Menestyksen sietämätön raskaus

PuolueidenkannatusHs20141021

Alexander Stubb va­lit­tiin ke­sä­kuus­sa 2014 ko­koo­muk­sen
pu­heen­joh­ta­jak­si. Puo­lueen kan­na­tus nou­si het­kel­li­ses­ti, mut­ta
sen jäl­keen suo­sio on las­ke­nut.

Po­li­tii­kan tut­ki­ja Erkka
Railo Tu­run yli­opis­tos­ta sa­noo, et­tä osa oi­keis­to­lai­sis­ta ää­nes­tä­jis­tä
vai­kut­taa liik­ku­van jat­ku­vas­ti ko­koo­muk­sen ja kes­kus­tan vä­lil­lä.

”Ko­koo­muk­sen suo­sion las­ku ei tu­le yl­lä­tyk­se­nä, sil­lä sen
ver­ran pal­jon vas­ta­tuu­les­sa puo­lue on vii­me ai­koi­na ol­lut.”

Rai­lo luet­te­lee
ko­koo­muk­sen epä­on­nis­tu­mi­sik­si muun muas­sa so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri
Laura Rädyn toi­mia. Rä­ty sa­noi elo­kuus­sa, et­tä vain pie­ni osa suo­ma­lai­sis­ta
van­hem­mis­ta tie­naa al­le 2100 eu­roa kuus­sa.
He­ti tä­män lau­sun­non jäl­keen kä­vi il­mi, et­tä Rä­ty oli muut­ta­nut yk­si­tyis­lää­kä­ri­nä
saa­miaan tu­lo­ja ve­rot­to­mik­si osin­goik­si.

Laa­jem­pa­na ko­koo­mus­ta vau­rioit­ta­va­na ta­pah­tu­mi­na Rai­lo pi­tää
hal­li­tus­poh­jan ra­pau­tu­mis­ta ja hal­li­tuk­sen rii­te­lyä. Hs 22.10.2014

Myös ympäristöasioilla leikittely ja maanomistajien kosiskelu on saanut hupaisia
piirteitä. Timo Roos Demokraatissa vaihtoikin suopursun ruiskukan tilalle.

Mielikuvapolitiikka ja nuorekas raikkaus ei vaikeuksissa rämpiviä lämmitä.
Kaikki eivät oli rikkaita ja kauniita eikä elämä ole fantastista. Kun tällekin palstalle lainasin Juha Akkasen kolumnia
Kokoomuksen Sari Sairaanhoitaja operaation seurauksista, sain harvinaisen
laajan ja mielestäni hermostuneen kommentin ystävältämme Brysseliin
muuttaneelta nuorelta poltiikan ammattilaiselta Matti Rantaselta. Se oli heikko signaali vahavasta pelosta.

Pelko
on siitä, että Juha Sipilä sopii Alexia paremmin varakkaille ja tai jähmeille
suomalaisille. Ja Kepu ei ilman muuta valitse kaverikseen Kokoomusta! Ja kaiken kukkuraksi Jyrki Kataisen
tänään varmistuva komission paikka on saanut monet muistelemaan niitä monia
sammakoita, mitä talousasiassa hän tuli lausuneeksi. Hän on talouden romahduksen spesialisti.
 
Kokoomuksen temppupolitiikka on tullut tiensä päähän. Vahvistuksen näkemykselle antaa alla oleva lainaus tunnelmasta, meillä ei ole  hauskaa!

Eilen ko­koo­muk­sen
edus­kun­ta­ryh­mä viet­ti vuo­tui­sia si­dos­ryh­mä­il­ta­miaan Suo­ma­lai­sel­la
klu­bil­la. Tun­nel­ma oli ai­kai­sem­piin vuo­siin ver­rat­tu­na vai­suh­ko.On­han kes­kus­tan tak­tiik­ka
jo pit­kään pe­rus­tu­nut pas­sii­vi­suu­teen. Mik­si vi­sioi­da Suo­men tu­le­vai­suut­ta,
kun pa­rem­min pär­jää ole­mal­la hil­jaa ja an­ta­mal­la mui­den säh­lä­tä?

Vaa­lit siis lä­hes­ty­vät, mut­ta Suo­men si­sä­po­li­tiik­ka uh­kaa vai­pua
koo­maan. Kan­san­ta­lous sii­nä ti­las­sa jo on.
Syk­syn mit­taan puo­lueen kan­na­tus on kään­ty­nyt las­kuun. Vaik­ka pu­do­tus
ei ole ko­vin dra­maat­ti­nen, se al­kaa vai­kut­taa tren­dil­tä. ”Huo­les­tut­ta­vin­ta
on se, et­tä nä­kö­pii­ris­sä ei ole mi­tään, jo­ka no­peas­ti kään­täi­si suun­nan”,
eräs ko­koo­mus­lai­nen mu­reh­ti.

Mar­ko Junk­ka­ri HS
,
politiikan ja talouden toi­mi­tuk­sen esi­mies

22.10.2014

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa