Naantalin valtuuston vuoden viimeinen kokous puhui hyvinvoinnista.

Laine Lauri

Lossituvan myynti huolestutti, mutta varsinainen  asia oli Sd-ryhmän nestorin Lauri Laineen  asiaan pureutunut  puheenvuoro, jonka pääkohdat ovat tässä:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 09.12.2019.
Tavoitteena on varhaisen tuen malli. Hyvinvoivat lapset, nuoret ja perheet
Lasten ja nuorten hyvinvointi on Naantalille keskeinen periaate. Perheitä pyritään auttamaan ja tukemaan jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat kasaantuvat.
Suunnitelma Lasten ja Nuorten hyvinvoinnista toteaa monen asian olevan kunnossa ja tiedossa ja monta asiaa ollaan toteuttamassa.
Kaksi asiaa haluan tuoda esiin:
Ensin ote Naantalin varhaiskasvatuksen suunnitelmasta: Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuriseen taustaan. Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunne-kokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta keskeisiä. Lasten tulee saada oppimiseensa henkilöstön ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä itsestään oppijana.
Maksuton esiopetus kaikille 5-vuotiaille
Vapaa-aika ja kaverit ovat tärkeitä jo lapselle niin kuin myös nuorelle. Tässä on tärkeä rooli erilaisilla järjestöillä. Kaupungin tehtävänä on antaa virikkeitä lapselle myöhempään elämäntapaan. Annetaan kaikille viisivuotiaille maksutonta esiopetusta. Se antaisi lapselle valmiuksia kouluun ja mahdollisuuksia yksinäiselle lapselle saada kavereita (verkostoitua), se estäisi syrjäytymistä.
Liikunta on tärkeää
Ilolla voi todeta Naantalin monella tapaa edistävän lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Hyvänä esimerkkinä motoriikkakerhotoiminta, jossa nuoret harrastustoimintanaan ohjaavat 4-6 vuotiaita iltapäiväkerhoissa ja sillä edistävät lasten fyysistä aktiivisuutta ja auttavat motoristen taitojen kehittymistä. Samalla nuoren omat taidot kehittyvät ja moni järjestö saa myöhemmin tukea omaan toimintaansa.
Puuttumatta enempää yksityiskohtiin, totean, että asiaan on hyvin paneuduttu ja monta ongelmakohtaa on löydetty, ja moneen kohtaan on jo puututtu tai ollaan puuttumassa
Kun suunnitelma Lasten ja Nuorten hyvinvoinnista saadaan hyvin toteutetuksi, Naantali on entistä parempi paikka elää ja asua.

Sirpa Hagsberg,sd  puolestaan muistutti, että hoitajat ova tällä hetkellä tiukoilla kun sijaisten saanti on vaikeaa. Hän  tiedusteli edelleen, onko tehostetun palveluasumisen jonotilanne laillisella tolalla ?.
kaupunginjohtaja Jouni Mutanen  ei osannut vastata kysymykseen.

Ja niin taas varsinaiset asiat tulivat käsitellyksi 20 minuutissa. Ja sitten mentiin lautakuntatäydennyksiin ja aloitteisiin:

Ainut aloite oli asian tuntevan  Harri Palomäen,  vas  koskien sydäniskureiden hankintaa saaristoon.

9.12.2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa