Kuka jaksaa uskoa satuihin

  • Osin­ko­ve­ro­pää­tös­tä hiot­tiin hal­li­tus­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­ja­kuu­si­kon voi­min ke­hys­rii­hen aat­to­na, kun pa­pe­rei­hin il­maan­tui erään hal­li­tus­läh­teen mu­kaan ”muual­la las­ket­tu­ja lu­ku­ja”.
  • Uu­sien lu­ku­jen il­maan­tu­mi­nen häm­men­si HS:n läh­teen mu­kaan val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön (VM) vir­ka­mie­his­töä, ei­kä se pys­ty­nyt ar­vioi­maan nii­den vai­ku­tuk­sia. Vir­ka­mie­his­tä HS:n tie­to­jen mu­kaan oli­vat pai­kal­la vuo­ro­tel­len ai­na­kin ve­ro-osas­ton joh­ta­ja Lasse Arvela ja val­tio­sih­tee­ri Martti Hetemäki. Kum­pi­kaan ei ei­len ha­lun­nut kom­men­toi­da ta­pah­tu­mien kul­kua
    HS 3.4.2013

Älä usko tarina totta on.  Yrittäjäjärjestöt eivät tienneet mitään kehuivat Katainen ja Urpilainen, joista jälkimmäinen varmaan vilpittömän tietämätömänä tapojensa mukaisesti.

  • Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Jussi Järventaus ker­too ol­leen­sa tii­viis­ti yh­tey­des­sä hal­li­tuk­seen ja edus­kun­ta­ryh­miin, jot­ta yh­tei­sö­ve­ron alen­ta­mis­ta 20 pro­sent­tiin ei mak­sa­tet­tai­si pie­nem­mil­lä yri­tyk­sil­lä osin­ko­ve­ro­tus­ta! Hs 3.4.2013

Tällä palstalla on aikaisemmin kerrottu, että Vvm:n virkamiesten ideat liikkuivat toisella tasolla ja olemme myös saaneet kuulla, että ainakin Jan Vapaavuori oli informoinut tulevista päätöksistä etukäteen lähipiirejään. Voi tietenkin olla niin, että kuulijat kehuvat tietävänsä, mutta joskus on niinkin kuin sanovat.

Tosiasia on, että yksinkertaista jymäytetään!
Hallituksen suurin riski on hallitus itse, on vanha vitsi, ja epärehellisyys on suuri synti, silloin, kuin aiheesta narahtaa. Nyt taitaa se hetki olla lähellä, Hesarilla kun on vähän terrierin taipumusta.

2.4.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa