Onko Tuomiojan Erkki edistyksen merkki?

 • Ul­ko­mi­nis­teri Erkki Tuomioja
  (sd) pi­tää tie­tyin eh­doin mah­dol­li­se­na Elin­kei­no­elä­män
  kes­kus­lii­ton EK:n lin­jaus­ta yri­tys­ve­ron alen­ta­mi­ses­ta.
  Hä­nen mu­kaan­sa on ole­mas­sa pe­rus­tei­ta sil­le, et­tä
  ve­ro­tuk­sen tu­li­si pa­rem­min tu­kea yri­tys­ten ter­vet­tä
  tu­lo­ra­hoi­tus­ta ja sen käyt­töä uu­sia työ­paik­ko­ja luo­viin
  in­ves­toin­tei­hin.
 • Tuo­mi­ojan mu­kaan omis­ta­jien ja
  joh­ta­jien tu­li­si mak­saa vas­taa­vas­ti enem­män ve­ro­ja
  tu­lois­taan, min­kä li­säk­si hän kai­paa toi­mia ve­ron­kier­ron
  es­tä­mi­sek­si. EK on eh­dot­ta­nut yri­tys­ve­ron alen­ta­mis­ta 15
  pro­sent­tiin.HS 19.2.2013

Kunnat menettävät yhteisveron alenemisen seurauksena ja miksi vain ansiotuloihin kajotaan, miksei pääomatuloja laajenneta kunnalliseen suuntaan , kysymme Ekiltä.

19.2.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa