Mistä tunnet sä ystävän

Lainaus Naantalin
kaupunginvaltuuston esityslistalle olevasta tekstistä:

Koska sovintoratkaisuun ei ole päästy, asia siirtyy välimiesmenettelyn ratkaistavaksi,
kuten sopimuksen 8.5.1956 ehdoissa todetaan. Osapuolet ovat sopineet
neuvottelevansa vielä menettelytavoista kuluvan viikon aikana.

Kaupungin käsitys asiasta on,
että


sopimuksia ei voi yksipuolisesti päättää, vaan asia olisi tullut ratkaista
neuvotteluteitse,


satamatoimintojen osalta menetellään 1.1.2015 jälkeen samoin kuin tähänkin
asti, ellei yhdessä ja erikseen toisin sovita ja

 Naantali joka tapauksessa (ja
riippumatta Neste Oil Oyj:n toimenpiteistä) perii Neste Oil Oyj:ltä sopimuksen
mukaiset satamamaksut.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24 §:n 19-kohdan mukaisesti viranomaisen oikeudenkäynnin
osapuolena oikeudenkäyntiin valmistau-tumista varten laatimat ja hankkimat
asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön etua
oikeudenkäynnissä, ovat salassa pidettäviä. Sen vuoksi neuvottelujen aikana
laaditut asiakirjat, mm. sovintoehdotukset ja vastaehdotukset, ovat salassa
pidettäviä.

Naantalin kaupungin ja Neste Oy:n välisen erimielisyyden
ajautuminen riidaksi, jonka ratkaisu siirtyy osapuolien ulkopuolella, on pitkän
luottamushenkilöurani yksi kenkkumaisimmista tapauksista
. mr

Kaupungilla ei ole ollut kaiken hankitun
tietämyksen puitteissa julkisen vallan käyttäjänä mahdollisuutta venyä enää
yhtään. Tämä viesti ei ole saanut vastakaikua, ymmärryksestä puhumattakaan.

Meille sosialidemokraateille tämä on kova paikka. Olemme Nesteen perustamisesta asti pitäneet yhtiötä
korkeassa arvossa. Kaikin keinoin ja kaikissa olosuhteissa olemme olleet
tukemassa Nesteen pyrkimyksiä suomalaisen teollisuuspolitiikan tiennäyttäjänä.
Työnantajana yhtiötä on pidetty ankarana, mutta reiluna. Yhteistyöosapuolena
yhtiö on ollut luotettava ja huomaavainen.

Naantalin kaupunki on aina asettanut Nesteen pyrkimykset etusijalle yrittäen
kaikin keinoin olla hyvä kotipaikkakunta ja asiallinen viranomainen. Aina tähän
päivään asti olemme löytäneet siedettävät ratkaisut.
Kun vuosikymmenet  luottamuksellista
ja tuloksellista yhteistyötä tehneet osapuolet eivät pysty yhteisymmärryksessä
ratkaisemaan asioita, on syytä olla murheellinen. Mielessämme ajattelemme ajan
ja ihmisten muutosta; Ehkäpä elämme vielä vanhassa maailmassa, jossa oli muitakin
arvoja kuin viimeinen sentti ja juristeria, vai onko niin, että ahneuden
lyhytnäköinen pakkomielle on vallannut mielet.

Nyt mieleeni nousee kysymys: Onko tämän päivän Neste
soveltamassa kotimaisiin yhteistyökuvioihin menetelmiä, joita ennen käytettiin
muihin tarkoituksiin. Näin entinen kauppaministeri Jermu Laine kuvaa Nesteen entisiä toimintatapoja

”Siihen mahtui myös
aimo annos macciavellismiä, joka
perustui verhottuun vallan politiikkaan, joka ei kaihda mitään keinoja eikä
varsinkaan käytä energiaa tyhjänpäiväisten moraalikysymysten miettimiseen.

(Niccolo Machiavellin italialainen renessanssiajan filosofi)

21.4.2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa