Tyhmää tiukkuutta

Turun Sanomat
kirjoittaa pääkirjoituksessaan 23.3.2013 lihavoituna ”Kirjoituksista voi päätellä,
että valtiovallan kärsivällisyys kaupunkiseutuja kohtaan alkaa olla vähissä.”

Me omissa
kunnissamme valtiovallan alamaisina olemme kuin maratonjuoksijat, joiden
kärsivällisyys ja voimat ovat jo aikaoja sitten mennyttä ja nyt jatketaan taistelua kipujen
sietämiseksi.

Valtiovallalla tai valtion mielivallalle
on ominaista huono valmistelu ja alhainen asiantuntemus taso, joka korvataan
äkkipikaisilla päätöksillä, jotka entisestään lisäävät sekasotkua. Niin
kutsuttu sote-uudistus selvitysryhmineen ja yksisuuntaisine
kuulemistilaisuuksineen on surkea
esimerkki huonosta hallinnosta.

Ps. Epätarkoituksenmukisella toimintamaalilla on useampia selityksiä: Kuntaliitoksiin pakottamista pidämme tietenkin näkyvimpänä, mutta merkitykseltään suurempana ja ideologisesti oikeistolaisempi on yksityisen terveydenhuollon suosiminen.
Tätä näkemystä tukevat monet havainnot, joista viimeinen  – ei suuri, mutta selkeä signaali on luettavissa HS:n tämän päivän 24.3.2013  mielipidesivuilta: (lihavointi mr)

 • Jul­ki­nen tuo­tan­to ei ai­na ole te­hok­kain ta­pa tuot­taa pal­ve­lui­ta.
  Mie­len­kiin­toi­sia vaih­to­eh­to­ja löy­tyy muis­ta Eu­roo­pan mais­ta. Nii­tä
  tut­ki­mal­la huo­maa, et­tä jul­ki­seen tuo­tan­toon pe­rus­tu­va ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäm­me
  on pi­kem­min­kin poik­keus kuin sään­tö.
 • Toi­mi­va ja te­ho­kas pe­rus­ter­vey­den­huol­to on yh­tei­nen etum­me,
  eten­kin kun sen ra­hoi­tuk­seen osal­lis­tu­vat kaik­ki, myös ne, jot­ka ei­vät
  pal­ve­lui­ta juu­ri­kaan käy­tä.
 • Ko­ko­naan toi­nen ky­sy­mys on, mi­kä on pa­ras ta­pa tuot­taa nä­mä pal­ve­lut.
  Ny­ky­ti­lan­teen va­los­sa voi tul­la myös sii­hen joh­to­pää­tök­seen, et­tä
  ter­veys­kes­kus­jär­jes­tel­mäm­me on tul­lut tien­sä pää­hän ja ti­lal­le tar­vi­taan
  jo­ta­kin ai­van uut­ta.
 • Jan Schugk yli­lää­kä­ri,
  Elin­kei­no­elä­män kes­kus­liit­to

23.3.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa