Kuntarakenne on periaatekysymys

 • Hal­li­tus käy kil­pa­juok­sua ai­kaa vas­taan. Se
  ai­koo tuo­da kun­ta­ra­ken­ne­lain edus­kun­taan jo en­si kuus­sa, vaik­ka sai
  kun­tien lau­sun­not vas­ta vii­me vii­kol­la.
  To­sin ra­ken­ne­lais­sa
  on vas­ta sään­nök­set kun­tien yh­dis­ty­mis­tä kos­ke­vas­ta sel­vi­tys­vel­vol­li­suu­des­ta.
  Vai­keu­det tu­le­vat eteen sel­vi­tys­ten jäl­keen, kun hal­li­tus huo­maa, et­tei­vät
  kun­nat ha­lua yh­dis­tyä.

 • Hal­li­tuk­sen on­kin tar­koi­tus pot­kia yh­dis­ty­mi­siin vauh­tia ke­hys­rii­hes­sään
  en­si vii­kol­la.
  Mi­tä rii­hes­sä ta­pah­tuu?

 • Hal­li­tuk­sen toi­mi­val­ta kun­ta­lii­tok­sis­sa
  rii­taut­taa hal­li­tus­ta
  .
  Lau­sun­nos­saan kun­ta­ra­ken­ne­lain luon­nok­ses­ta
  ko­koo­mus sa­noo, et­tä val­tiol­la tu­lee ol­la ny­kyis­tä vah­vem­pi toi­mi­val­ta
  päät­tää kun­tien yh­dis­ty­mi­ses­tä
  tie­tyil­lä edel­ly­tyk­sil­lä vas­toin
  kun­nan tah­toa.Myös va­sem­mis­to­liit­to
  on lau­sun­nos­saan val­mis li­sää­mään hal­li­tuk­sen toi­mi­val­taa. Vih­reät­kin
  nä­ke­vät, et­tä pak­ko­lii­tos­ten ra­jaa­mi­nen vain krii­si­kun­tiin voi ol­la
  ”on­gel­mal­lis­ta”.

 • Sdp sen si­jaan
  pi­tää ”kun­nal­li­sen it­se­hal­lin­non pe­ri­aat­teen mu­kai­se­na, et­tä
  kun­nat it­se te­ke­vät mah­dol­li­set liit­ty­mis­pää­tök­set”.
 • Hal­li­tuk­sen enem­mis­tö ha­luaa jon­kin ta­kuu­lau­sek­keen puut­tua
  asioi­den kul­kuun, jos va­paa­eh­toi­set yh­dis­ty­mi­set ei­vät ete­ne. Kes­kus­tan
  sil­mis­sä kun­ta­uu­dis­tus on ideo­lo­gi­nen han­ke, jos­sa ko­koo­mus pe­laa
  val­ta­pe­liä. Hs uutinen 15.3.2013

Ilahduttavaa huomata, että tässä asiassa Sdp:n linja on selkeä. Kokoomuksen linjasta meillä on viitteitä paikallisesti. Tälläkin palstalla on kerrottu, että Helsinki on ohjastanut kenttää ja Turku on sitä uskollisesti kuunnellut. Vahinko.

Ps. Eilisessä TS:ssä on ollut Markku Tuunan perustelu pakolaisvastaisuudelle on taloudellinen , kyseenalainen sellainen. Mutta ei se ole pointti, vaan se, että Naantali ehdoin tahdoin ajaa itsensä yhteistyökyvyttömien itsekkäiden änkyröiden  joukkoon. Seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

15.3.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa