Ei insinööristä polittikkoa saa

KannatusgalluHs20131219
 • Kes­kus­tan suo­sion nou­su jat­kuu. Hel­sin­gin Sa­no­mien TNS
  Gal­lu­pil­la teet­tä­män tut­ki­muk­sen mu­kaan puo­lue sai­si jo 23
  pro­sent­tia ää­nis­tä, jos edus­kun­ta­vaa­lit pi­det­täi­siin nyt.
  Edus­kun­ta­vaa­leis­sa
  2011 kes­kus­ta sai 15,8 pro­sent­tia ää­nis­tä. Se oli kes­kus­tan ja
  sen edel­tä­jä­puo­luei­den his­to­rian hei­koin
  edus­kun­ta­vaa­li­me­nes­tys sit­ten vuo­den 1917.
  Ko­koo­muk­sen
  suo­sio sen si­jaan las­kee ta­sai­sen var­mas­ti. Puo­luet­ta
  kan­nat­taa enää 18 pro­sent­tia ää­nes­tä­jis­tä, kun pa­ri vuot­ta
  sit­ten kan­na­tus oli 24 pro­sen­tin luok­kaa.
 • Kes­kus­ta on saa­nut ää­niä puo­lue­kan­nas­taan epä­var­moil­ta.
  ”Jou­kos­sa
  on myös kes­kus­taa en­nen ää­nes­tä­nei­tä pa­luu­muut­ta­jia, mut­ta
  eri­tyi­ses­ti ko­koo­muk­ses­ta näyt­tää tul­leen ää­niä. Jo­ka
  kym­me­nes kun­nal­lis­vaa­leis­sa ko­koo­mus­ta ää­nes­tä­nees­tä
  ää­nes­täi­si nyt kes­kus­taa.”
  Hel­sin­gin Sa­no­mat ky­syi ko­ke­neil­ta po­lii­ti­koil­ta, mi­hin kes­kus­tan nou­su pe­rus­tuu.
  Vas­taus on sel­vä: pu­heen­joh­ta­ja Juha Sipilään.
 • En­tä mi­tä Si­pi­lä vas­taa Zys­ko­wic­zil­le – tu­lee­ko hä­nes­tä vie­lä po­lii­tik­ko?
 • ”Lu­pa­sin
  tv-­haas­tat­te­lus­sa, et­tä mi­nua saa pot­kais­ta
  pol­vi­tai­pee­seen, jos mi­nus­ta tu­lee tyy­pil­li­nen po­lii­tik­ko.
  Ei in­si­nöö­ris­tä saa po­lii­tik­koa.”

  Hs 19.12.2013

Mutta
kyllä se Sipilän ansio on liioittelua. Hallituspuolueiden omilla toimilla on ollut
ratkaiseva merkitys; uho ja tuho. Kovakorvaisuus kostauttu.
Nyt Kokoomus alkaa  pehmetä: Henna Virkkunen ei tue omaa valtionosuusuudistustaan eikä Petteri Orpo Orpon sote-malliaan. Vain demarit tukevat  hallitusta, vaikka se on vastoin puolueen tahtoa on tuputtamassa pakkoliitoksia.

19.12.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa