Naantali ei usko soten ihmeeseen

Kaupunginhallitus teki sote-lakiin liittyen selkeän esityksen
valtuustolle, että kaupunki ei näe sote-lakien toteuttamista riittävästi
valmisteltuna ja toteuttamiskelpoisena. Naantali ja monet Turun ympäristön ja
vielä useammat Tampereen ympäristökunnat ovat olleet samalla linjalla.
Sote-uudistusta
oli tarkoitus käyttää kuntaliitoksiin pakottamiseksi. Kun pakottaminen sai
kovaa kritiikkiä lähdettiin kehittelemään uutta uljasta ja omalla tavallaan
perusteltua integraatiota. Mutta mitä onkaan käsissämme.
Tilanne on Teija Sutisen Hesarissa kirjoittaman Suuri kuntauudistus syntyi
sittenkin – tavallaan
kolumnin mukainen:

Pe­rus­tus­la­ki ta­kaa kun­nan asuk­kail­le it­se­hal­lin­non, mut­ta ei
ole la­kia, jo­ka var­je­li­si kun­nan asuk­kai­ta tä­män it­se­hal­lin­non seu­rauk­sil­ta.

Juu­ri nyt kun­nat te­ke­vät asuk­kai­den kan­nal­ta kauas­kan­toi­sia pää­tök­siä,
osin pa­kon edes­sä ja osin uho pääl­lä. Sa­maan ai­kaan kun­nis­sa ih­me­tel­lään,
mi­kä nii­den roo­li oi­kein on tu­le­vai­suu­des­sa – mi­tä teh­tä­viä niil­le
jää ja mis­tä ne ot­ta­vat ra­hat teh­tä­vien hoi­toon?

Kun­ta­uu­dis­tuk­sen
pi­ti ol­la tä­män hal­li­tus­kau­den kär­ki­han­ke. Hal­li­tus eh­tii saa­da
val­miik­si kaik­ki sii­hen täh­tää­vät lait, mut­ta al­ku­pe­räi­ses­tä ta­voit­tees­ta
– vah­voi­hin pe­rus­kun­tiin pe­rus­tu­vas­ta kun­ta­ra­ken­tees­ta – se luo­pui
ajat sit­ten. Uu­dis­tus le­vi­si kä­siin, ku­kaan ei joh­da si­tä, ja nyt kun­nis­sa
syn­tyy pa­niik­ki­rat­kai­su­ja.

Näinhän on käymässä ja on aivan perusteltua, että
kuntalaisten itsehallinnon valtuuttamat päättäjät pitävät kiinni kuntalaisten
palveluista ja siitä, että kunnalla on jonkinlainen yhteys asukkaisiinsa heidän tärkeimmällä palvelusektorilla. Miksi hyvin toimiva pitää hävittää, on kysymys yhä useamman huulilla Naantalissa.

Toinen kysymys on päivystys. Hyvin perustein on säädetty, että päivystyksen tulee olla ladukasta ja että liian pienet yksiköt eivät siihen pysty. Naantalin sote-lautakunta on tehnyt näistä lähtökohdista päätöksen arki-iltapäivystyksen lopettamisesta ensi vuoden alusta.
KH:ssa Sirpa Hagsberg, sd ehdotti asian tuomista hallitukseen sen selvittämiseksi, että onko kaiki vaihtoehdot todella tutkittu. Esitys hävisi kirkkaasti 7-4. Joten niin siinnä sitten kävi.

6.10.2014

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa