Mutasen valinta varmistui, NaaMa -lausuntoa tehdään

Saaristokaupunkiselvitys2006taajamat

Jouni Mutasen valinnasta ei ole tehty valituksia, joten valtuuston päätös on saanut lainvoiman!

 Naa-Ma on edessämme

Seuraavaan valtuuston on annettava kuntajakoselvittäjille lausunto heidän
ehdotuksestaan ryhtyä selvittämään Naantalin ja Maskun  (Naa-Ma) kuntaliitosta.


Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelua aiheesta. Selvitysmiesten kokoaman
laajan ja ajankohtaisen aineiston lisäksi Naantalilla on omia valtuustossa ja
kaupunginhallituksessa tehtyjä kannanottoja sekä selvitysryhmässä ja
selvitysmiesten kanssa käytyjä keskusteluja.
Lähtökohtana on tähän asti ollut Naantalin säilyminen itsenäisenä. Perusteluina
on esitetty Naantalin kyky selviytyä palveluvelvollisuuksistaan, Naantalin 2009
toteutettu Saaristo Naantalin muodostaminen ja Naantalin brändin hyöty Turun
seudulle.

Kuntarakennelaki  on edellyttänet, että Naantalin on monesta
syytä osallistuttava selvitykseen.: Lainsäädännön
pakon sanelemana, mutta vapaaehtoisesti Naantali päätti osallistua
selvitystyöhön.
Nyt selvitystyössä ollaan siis valintavaiheessa ja selvittäjät Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero
Ritvanen
esittävät Naantali ja Masku
yhdistämisselvitystä.

Ehdotuksen perustelut lähtevät voimassa olevasta lainsäädännöstä ja
selvittäjille annetusta mahdollisuudesta poiketa harkitusti erityisistä syistä lain
ensisijaisista vaatimuksista. Selvittäjien perustelu ehdotukselle kuuluu:

 • Kuntarakennelain perusteella Naantali ja Masku ovat selvitysvelvollisia
  palvelujen edellyttämän väestöpohjan, työpaikkaomavaraisuuden ja työssäkäyntiperusteen
  perusteella. Naantalin osalta täyttyy myös kuntarakennelain tarkoittama
  yhdysrakenneperuste Turun kaupunkiseudun kanssa. Kuntajakoselvityksessä voidaan
  selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta kuitenkin poiketa, jos
  selvitysalueella on riittävät edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen
  järjestämisestä ja tuottamisesta ja jos selvitysperusteista poikkeava alue on
  kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja kuntajaon muuttamisen edellytykset
  täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus.

 • Naantalin ja Maskun yhdistymisessä väestöpohjan
  tavoitearvo > 20000 täyttyisi
  . Työpaikkaoma-varaisuus vuoden 2013
  tiedoin olisi 66 %, mikä jäisi alle kuntarakennelain 80 %:n tavoitearvon.
  Työssäkäyntiperuste olisi 39 %, mikä ylittäisi tavoitearvon ylärajan (<
  35%). Yhdistyneen Naantalin ja Maskun
  tulorahoitus olisi riittävä lakisääteisten palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi.

  Rahoitusasema olisi kohtuullisen vahva, vaikkakin Maskun tuntuva velkaantuneisuus nostaisi suhteellinen velkaantuneisuuden
  edelleen yli kriisikuntarajan.

Asukaslukuraja, josta Naantali
on joutunut pyytämään poikkeuksen Paras-lain olosuhteissa, ja joka on nykylaissa
epämääräinen, ylittyisi selvästi. Uusi NaaMa olisi parhaaseen 20.000 40.000
asukkaan kokoluokkaan kuuluva. Tämä voisi olla  pitkällä tähtäimellä jopa
julkisen talouden kannalta myönteistä.
Ahtaasti valtion kannalta katsottuna talouden muutos olisi hyvinkin perusteltu.
Maskun ja Naantalin asetelmat ovat hieman erilaiset; Naantali on 20.000
asukkaan kokoluokassa, Masku puolet pienempänä on pakottavamman tarpeen edessä.
Naantalissa tiedetään, että kantanaantalilaiset ovat joutuneet kantamaan
suuremman vastuun liittyneistä alueista kohonneena
verorasituksena. Kokemuksesta johtuen ja Maskun talouden tunnuslukujen vavistamana pelkäämme, että naantalilaisille  kaatuu lisää taloudellisesta rasitusta.  Myönteisenä on pidettävä, että Maskun edustajien joukosta on kuulunut sellaisia ääniä, että
itse aiheutetusta taloudellisesta ahdingosta tulisi nousta omin keinoin. Se sopii tietenkin Naantalille. Analoginen ja varoittavakin tapaus nousee mieleen:
EMU rahaliittoon pääseminen edellytti tiettyjen konvergenssikriteerien  täyttymistä ennen jäseneksi pääsemistä. Jotain sen
tapaista, mutta todellista lähentymistä tässä tarvittaisiin.

Mielestäni on arvostettavaa ja Naantalille hyvin tärkeää, että ulkopuoliset selvittäjät ovat rohjenneet
lausua , että NaaMasta syntyvä selvitysperusteista
poikkeava alue on kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja kuntajaon muuttamisen
edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus.

Raporttinsa
Naantali- Masku osuuden lopuksi selvittäjät
katsovat,

 • että kuntarakennelaissa säädetyt selvitysperusteet sekä kuntien toimintaa ja
  taloutta koskevat tunnusluvut antavat riittävät perusteet kuntien yhdistymisen
  selvittämiselle. Kunnan edustajien kanssa käydyt keskustelut vahvistavat tätä
  käsitystä.

 • Selvittäjät pyytävät, että Naantalin kaupunki ja Maskun kunta esittävät oman
  kantansa edellä esitetyn yhdistymisselvityksen tekemisestä.

Naantali
valmistelee kananottonsa valtuuston 9.6. pidettävään kokoukseen.

Edellisestä Saaristo-kaupungin selvityksestä on kannan muodostamisessa apua.
Mutta taloudelliset ja muut selvitykset on tehtävä tarkemmin ja ne on
analysoitava kunnolla, jotta päätöksentekijät tietävät, mistä on kysymys. On
myös käytettävä enemmän aikaa toiminnallisten kysymysten selvittämiseen. Mahdollinen
yhdistyminen edellyttää, että uhkien lisäksi on aktiivisesti haettava mahdollisuuksia,

 1. miten yhdistää suhteellisen hajanainen maankäytön rakenne nykyistä paremmin toimivaksi
  kokonaisuudeksi ja
 2. miten elinkeinotoimintaa voidaan piristää ja
 3. miten tämä sopii Turun seudun kokonaisuteen ja
 4. miten jatketaan monipuolisista seudullista yhteistyötä kaupunkiseudulla ja maakunnassa.

Ps. Harkitsevaiset asiasta kiinnostuneet tahot pitivät tärkeänä että valtuustoryhmät enakkoon, kuten selvitystyöhön lähdettässekin tehtiin,  kokoontuisivat käsittelemään kaupungin lausuntoa. Se olisi viisasta.

19.5.2014

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa