Mikko Rönnholm

Marja Nieminen: Vanhuuspalvelut voivat olla kunnossa vain, jos koko hyvin vointiketju – vauvasta vaariin – toimii.

Sunnuntaina 21.10 järjestin tilaisuuden Naantalin
kaupungintalolla, missä teemana oli Vanhuspalveluiden tulevaisuus Naantalissa. Kansanedustaja
Eeva-Johanna Eloranta kertoi  uudesta
vanhuspalvelulaista, mikä on mielestäni  hyvä
ja tärkeä uudistus .Laki astuu voimaan 2013. Hänen esitys on liitteenä.


Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa
heidän mahdollisuuttaan osallistua heitä koskevissa asioissa ja ennen kaikkea  kehittää niitä kunnassa.

Kunnan on myös asetettava vanhusneuvosto, mikä on otettava
mukaan kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan.

Vanhuspalvelulaki on tervetullut laki kuntalaisille, mutta kunnalle
se tuo myös enemmän  velvoitteita, mitä
pitää noudattaa. Vanhuspoliittinen suunnitelma, missä on arvioitava
hyvinvoinnin tilaa ja määriteltävä tavoitteet. Arvioitava voimavarat ja
määriteltävä miten ne toteutetaan. Tässä on myös kolmas sektori otettava mukaan
varteenotettavana tekijänä.(ks.esitys).

Työntekijöitä ei mahdollisesti saada riittävästi hoitotyöhön.20
000-30 000 perus/sairaanhoitajaa on jo nyt siirtynyt muihin tehtäviin. He
kertovat, että työ on huonosti palkattua ja työolot ovat epämukavia. Kuntatyönantajalla
on suuri haaste, ja tässä tapauksessa Naantalilla, saada työolot
houkutteleviksi(viihtyvyys ja palkkaus)eli hyvä maine kuntatyönantajana.

Lääkärien tulisi sitoutua ainakin vuodeksi
terveyskeskuspalveluun valmistumisensa jälkeen ja samoin hoitajien. Lääkärit
saavat melkein ilmaisen koulutuksen noin kuudessa vuodessa ja hoitajat 4,5
vuodessa(noin). Mielestäni terveyskeskustyö on hyvin monipuolista ja opettavaa
ammattiin juuri valmistuneelle työntekijälle ja samalla myös hyvin vaativaa. Kuitenkin
on huolehdittava, että työpisteessä on paikalla kokeneitakin, pitempään alalla
olleita.

Vihdoinkin vanhuksille / ikääntyville tuodaan oikeutta, koska
on ollut havaittavissa viime vuosina, että ihminen saa arvoa vasta sitten ,kun
tuo suoritteita ja tehoa. Monet vanhukset ovat tehneet pitkän työrupeaman ja kantaneet
kortensa tämän yhteiskunnan eteen. Vielä on elossa jopa henkilöitä, jotka ovat
taistelleet Suomen puolesta. Arvo ihmiselle iästä riippumatta!

Omaishoidon asiat on myös hoidettava kuntoon. Omaishoitajille
on maksettava kunnon korvaukset ja heille on suotava mahdollisuus lepotaukoihin.
He tekevät arvokasta työtä lähimmäisen hyväksi.

Lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen on hyvin
huolestuttavaa. Tapaan työssäni paljon nuoria, joilla on hyvät opiskelupaikat ,mutta
silti voivat erittäin huonosti ja ovat todella sairaita. Puhumattakaan niistä
nuorista, joilla ei ole mitään koulutuspaikkaa tai työtä. Nuoret on saatava
johonkin toimintaan mukaan ja heille on annettava  edes mahdollisuus yrittää.

Pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn pitäisi alkaa jo neuvolasta, missä
pitäisi olla riittävästi henkilökuntaa ja samoin lisää väkeä
kouluterveydenhuoltoon .Terveydenhoitajat ovat hyvin ylityöllistettyjä . Kouluterveydenhoitajien
määrä minimoitiin 90-luvulla.Oppilaat, kenellä oli esim.. kotona vaikeaa,
tulivat helposti kertomaan ja purkamaan oloaan tutulle kouluterkkarille, joka
oli aina paikalla koulussa.

YT-neuvotteluja käydään monilla työpaikoilla ja työpaikan
menetys on uhkana monessa perheessä. Koko perhe on valtavassa
stressitilanteessa ja oireilee. Päihteiden käyttö ja varsinkin naisten
lisääntynyt alkoholinkäyttö on mielestäni huolestuttavaa. Monilla on päihteet
ns. lääkkeenä pahaan oloon, mikä on  todella enemmän kuin huolestuttavaa.

 

Naantali on mielestäni hyvä ja vehreä paikka asua ja elää. Toivottavasti
jatkossakin! Kunnan koko on  RIITTÄVÄ ja
ei ole mielestäni tarvetta kuntaliitoksille. Haluan olla mukana
vastuunkantajana kunnassamme ja parantaa ihmisten elinoloja iästä ja muistakaan
tekijöistä  riippumatta.

Marja Nieminen

erikoissairaanhoitaja, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
toimihenkilöyhdistyksen pj.
Syömishäiriöliiton hallituksen asiantuntija jäsen, Työsuojeluvaltuutettu(vara)

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa