Ei insinööristä polittikkoa saa

KannatusgalluHs20131219
 • Kes­kus­tan suo­sion nou­su jat­kuu. Hel­sin­gin Sa­no­mien TNS
  Gal­lu­pil­la teet­tä­män tut­ki­muk­sen mu­kaan puo­lue sai­si jo 23
  pro­sent­tia ää­nis­tä, jos edus­kun­ta­vaa­lit pi­det­täi­siin nyt.
  Edus­kun­ta­vaa­leis­sa
  2011 kes­kus­ta sai 15,8 pro­sent­tia ää­nis­tä. Se oli kes­kus­tan ja
  sen edel­tä­jä­puo­luei­den his­to­rian hei­koin
  edus­kun­ta­vaa­li­me­nes­tys sit­ten vuo­den 1917.
  Ko­koo­muk­sen
  suo­sio sen si­jaan las­kee ta­sai­sen var­mas­ti. Puo­luet­ta
  kan­nat­taa enää 18 pro­sent­tia ää­nes­tä­jis­tä, kun pa­ri vuot­ta
  sit­ten kan­na­tus oli 24 pro­sen­tin luok­kaa.
 • Kes­kus­ta on saa­nut ää­niä puo­lue­kan­nas­taan epä­var­moil­ta.
  ”Jou­kos­sa
  on myös kes­kus­taa en­nen ää­nes­tä­nei­tä pa­luu­muut­ta­jia, mut­ta
  eri­tyi­ses­ti ko­koo­muk­ses­ta näyt­tää tul­leen ää­niä. Jo­ka
  kym­me­nes kun­nal­lis­vaa­leis­sa ko­koo­mus­ta ää­nes­tä­nees­tä
  ää­nes­täi­si nyt kes­kus­taa.”
  Hel­sin­gin Sa­no­mat ky­syi ko­ke­neil­ta po­lii­ti­koil­ta, mi­hin kes­kus­tan nou­su pe­rus­tuu.
  Vas­taus on sel­vä: pu­heen­joh­ta­ja Juha Sipilään.
 • En­tä mi­tä Si­pi­lä vas­taa Zys­ko­wic­zil­le – tu­lee­ko hä­nes­tä vie­lä po­lii­tik­ko?
 • ”Lu­pa­sin
  tv-­haas­tat­te­lus­sa, et­tä mi­nua saa pot­kais­ta
  pol­vi­tai­pee­seen, jos mi­nus­ta tu­lee tyy­pil­li­nen po­lii­tik­ko.
  Ei in­si­nöö­ris­tä saa po­lii­tik­koa.”

  Hs 19.12.2013

Mutta
kyllä se Sipilän ansio on liioittelua. Hallituspuolueiden omilla toimilla on ollut
ratkaiseva merkitys; uho ja tuho. Kovakorvaisuus kostauttu.
Nyt Kokoomus alkaa  pehmetä: Henna Virkkunen ei tue omaa valtionosuusuudistustaan eikä Petteri Orpo Orpon sote-malliaan. Vain demarit tukevat  hallitusta, vaikka se on vastoin puolueen tahtoa on tuputtamassa pakkoliitoksia.

19.12.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa