Valtuuston vaikea asema

Tilinpäätöksessä ilmenneiden lukuisten virheiden vuoksi
tilinpäätös valmistui vasta
29.5. ja tilintarkastajien kertomus 31.5.2016.
Tilintarkastajien kertomukseen tulee suhtautua vakavasti. Tarkastuslautakunnan mielestä kaupungin
ei kuitenkaan tulisi tehdä tilinpäätöstä tarkastajia varten, vaan tehdä lain ja
suositusten mukainen tilinpäätös ja ottaa vastaan huomautukset, jos niitä
tullakseen. Nyt tarkastajat saivat useita eri versiota tarkastettavakseen. Työ piti keskeyttää
kun luvut eivät täsmänneet. Sellaiset virheet olisi pitänyt huomata ja korjata itse
ensin.

Tällainen vaikeasti tulkittava lausuma löytyy
Tarkastuslautakunnan kertomuksesta. Naantalilla oli vaikeuksia jo viime vuonna
pysyä tilinpäätös aikataulussa. Ja tänä vuonna tilanne oli kestämätön.

Kaupunginhallitus saa uudelleen allekirjoitettavaksi tilinpäätöksen maanantaina 30.5. viikkoa
ennen valtuuston kokousta. Tilintarkastajat viimeisenä mahdollisen päivä
tiistaina toukokuun viimeisenä allekirjoittivat tarkastuskertomuksen.  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tulee keskiviikkonan kesäkuun 1 pnä, kun valtuuston kokouskutsu  lähetettään viimeistään torstaina ja tällä kerralla sitä täydennettiin vielä
tarkastuslautakunnan esityksellä perjantaina seuraavalla ”pikkujutulla

Tarkastuslautakunta
lähettää valtuustolle Kuntalain 123 §:n perustuvan tilintarkastuspöytäkirjan
31.5.2016.

123 §
Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan
on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja
tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko
kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2)
antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat
ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta
ja toiminnasta;
3) ovatko
valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko
kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty
asianmukaisesti.

Tilintarkastajan
tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät
ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan kanssa.

Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on
ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa
tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi
tarkastuslautakunnalle.

Em.
liite on lisätty valtuuston asiakirjoihin ja tarkastuslautakunnan
päätösehdotusta kaupunginvaltuustolle on tarkennettu sähköiseen
kokoushallintaan seuraavasti: ”Lisäksi tarkastuslautakunta saattaa valtuustolle
tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuspöytäkirjan.”

Tieoksi
annettava tilintarkastuspöytäkirja kuluu seuraavasti:

Valtuusto
on aivan kohtuuttoman tehtävän edessä saadessaan viime minuuteilla tällaisia kuntalaissa
edellytettyjä asioita ja kun kaupunginhallitus, jolle pöytäkirja on osoitettu
ei ole voinut siitä valmistella asianmukaisesti.

4.6.2016

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa