Mikko Rönnholm

Sirpa Hagsberg: Vahvasti vanhusten puolesta – oikeudenmukaisesti

Hagsberg Sirpa

Naantalin kaupunginvaltuuston kokous 10.6.2019
SDP:n ryhmäpuheenvuoro ja muutosesitys.

 Lisämääräraha kotihoidon resurssien vahvistamiseksi

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen varata lisämäärärahan kolmen varahenkilön palkkaamiseen kotihoidon tarpeisiin. Kaupunginhallitus-ryhmämme esitti, että vahvistamme resursseja asiantuntijalautakunnan esityksen mukaan, jossa ehdotetaan kolmen varahenkilön lisäksi kuutta hoitajaa vakituisiin toimiin, eli lisäysesityksemme oli lautakunnan mukaisesti yhteensä 9 vakituista hoitajaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksessä varahenkilöiden palkkakustannukset katettaisiin sijaismäärärahoista. Kustannusvaikutus laskettiin siten, että kaikki toimet 1.8 mennessä täytettynä sijaismäärärahan käyttö huomioon ottaen lisämäärärahan tarve olisi vuodelle 2019 90.000 e.
Asiakasmäärien ja asiakkaiden hoitoisuuden kasvu on ollut nopea ja yllättävä, johon ei viime vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä tiedetty varautua. Vuosien sote-uudistuksen suunnittelu on niin ikään vienyt pohjan pitkän tähtäyksen suunnittelulta. Aikaisempina vuosina tehtyihin vakanssilisäysesityksiin on suhtauduttu kielteisesti. V. 2016 hetkellinen helpotus haettiin toiminnallisilla muutoksilla. Vuoden 2017 aikana valmistuneet uudet ryhmäkodit ja niihin palkattu henkilökunta helpottivat myös kotihoidon työmäärää, kun huonokuntoisimmat kotihoidon asiakkaat pääsivät tehostetun palveluasumisen piiriin, mutta helpotusta tuli vain hetkeksi. Tällä hetkellä jälleen 18 kotihoidon asiakasta täyttää tehostetun palveluasumisen kriteerit ja määrä on kasvussa. Vuonna 2018 rekrytoitiin kotikuntoutustiimiin yksi fysioterapeutti ja yksi sairaanhoitaja, eikä kotisairaalaan, kuten tekstistä virheellisesti ilmenee. Kotisairaala resursoidaan 100 %:sti vuodeosaston sairaanhoitajista, kun potilasmäärä laskettiin 40:stä 36:een. Kotisairaalan ohella kotihoidon kotikuntoutustiimi on ollut menestys ja on parhainta mahdollista ennaltaehkäisevää toimintaa. Geriatrin virka perustettiin vuodelle 2019. Palkkarahat ovat kuitenkin säästyneet tältä vuodelta, sillä haastavaksi osoittautunut rekrytointi on lopulta tuottanut tulosta ja virkaan valittu aloittaa työnsä, mutta vasta ensi vuoden puolella. Asiakasohjaaja on aloittanut maaliskuussa 2019 ja hänen kokemuksiaan ja näkemyksiään työn kokonaisvaltaisen kehittämisen mahdollisuuksista kuulemme mielellämme, kunhan hän on ehtinyt hetken työskennellä.
Tämän hetkinen tilanne kotihoidossa on se, että joudutaan jopa miettimään, mitä pesuja voi jättää tekemättä. Kaupunginhallitus kirjautti päätökseensä mm. ostopalvelujen mahdollisuuksien selvittelyn lisäresurssina akuutissa tilanteessa. Säännöllisen kotihoidon ostopalveluihin on käytetty vuonna 2018 83.629 e, mikä sisältää siis ostopalvelun ja palvelusetelin. Vuodelle 2019 rahaa on varattu 75.000 e. Myös vammaispalvelut käyttävät kotihoidon ostopalvelua sekä ostaa sisäisenä ostona Naantalin kotihoidolta kotihoitoa. Ongelmana on ollut, että ostopalvelujen tarjoajia ei tällä hetkellä juuri ole ja osaavan henkilökunnan rekrytointi on niilläkin haastavaa. Pitkät välimatkat erityisesti saaristoon luovat kustannuksia, eikä bisnes houkuttele. Myös monet asiakkaat ovat toivoneet kunnallista palvelua. Ryhmämme kannattaa vahvaa runkoa julkisista palveluista, mutta ei vastusta ostopalvelujen käyttöä. Edellytämme niin julkiselta, mutta myös yksityiseltä toimijalta joustavaa, kustannustehokasta, ammattitaitoista ja ennen kaikkea asiakaslähtöistä osaamista. Mielellämme kytkisimme tähän ostopalvelujen saatavuuden selvitystyöhön elinkeinoasiamies Jorma Rannan.
Aikaisempi investointi työn sujuvoittamiseksi kotihoidossa, eli ns. toiminnanohjausjärjestelmä saa ryhmältämme myös kritiikkiä. Sen pyörittäminen vie tekeviä ja osaavia käsiä pois hoitotyöstä. Kuten selvityksestä saamme lukea, töiden tehokas optimointi ja liiallinen työmäärä on aiheuttanut kotihoidon tiimirakenteen häviämisen. Edelleen työhön sitoutuminen, hoidon jatkuvuus, yhteishenki ja kehittämistyö kärsivät. Hoitajien päivittäinen vaihtuminen aiheuttaa lisähaasteita mm. erityisryhmien hoidossa, joihin kuuluvat vaikeasti muistisairaat ja vammaiset asiakkaat, sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset asiakkaat. Talousarviokäsittelyn yhteydessä tulee palata tähän asiaan: onko olemassa parempaa järjestelmää tai mitkä ovat seuraukset, jos siitä luovutaan ja panostetaan työn omaan kehittämiseen.
Vakanssien lisäämisen aiheuttamat kustannukset tulevat nopeasti säästöinä muualta: ihmiset kokevat turvaa ja hoivaa, ja näin vältytään myös turhilta päivystys- tai vuodeosastokäynneiltä. Kotihoitoon ei ole luotu hoitajamitoitusta, kuten ympärivuorokautiseen hoitoon. Kannatamme jatkossa koko hoito- ja vanhuspalvelujen yhteyteen luotavaa järjestelmää, jossa vakituiset osaajat siirtyvät ketterästi yksiköstä toiseen tarvittaessa, jolloin sijaisten käyttö saataisiin mahdollisimman vähäiseksi. Tämä suunnittelutyö on aloitettava viipymättä.

SDP:n valtuustoryhmä esittää seuraavaa muutosta päätösesitykseen:

Kaupunginvaltuusto myöntää kotihoidon resurssien vahvistamiseksi 90.000 euron lisämäärärahan vuodelle 2019 kuuden vakituisen hoitajan palkkaamiseen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset kolmen varahenkilön vakinaista toimea rahoitetaan sijaismäärärahoista. Rekrytointiprosessin aikataulun päättää asiantuntijaorganisaatio ja rekrytoinnissa on korostettava joustavuutta ja monialaista osaamista. Vuodelle 2020 esitettyjen kotihoidon kahden hoitajan toimen tarvetta arvioidaan uudelleen syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa