Wahlroos löysäilee, Liikanen toppuuttaa

Suomalaiset
silloin tällöin käyvät antamassa kotimaahan tarkoitettuja lausuntoja
Tukholmassa. Kauppalehden 27.8.2013 mukaan Björn Wahlroos on ollut euroskeptikkojen
asialla toteamalla.

 • ”Euroopassa
  tilanne ei ole hyvä, mutta Ruotsissa aika kohtuullinen”, Wahlroos
  tiivisti.
  Hän toisti vastikään Talouselämälehdessä esittämänsä teesin siitä, että
  Euroopan keskuspankin pitäisi ”devalvoida euro” kaksikymmentä
  prosenttia keventämällä rahapolitiikkaansa.
  ”Synkälläkin pilvellä on hopeareunansa ja se on se, että elinkeinoelämämme
  on EU:n ansiosta oppinut toimimaan avoimessa ympäristössä”, Wahlroos
  lisäsi. KL 27.8.2013.

Kannanoton tekee jännittäväksi sen, että tällä kananotoilla Wahlroos ei ole
saksalaisella eikä TP Sauli Niinistönkään näkemystä tukemassa. Hän voi tietenkin olla uhkarohkea
puhuessaan asiasta, johon hänellä ei ole suoranaista sanavaltaa. Mutta positiivisesti ajatellen  tätä näkemystä voi pitää
perusteltuna näinä huippukorkean työttömyyden aikana.Jotain on yritettävä pelkän tiukkuuden tilalle. Onko kyseessä siis viime kädessä  jonkinlaisesta
solidaarisuudesta. Vai puhuisiko vanha Veikko Vennamo seteliselkärangattomasta.Vaikea on uskoa mihinkään näihin näkökulmiin ja siksi onkin syytä muistaa, että  hän taida juuri vaivata päätään muiden murheilla paitsi silloin kun siitä saa mojovan otsikon potkun kaverin takalistoon.
Poliittisestikin Nalle on antidemokraatti
ehkä eniten antisosialidemokraatti. Joten siis provokatiivinen hiekan rattaisiin heittäminen lienee eniten oikea arvaus.Ja tämän vaikutelman vahvistaa se, että
hänen lausuntonsa otettiin riemulla vastaan: Timo Soini taisi lausua hänet tervetulleeksi
eurovastaisiin joukkoihin. Ja innostusta oli monella muullakin skeptikkosuunnalla suurta.

Mutta Liikanen näkee enemmän vaikka sanookin vähemmän

Tänään 28.8.2013 Erkki Liikanen antoi yleisestä kuristelulinjasta poikkeavan haastattelun Hesariin otsikolla: Ta­lou­den ko­vin pai­ne
siir­tyi Eu­roo­pas­ta ke­hit­ty­viin mai­hin, Suo­men Pan­kin pää­joh­ta­ja ar­vioi.

 • Suo­men Pan­kin
  pää­joh­ta­ja Erkki
  Liikanen
  on huo­jen­tu­nut.
  Syy­nä ei ole se mi­tä on ta­pah­tu­nut, vaan se mi­tä ei ole ta­pah­tu­nut
 • Lii­ka­sen mu­kaan EKP:l­le on sy­sät­ty pal­jon vas­tui­ta.
 • ”Ei yh­tään enää”, hän pyy­tää. Eu­roo­pas­sa käy­dään par­hail­laan
  laa­jaa ra­ha­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua sii­tä, tu­li­si­ko EKP:n pyr­kiä
  el­vyt­tä­vil­lä toi­mil­laan hei­ken­tä­mään omaa va­luut­taan­sa niin, et­tä
  eu­ro­alueen kil­pai­lu­ky­ky pa­ra­ni­si.
  Suo­mes­sa eu­ron de­val­voi­mis­ta on vaa­ti­nut ää­nek­kääs­ti esi­mer­kik­si
  pank­kii­ri Björn Wahlroos(Ta­lou­se­lä­mä 16. 8.).
  Wahl­roo­sin mie­les­tä EKP:n pi­täi­si pum­pa­ta löy­sää ra­haa ta­lou­teen
  huo­mat­ta­vas­ti ny­kyis­tä enem­män niin kuin Yh­dys­val­tain kes­kus­pank­ki
  on teh­nyt.
 • Va­luut­ta­kurs­seis­ta pu­hut­taes­sa Lii­ka­nen ve­toaa G7-mai­den hel­mi­kuus­sa
  an­ta­maan ju­lis­tuk­seen. Sii­nä lin­ja­taan, et­tä ra­ha­po­li­tii­kal­la ei
  py­ri­tä va­luut­ta­kurs­si­muu­tok­siin, ja et­tä kaik­ki täl­lai­set pyr­ki­myk­set
  ovat va­hin­gol­li­sia ta­lou­den ke­hi­tyk­sel­le.
  Enem­pää EKP:n jä­se­net ei­vät va­luut­ta­kurs­seis­ta pu­hua pu­kah­da. Lii­ka­nen
  sa­noo myös, et­tei hän vas­taa ni­mel­lä ke­nen­kään kri­tiik­kiin.
  Yh­den pii­kin hän sil­ti heit­tää.
 • ”Ne, jot­ka
  sa­no­vat, et­tä pi­täi­si os­taa [e­nem­män vel­ka­kir­jo­ja mark­ki­noil­ta],
  ei­vät voi sa­mal­la sa­noa, et­tä he vas­tus­ta­vat yh­teis­vas­tuu­ta.”

Ehkäpä joku tätä palstaa lukenut muistaa, että tällä palstalla on joukkovelkakirjaostoja nimitetty eurobondien äpäräksi. Siihen suuntaan Liikasen Ekikin viittaa.

28.8.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa