Vaatimattomuus ja ylpeys

 • Van­ha pe­li­mies nä­kee pe­lin pai­kan.
  Ei vält­tä­mät­tä tois­tu. Nyt Baa­be­lin tor­nia voi­si oi­kein kun­nol­la rys­kyt­tää”,
  Soi­ni ker­too työ­huo­nees­saan edus­kun­nas­sa.
  Baa­be­lin tor­nil­la Soi­ni tar­koit­taa EU:n ra­ken­tei­ta.
 • ”Mi­nul­la on hy­vä ni­mi, kel­pai­sin jo­ka paik­kaan, jo­ka po­ruk­kaan.
  On pal­jon po­ru­koi­ta, joi­hin en me­ni­si, mut­ta oli­si­han se ki­va ol­la
  kä­ti­lö­nä siel­lä”, Soi­ni poh­tii.
  Sa­dan edus­ta­jan voi­mal­la EU-k­riit­ti­set par­la­men­tin jä­se­net oli­si­vat
  par­la­men­tin kol­man­nek­si suu­rin ryh­mä he­ti Eu­roo­pan kan­san­puo­lueen
  EPP:n ja so­sia­lis­tien jäl­keen, Soi­ni las­kee.
 • Täl­löin Soi­nin mu­kaan ”i­so ky­sy­mys ja haa­ve” oli­si se, et­tä
  Bri­tan­nian eroa EU:s­ta aja­va Ukip-­puo­lue ja EU:n kon­ser­va­tii­vi­ryh­mit­ty­mä
  ECR pää­si­si­vät jon­kin­lai­seen komp­ro­mis­siin.
  Nii­den ym­pä­ril­le voi­si sit­ten koo­ta EU-k­riit­tis­ten mep­pien ryh­män,
  Soi­ni se­lit­tää.
  ”Jos sen sai­si ai­kaan ja kä­ti­löi­tyä, se oli­si sel­lai­nen Eu­roop­pa-­ta­son
  ja maail­man­ta­son keik­ka,
  et­tä sit­ten kyl­lä läh­ti­si vaik­ku kor­vis­ta”,
  Soi­ni sa­noo
  .
  Hs 16.11.2013 Alleviivaukset mr

Ihan kurillani sanon tämän pakkoruotsiksi: Blygsamhet
är ungdomens prynad
.
Yllä lainattu haastattelu on toiveita herättävä. Kuten
tiedämme, harvoin poliittinen liike tai
poliittinen johtaja kaatuu vastustajien toimesta. Useimmiten se tapahtuu itse aiheutettuna
juuri silloin, kuin luule olevansa voittamaton, muita parempi.
Timo Soinin hetki on kuuluisa hetki ylpeydestä
lankeemuksen edellä
.

16.11.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa