteiden saavuttamista tai ylittämisestä riippuu
tulospalkkion maksaminen ja määrä siten kuin siitä on ennalta päätetty.

Yleisesti ottaen koko kaupunkia koskeva
tulospalkkiojärjestelmä on haasteellinen rakentaa. Lähtökohtana tulospalkkiolle
on usein se, että tilinpäätöksen tulisi olla ylijäämäinen eli talous on yksi
asetettu tavoite. Kuntataloudessa joudutaan arvioimaan monia tulo- ja menoeriä
ja näin ollen ylijäämäiseen tulokseen voi olla monia syitä toiminnan
tehostamisen lisäksi. Tällaisia on mm. epäonnistunut/varovainen
verotuloennuste, varovainen henkilöstökulu arvio, ennakoitua suuremmat
myyntitulot. Näin ollen tulospalkkio on helpompi ja tehokkaampi toteuttaa
tulosalueilla, joissa on selkeä, konkreettisesti mitattava tavoite, joka ei
sisällä ennustettavia lukuja.

Kuntapuolella on tietenkin ongelmana se, että usein kustannuksia tärkeämpi on palvelun laatu ja vaikuttavuus. Esimerkin omaisesti voi todeta, että terveellisen ja maistuva ateraian tekeminen on yhtä tärkeää, kuin yksikköhinta. Siis laatukriteerejä tulee kehittää.

Ateria-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluissa on
käynnissä ns. tehostamishanke, jonka vuosittaiset tavoitteet hallitus on
asettanut. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu toimintasuunnitelma
ja selkeä mittaristo, jonka toteutumista seuraa hallituksen asettama
seurantaryhmä.

Tässä tapauksessa asetelmaa voi pitää hyvin sopivaan
esitettyyn kokeiluun.
Kyseinen tehostamishanke ajoittuu vuosille 2017-2019 ja vastaavalle
ajanjaksolle esitetään tulospalkkiota, joka tulee maksuun, jos hallituksen
asettamat tavoitteet saavutetaan. Maksimissaan palkkio voisi olla kolmen vuoden
ajalta 900 euroa/henkilö eli yhteensä runsaat 100.000 euroa. Tämä edellyttäisi,
että vuonna 2019 säästö olisi enemmän kuin 650.000 euroa. Tulospalkkio
viimeisen vuoden säästösummasta  olisi n. 17 prosenttia, siis varsin kohtuullinen.

Kaupunginjohtaja esittää:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi esityksen mukaisen
määräaikaisen tulospalkkiojärjestelmän käyttöönoton ja hyväksyy, että
– tulospalkkion maksatuksesta aiheutuvia kustannuksia ei lasketa mukaan
seurattaviin kustannuksiin
– kun vuoden 2017 säästöjen vaikutuksesta maksettavan tulospalkkion määrä
vuonna 2018 selviää, kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan mahdollisesti
tarvittavan määrärahamuutosesityksen.

Asiassa olisi hyvä tehdä päätös viivyttelemättä, sillä jo
nyt ollaan jälkijunassa tämän vuoden osalta. Asian oikea budjetointi on aihetta
selvittää ja miettiä tarvitaanko budjettiin varaus tulospalkkiota varten, jotta
kulut kirjautuisivat oikealla vuodelle. Perusteellisesti laadittuun budjettiin tulospalkkio
vaikuttaa tulosta parantavasti.

6.11.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa