Naantali keskitasoa

Naantalinpalvelut20131024

Helsingin Sanomat oli selvittänyt muutamalla kriteerillä kunnan palvelutasoa. Kriteereitä olivat :      

Koko maan kattava palvelukartta katso tästä   lehden mukaan osoittaa, että kunnan rikkaus ja palvelutaso eivät ole sama asia.
Jonkinlaista yllätys tuottaa myös Turun seutu:

Helsingin Sanomat selostaa kriteerejä seuraavasti

 • Pal­ve­lu­ver­tai­lus­sa on kuu­si kri­tee­riä, jot­ka oli­vat saa­ta­vil­la jo­kai­ses­ta kun­nas­ta:
  1.On­ko toi­sen luo­kan op­pi­lail­le aa­mu- tai il­ta­päi­vä­toi­min­taa
  2.Ko­ti­hoi­don kun­ta­li­sä.
  3.Ope­tus­ryh­män kes­ki­ko­ko ala­kou­lus­sa.
  4.Ko­din­hoi­ta­jien mää­rä yli 75-vuo­tias­ta ko­to­na asu­vaa van­hus­ta koh­ti.
  5.Las­ten­suo­je­lus­sa ole­vien al­le 17-vuo­tiai­den osuus.
  6.Kuin­ka suu­ri on kun­nan toi­meen­tu­lo­tuen ko­ko­nais­sum­ma ver­rat­tu­na kun­nan pie­ni­tu­loi­sim­man kym­me­nyk­sen tu­loi­hin?
  HS:n ver­tai­lu pai­not­taa lis­tan lop­pu­pään kri­tee­re­jä. Mo­net niis­tä ovat tul­kin­nan­va­rai­sia.
  Esi­mer­kik­si kri­tee­rin 5 koh­dal­la on ole­tet­tu, et­tä suu­ri osuus ker­too kun­nan ky­vyt­tö­myy­des­tä eh­käis­tä on­gel­mia. Koh­das­sa 6 on ole­tet­tu, et­tä suu­ri lu­ku ker­too, et­tä kun­ta on pääs­tä­nyt vä­hä­va­rai­set liian riip­pu­vai­sek­si toi­meen­tu­lo­tues­ta.

Näillä kriteereille huonoimmaksi tuli Tohmajärvi ja parhaaksi Muonio 304.. Raisio oli V-S:n huonoin 23. ja seuraava Turku 26. Paras oli Pyhäranta 297 ja lähinnä sitä Paimio 286. Rusko 254., Masku 247., Lieto 242. Nousiainen 226., Mynämäki 189., Naantali 179 ja Kaarina 173.

24.10.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa