Voittaako konsensus =     yhteisymmärrys, yksimielisyys tai sopu-, sovitteluratkaisu

Puoluekannatus20150217

”Jo­kin val­ta­van suu­ri skan­daa­li
sii­hen tar­vit­tai­siin”, vas­taa Åbo Aka­de­min val­tio-opin pro­fes­so­ri,
vaa­li­tut­ki­ja Kimmo Grönlund ky­sy­myk­seen,
mi­kä voi­si kään­tää kes­kus­tan ko­van kan­na­tuk­sen las­kuun, kun edus­kun­ta­vaa­lei­hin
on ai­kaa kak­si kuu­kaut­ta.

Toi­saal­ta
kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Juha Sipilä
on Grön­lun­din mu­kaan jo osoit­ta­nut ky­kyn­sä sam­mut­taa skan­daa­lin­poi­ka­nen
lä­hes läh­tö­ruu­tuun.
”Ai­ka tai­ta­vas­ti hän on­nis­tui hil­jen­tä­mään kes­ki­oluen myyn­nis­tä
syn­ty­neen ko­hun, vaik­ka ei­hän se mi­kään var­si­nai­nen skan­daa­li ol­lut”,
tut­ki­ja sa­noo.
Olut­kuo­huis­ta ei näy jäl­keä­kään tuo­reim­mas­sa HS-gal­lu­pis­sa, jos­sa
kes­kus­ta on säi­lyt­tä­nyt joh­to­ase­man­sa 26 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­laan. Hs 18.2.2015

Pilapiirtäjä
Karlsson on pistänyt kaksi Keskusta johtajaa samaan kuvaan eikä idea ole huono:
Voi olla, että seuraavan hallituksen jälkeen olisi itku ja hammasten
kiristys.  En sitä pidä kuitenkaan
todennäköisenä. Voi olla niinkin, että taloudentilanne kääntyy, mutta ei se
tietenkään tarkoita etteikö tyytymättömyyttä olisi.
Itse asiaan sen verran, että pidin Juha Sipilän anteeksipyyntöä, vaikka se
tehtiinkin vaalien ovella, aiheellisena ja tyylikkäänä. Sillä kyllä Esko Ahon
hallituksen sankariteot tehtiin karusti yrittäjien ja työttömien
kustannuksella, monin kohdin turhaan.

Sdp ja ko­koo­mus
ovat li­ki ta­sois­sa eli 17 pro­sen­tis­sa, mut­ta Sdp kii­la­si nyt niu­kas­ti
toi­sek­si suu­rim­man puo­lueen pai­kal­le.
Pe­rus­suo­ma­lais­ten suo­sio on ju­miu­tu­nut 14 pro­sent­tiin, ei­kä suu­ria
siir­ty­miä näy pie­nim­pien­kään puo­luei­den.

Sosialidemokraattien
vanha vainooja on laiskuus jota myös epätietoisuudeksi kutsutaan. Vaalikampanjan
pitäisi saada liikettä niveliin eli vaalityöllä on merkitystä.
Mutta miksi tutkijat selittelevät, kenen asialla he ovat?

”Suo­ma­lai­set ra­kas­ta­vat hy­vin­voin­ti­val­tio­ta”, Grön­lund
löy­tää se­li­tyk­sen sil­le, et­tei esi­mer­kik­si pää­mi­nis­te­ri Alexander
Stubbin (kok) en­tis­tä oi­keis­to­lai­sem­pi tyy­li ole pur­rut vaan pi­kem­min­kin
pe­lot­ta­nut kan­saa.

”Ja mik­si
hän on ar­vos­tel­lut kon­sen­sus­ta, kun on il­mei­ses­ti tar­koit­ta­nut kor­po­ra­tis­mia?”
Tut­ki­ja ou­dok­suu sa­na­va­lin­taa.

Voisiko arvoisa tutkija kyse olla siitä, että hän
Alex S. on todellakin tätä mieltä. Monet ääriliberaalin talouspolitiikan kannattajat
puhuvat milloin mistäkin esimerkiksi siitä, että valtion ei tule sekaantua
talouteen eikä työmarkkinoihin.

18.2.2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa