Julkista huolenpitoa ja aktiivisen toiminan tukea unohtamatta vetovoimatekijöiden merkitystä

Hagsberg Sirpa

SDP:n ryhmäpuheenvuoro 11.11.2019
TALOUSARVIO 2020
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2023

Meille luottamushenkilöille tehtiin taannoin kysely, jossa pyydettiin arvioimaan kuntamme tilannetta ja päätöksentekoa vetovoimatekijöiden, pitovoimatekijöiden, valovoimatekijöiden ja kipinätekijöiden/yhdessä tekemisen hengen kautta. Tarkastelen siis nyt päätettävänä olevaa talousarviota vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020 – 2023 niihin peilaten.
Vetovoimatekijät sisältyvät varmasti jokaisen kunnan strategiaan tai elinvoimaohjelmaan ja on terminä jopa hieman byrokraattinen. Ne mielletään vahvoina toimina, jotka vaativat suunnittelua ja taloudellisia resursseja. Me olemme Naantalissa edelleen siitä onnellisessa asemassa, että voimme suunnitella ja resursoida hyvin kilpailukykyisellä tulovero- ja kiinteistöveroprosentilla. Lainakantamme / asukas on selvästi maan keskitasoa alhaisempi ja pysyy kilpailukykyisenä, vaikka kaikki suunnitellut investoinnit toteutettaisiin, sillä ne rahoitetaan pääasiassa tuloverotuksella. Vuoden 2020 tuloksen ennustetaan olevan + 1,8 miljoona euroa ja tavoitteena on positiivinen tulos kaikkina suunnitelmakauden vuosina. Merkittävimmät investoinnit kohdistuvat palveluverkkoon ja vuoden 2022 asuntomessuihin.
Kun palveluverkko valtuustossa aikanaan hyväksyttiin, vakuutettiin, että jokainen koulu- ja päiväkoti-investointi tai lakkautus päätetään erikseen. Katsomme, että Luonnonmaan perhetalon suunnittelun ja rakentamisen on oltava aikataulussa asuntomessujen kanssa. Velkuan Palvan saareen oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tulossa koulun peruskorjaus, mutta korjaustarpeet olivat niin suuret, että päädyttiin uudisrakennukseen. Ryhmämme olisi ollut tuumaustauon kannalla ja miettinyt, olisiko koululle löytynyt paikka esimerkiksi Teersalosta saaristo-olosuhteiden silti edelleen säilyessä. Kalevanniemen koulun kohdalla siirtäisimme laajennuksen ja peruskorjauksen vielä suunnitelmakauden ulkopuolelle, mutta monitoimihallin voisi jo rakentaa. Emme ole missään vaiheessa vastustaneet ajanmukaisia ja terveitä koulurakennuksia, sillä ne ovat selkeä vetovoimatekijä, kun perheet miettivät uuden kotinsa paikkaa.
Oppimisympäristöjen melko radikaali uudistaminen ja keskittäminen suurempiin yksiköihin vaatii kuitenkin myös seurantaa siitä, miten muissa kunnissa on tässä onnistuttu tai mitä tehtäisiin ehdottomasti toisin.

Selkeä vetovoimatekijä ovat myös hyvät kulkuyhteydet.

Edunvalvonta E18 Turun kehätien parantamishankkeen kanssa on oltava määrätietoista ja aktiivista. Sdp:n Varsinais-Suomen piirikokouksessa Uudessakaupungissa lauantaina 9.11 vieraillut liikenneministeri Sanna Marin sai sekä Naantalin, että Raision piirikokousedustajien toimesta selkeän viestin asian tärkeydestä ja kiireellisyydestä.
Taloudellinen vakaus ja kuntalaisten arjen sujumiseen vaikuttavat investoinnit ovat selkeästi myös pitovoimatekijä. Naantali huolehtii palveluistaan, eikä talousarvioon tänäkään vuonna sisälly palveluiden heikentämistä. Keskusta-alue uudistuu voimakkaasti, mutta vaadimme vapaarahoitteisten asuntojen rinnalle vaihtoehtoina myös asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja. Keskustakorttelien kunnallistekniikkaa uusitaan, vesihuoltoa saneerataan. Nuhjalaan tulee myös kaksi uutta kerrostaloa ja toivottavasti saamme myös vuokra-asuntoja. Pientalotontteja kaavoitetaan lisää Immasten alueen jatkeeksi Nurmitielle ja Heinätielle. Hyvä, että on kysyntää. Vanhankaupungin rantaa ja rantareittiä kehitetään edelleen kaikkien kuntalaisten ja matkailijoiden iloksi. Lammasluodon kohdalla esitimme varattujen määrärahojen siirtämistä suunnitelmakauden ulkopuolelle, sillä mielestämme Lammasluotoon ei tule edelläänkään rakentaa. Naantali tarvitsee lisää kaupallisia palveluja, mutta kaupan paikasta olemme olleet eri mieltä. Siksi Ruonan yhdystien parantamiseen ja kiertoliittymän rakentamiseen varatut rahat olemme esittäneet siirrettäväksi suunnitelmakauden ulkopuolelle.

Huolenpito kuntalaisista kaikissa elämänkaaren vaiheissa on selkeästi valovoimatekijä.

Rymättylän paloasema rakennetaan vihdoin ja turvaa saaristoalueita. Työllistämistoimia halutaan aktivoida ja siihen esitetään 70.000 euron määräraha.
Toimivat terveyspalvelut ja niiden saavutettavuus on ensiarvoisen tärkeää. Kunnalla on jatkossakin säilytettävä mahdollisuus tuottaa itse sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Kotihoidon kuntalisää tullaan korottamaan, mutta esim. 5-vuotiaiden ilmaiseen varhaiskasvatukseen ei löytynyt poliittista tahtotilaa. Lapsimäärien vähetessä ja ikääntyvien kuntalaisten lisääntyessä suuri huolemme on, ettei hoitavia käsiä ole tarpeeksi laadukasta ja yksilöllistä hoitoa takaamaan. Olimme kaupunginhallituksessa asiantuntijalautakunnan kannalla henkilöstömitoituksissa. Nyt hoito- ja vanhuspalveluiden sijaispooli saa v. 2020 vain kolme hoitajaa, mikä on pelkkää kosmetiikkaa, eikä vastaa miltään osin koko sektorin sijaistarpeeseen. Sairaanhoitajaresurssivajetta ei huomioida ollenkaan kotihoitoa lukuun ottamatta. Hyvää on se, että kotihoidon kotikuntoutustiimi saa lisää henkilökuntaa, sillä heidän työnsä on osoittautunut tehokkaaksi ja selkeästi parantanut mahdollisuutta selviytyä kotona pidempään. Palveluja tulee kehittää edelleen, sillä kotona pärjääminen voi joskus olla kiinni turvallisuuden tunteesta; tietoisuus siitä, että apua saa vaikka yöllä tarvittaessa, voi usein riittää. Yöpartiotoiminnalle on selkeästi tarvetta ja se olisi hyvä lisä kokonaisvaltaiseen hoitoon.

Terveyskeskusosaston yhteydessä toimiva kotisairaala on osoittautunut erittäin hyväksi palveluksi ja sitä tulee edelleen kehittää ennakkoluulottomasti esim. Liikkuvana sairaalana. Tällä hetkellä kotisairaalan henkilökuntamäärä ei riitä vastaamaan lisääntyvään kysyntään, ja lakisääteisiin vapaapäiviin / lomiin, sillä kolmen viikon jouluajan työvuorolistan ajaksi se joudutaan jopa sulkemaan. Potilaat tulevat kuitenkin hoidetuksi muilla järjestelyillä.
Valtuutetuille tarjottiin mahdollisuutta tutustua erityisesti terveyspalveluiden sekä hoito- ja vanhuspalveluiden arkeen: haasteisiin ja vahvuuksiin. Tilaisuutta käyttivät vain muutamat, mikä oli kentällä valtava pettymys.

Palveluasuntoja, joissa olisi ns. tehostetun palveluasumisen paikkoja, tarvitaan akuutisti lisää. Hoito- vanhuspalveluiden kokonaissuunnitelman laatimista pidettiin kaupunginhallituksessa tärkeänä. Vasta valmistunut Ikäystävällinen Naantali 2020 – 2023 – ohjelma on syytä kuulla ennen lopullista toimeksiantoa suunnitelman tekemisestä; samaa työtä on turha teettää esimerkiksi konsultilla uudelleen. Tähän varatut 25.000 e voidaan siinä tapauksessa käyttää vaikka hoito- vanhuspalveluiden palveluiden kehittämiseen.
Mistä syntyy sitten se kipinätekijä ja yhdessä tekemisen henki? Naantalin sotien jälkeisen historian teoksen kirjoittamiseen myönnetään rahaa. Kiitämme kuitenkin ihan jokaikistä kuntalaista, jotka pyyteettömästi vaalivat kaupunkimme historiallista arvoa ja jakavat tietoa eteenpäin eri tapahtumin ja julkaisuin. Kiitos teatterilaiset ja muu kulttuuriväki, kiitos urheiluseurat ja koko kolmas sektori. Meidän on huolehdittava toimintaedellytyksistänne parhaalla mahdollisella tavalla: ilman teitä ei ole meitä.

Yhdessä tekemisen henki syntyy myös kuntamme hyväksi tehtävästä poliittisesta päätöksenteosta.

Särmikästäkin keskustelua välillä tarvitaan, kunhan se perustuu faktoihin. Meillä on velvollisuus tehdä päätöksiä, jotka kantavat myös seuraaville sukupolville taloudellisesti kestävällä pohjalla.
Nyt on aika mennä eteenpäin.
Olemme kaupunginhallituksen ryhmän takana ja tulemme esittämään samoja muutoksia.
Sdp:n valtuustoryhmä kiittää kaupunginjohtajaa, virkamiehiä ja kollegoita tehdystä työstä ja on valmis hyväksymään muilta osin kaupunginhallituksen esityksen.
Lämmin kiitos pitkäaikaiselle kaupunginkamreeri Juha Heinoselle.

12.11.2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa