Palveluiden tehostamisen vaihtoehdot

Naantalin kaupunginjohtaja esityksen mukaisesti kaupunginhallitus
päätti:

 että kaupunginhallituksessa 26.10.2015 esitettyjen
ulkoistusta koskevien kilpailuasiakirjojen lisäksi osana tilapalvelujen
palvelustrategian selvitys työtä käynnistetään selvitys ateria-, siivous- ja kiinteistön hoidon
tukipalveluiden osittaisesta ja/tai täydellisestä liikkeen luovutuksesta Arkea
Oy:lle.

 nimetä kaupunginhallituksen edustajat liikkeen luovutusta
koskeviin neuvotteluihin. Viranhaltija neuvottelijoiksi nimetään
kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja tekninen johtaja. Luottamushenkilöitä edustavat Markku Tuuna (Tero Tavio), Sirpa Hagsberg (Arja Savolainen), Samuli Santalahti (Heini Jalkanen) ja Vilhelm Junnila (Terhi Kärkkäinen)

 neuvottelijoiden ohjeistamisesta.

 että asian valmistellaan yhteistoimintalain hengen
mukaisesti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa.

 että lisäselvityksen tulee valmistua 30.4.2016 mennessä.

Tämä nk. Arkea vaihtoehto on uusin tilapalvelujen järjestelyvaihtoehtojen
joukossa.

Asiakokonaisuutta on selvitetty laajasti ja pitkään niin
omin kuin konsulttienkin voimin. Luonnollisena kehittämismallina on ollut, että
kaupunki hoitaa edelleen kaikki palvelut oman henkilökunnan toimesta. Rinnalle on nostettu malli toimintojen osittaisesta
kilpailuttamisesta.
Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy monia toimenpiteitä ja niillä on merkittävää
vaikutusta  puolentoistasadan henkilön
työpaikkoihin.

Arkea vaihtoehto on noussut yhtenä esille lähinnä kahdesta syystä: Ensinnäkin
arkea toimii kunnallisen eläke ja työmarkkinakentässä ja kaikki työntekijät
voivat siirtyvät vanhoina työntekijöinä entisillä ehdoilla julkisesti omistetun
Turku enemmistöisen yhtiön palvelukseen. Ja toiseksi siksi, että Arkean kanssa
voidaan tehdä selvät sopimukset niin kalustosta, vuokrauksista kuin palvelujen
hinnoista sekä että Arkean omistajan voidaan myös saada tietoa yhtiön
toiminnasta.

On selvää, että henkilökuntaa tällainen radikaali muutos
pelottaa ja askarruttaa. Loikka taittaa tuntuu monen mielestä hypyltä
tuntemattomaan ja niinpä henkilökunnan edunvalvonnasta vastuussa olevat eri ammattijärjestöjen edustajat ehdottavat,
että esitettyyn Arkean liikkeenluovutusselvitykseen ei ryhdyttäisi. Kielteisesti lausunnossa suhtaudutaan myös
selvitettyihin ulkoistamisvaihtoehtoihin. Parhaimpana pidetään, että toteutettaisiin jo
valmistellut oman henkilökunnan mallin mukaisesti uudistustoimenpiteet.

Henkilökunnan kananotossa on monia painavia kohtia, joita ei
voi ohittaa. Aiheellista närkästystä on herättänyt Arkea vaihtoehdon näin
myöhäisessä vaiheessa mukaan nostaminen ja lausunnossa piikitellään, ettei ole
helppo ymmärtää Naantalin strategian sanomaa avoimesta, yhteistyökykyisestä ja
henkilöstöstä huolta pitävästä kaupungista.
Lausunnossa epäillään Arkean hakevan juuri laadun kustannuksella säästöjä.Järjestöjen  lausunto on luettavissa liitteestä.

Kaupungin vaaleilla valittujen edustajien ja demokraattisten
puolueiden tehtävänä on arvioida vaihtoehtoja. Arkea vaihtoehdon pois jääminen
tilapalvelun selvityksistä ei varmaankaan ole tarkoituksella tehty, sillä
Arkean palvelujen laajentaminen on monin kohdin osoittautunut onnistuneeksi
vaihtoehdoksi niin palvelujen käyttäjien, kuin maksajien ja myös henkilökunnan
osalta. Vastakkaisiakin näkemyksiä on kuultu.  Sen vuoksi ei ole perusteita jättää selvityksiä tekemättä. Vain kaikkien
vaikuttavien tietojen valossa voidaan tehdä kokonaisarvio, joka ottaa huomioon
palvelujen laatutekijät, kustannukset ja henkilökunnan työsuhde-edut.

Päättäjän vastuullinen tehtävä on ratkaista painottamalla
eri tekijöiden vaikutusta. Pelkkä hinta on yksipuolinen mittari laadussakin
pitää muistaa kohtuus. Henkilökunnalla on oltava kaikissa olosuhteissa
mahdollisuus osallistua valmisteluun ja tuoda omat näkemyksensä, esityksensä ja
vaatimuksensa työantajan tietoon ennen ratkaisujen tekemistä. Kaikille
osapuolille on varmaankin tullut selväksi, että muutoksiin joudutaan valmistautumaan.
On epävarmaa näinä epävarmoina aikoina ja suurten muutosten edessä olleessa, 
onko mikään varmaa; ei ole poissuljettua, että voisi olla olemassa pidemmällä
tähtäimellä vähintään Naantalin veroinen työnantaja.

Naantalin sosialidemokraatit tekevät päätökset oman demokraattisen
järjestelmänsä puitteissa sen jälkeen, kun riittävät tiedot ovat käytettävissä.

30.11.2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa