Ei suur-Turulle, mutta ehkä muuta

Turun Sanomat referoi kuntien
lausuntoja hyvin niin sanoin kuin kuvinkin. Vain otsikko Naantali saamassa kumppaneita,
vai miten se nyt kuuluikaan, oli outo.

Mutta aloitetaan idästä.
Siellä näyttää olevan muodostumassa jonkinlainen suurkunta. Tässä on Paimion
lausunto:

 • Paimion kaupunki esittää,
  että ehdotetun Paimion ja Sauvon selvityksen sijaan valmistellaan Kaarinan ja
  Paimion kaupunkeja sekä Liedon ja Sauvon kuntia koskeva selvitys osana Turun
  seudun erityistä kuntajakoselvitystä. Tällä selvityksellä nämä kunnat
  täyttävät kuntarakennelain mukaisen selvitysvelvollisuutensa.

TS uutisoi tähän viitaten
seuraavasti:

Kuntajakoselvittäjä
Risto Kortelaisen mukaan esimerkiksi Turun itäpuolisten kuntien yhteneväiset
kannanotot otetaan tarkkaan syyniin. Myös Naantalin ja Maskun kannanotot ovat
selvittäjän mielestä merkittäviä kokonaisuuden kannalta.

Naantali
ja Masku ovatkin edenneet sopuisasti kohti selvityksiä. Asetelma kertonee
siitä, että selvittäjät ovat arvioineet niin talouden kuin politiikankin
realiteetteja.

Eriskummallista
erikoisuuden tavoittelua harjoittaa Rusko:

 • Kuntarakennevaihtoehtojen
  osalta Ruskon kunta toteaa, että esitettyyn Turun kaupunkiseudun
  selvitysalueeseen tulisi lisätä alkuperäisen selvitysmääräyksen mukaisesti
  Liedon, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kunnat sekä Naantalin kaupunki.

  Tämä on perusteltua, jotta kaikki kaupunkiseudun ydinkunnat ovat mukana, kun
  pyritään tehostamaan kuntien yhteistoimintaa ja lisätään seudun elinvoimaa ja
  kilpailukykyä erityisesti huomioiden kuntien välinen yhteistyö. Rusko

Tämä Ruskon linjaus on sukulaissieluista
Kaarinan vihreiden ajattelutapaan, jos me niin myös muut- mukaan. Olisi
voinut ajatella, että Rusko olisi nähnyt Rusko-Raision mahdolliseksi ja realistiseksi,
tosin sitä ei Raisiokaan tuo esille. sen sijaan Raision kannanotossa on realistinen
näkemys, jonka soisi tulevan huomioon otetuksi.

 • Kuntarakennelaki määrää kuntaliitosselvityksen tehtäväksi. Laissa ei
  ole yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, kuinka kunnan tulee osallistua
  selvitykseen. Kuntajakoselvittäjien tulisikin tarkoin harkita, kuinka tarkoituksenmukaista
  on tehdä selvitys, jos esimerkiksi yli puolet ydinkaupunkiin liitettävistä
  kunnista vastustaa liitosta jo tässä vaiheessa. Nyt tehtävällä selvityksellä
  ei välttämättä ole myöskään tulevaisuudessa arvoa, koska alueen
  valtionosuuksissa tapahtuu radikaaleja muutoksia ensi vuoden alusta lukien ja
  kaikki kunnat ovat menettävässä sote-palveluiden järjestämisoikeuden. Raisio

Vain Turulle tämä ydinkunta käy  vähän pitkin hampain ja niinpä Turku lausuukin


 • Kokonaisuutena Turun kaupunki katsoo, että kuntajakoselvittäjien ehdotus
  kuntajakoselvityksen tekemisestä Kaarinan, Raision, Ruskon ja Turun kesken
  vastaa riittävässä määrin Turun kaupungin näkemystä kuntarakenteen
  kehittämistarpeesta Turun ydinkaupunkiseudulla.
  Koko uudistuksen kannalta
  on ratkaisevaa, mitä toiminnallisesti ja rakenteellisesti yhtenäisellä
  ydinkaupunkiseudulla tapahtuu. Turku

Pohjoiseksi rannikoksi kutsulla alueella on vaikeuksia
löytää yhteistä linjaa, sillä alueella on erilaisia rajoja, kuten seutukuntaraja
Vakka-Suomen ja Turun seudun välillä sekä meri. Ne tekevät asioista hanakalia, jota ei
talouden näkymät vähennä.
Kun niihin liitetään vielä kuntien
elinkeinorakenteet ja ominaispiirteet ei ole ihme, että kunnat eivät innostu
yhdistymisestä. Mynämäki kiteyttää tilanteen seuraavasti

 • Mikäli halutaan selvittää
  kuntarakennelain tavoitteiden mukaista elinvoimaista kuntaa ja yhteistyötä,
  tulisi kuntajakoselvitys tehdä kaikkien rannikko-pohjoinen kuntien alueella.
  Nyt esitetyssä kuntakokoonpanossa vain Nousiainen on tällä hetkellä Mynämäen
  luontainen yhteistyökunta.
 • Esitys, jossa Masku
  erotettaisiin eri alueeseen Mynämäen ja Nousiaisten kanssa, hajottaisi
  sote-yhteistyön ja sillä olisi merkittäviä vaikutuksia taloushallinnon
  yhteistyöhön sekä tukipalvelujen ja toimitilojen käyttöön Mynämäen kunnassa.
  Kustavi, Taivassalo ja Vehmaa ovat tehneet yhteistyötä Vakka-Suomen kuntien
  kanssa, joten kaikki rakenteet täytyisi luoda uudestaan. Mynämäki

Nousiainen ja Taivassalo
tuntevat vetoa Naantaliin lausumalla:

 • Nousiaisten kunta näkee tärkeäksi tulevaisuuden kannalta selvittää
  mahdollisen kuntajakoselvityksen Maskun kunnan ja Naantalin kaupungin
  kanssa.
  Kuntajakoselvityksen aikataulua ei tule pidentää.Nousiainen
 • Taivassalon kunta katsoo,
  että Taivassalon kunnan kannalta ensisijainen kuntarakennevaihtoehto
  muodostuu Kustavista, Maskusta, Naantalista ja Taivassalosta. Tätä
  vaihtoehtoa voidaan täydentää Paraisten kanssa tehtävällä
  osakuntaliitoksella, jolla entisen Iniön kunnan alue liitettäisiin
  muodostettavaan kuntaan.
 • Toissijainen kuntarakennevaihtoehto
  muodostuu Kustavista, Maskusta, Mynämäestä, Naantalista, Nousiaisista, Taivassalosta
  ja Vehmaasta.
  Tätä vaihtoehtoa voidaan täydentää Paraisten kanssa
  tehtävällä. Taivassalo

Vehmaa ja Kustavi ovat itsenäisyyden kannalla!

Naantali on omissa
arvioissaan päätynyt siihen, että usean kunnan liittäminen Naantaliin ei ole yhteyksien
eikä Naantalin taloudellisten mahdollisuuksien eikä varsinkaan liittyvien
kuntien asukkaiden etujen mukaista. Olemme sanoneetkin, että, kun valtio
rakentaa Lännen tien Naantalin Livonsaaresta Taivassaloon, niin sitten
palataan asiaan.

Aikaa ja vaivaa on näistä selvityksistä ollut kaikille tahoille.
Kuntajakoselvittäjien työ on ollut epäkiitollista, sillä valtion asettamat
tavoitteet ja paikalliset halut ovat ristiriidassa.

Ps.

 • Hallitus on päättänyt kahdesta kuntien pakkoliitoksesta. Hallituksen päätöksellä satakuntalainen Lavia liitetään Poriin ja varsinaissuomalainen Tarvasjoki Lietoon.
  Pakkoliitokset perustuvat siihen, että Lavia ja Tarvasjoki ovat talousvaikeuksissa olevia kriisikuntia. Liitokset mahdollistava laki tuli voimaan viime vuoden heinäkuussa ja sitä käytetään nyt ensimmäistä kertaa.
  – Niin Laviassa kuin Tarvasjoellakin on takana jo vuosia jatkunut talouden kriisi, jota kunnat eivät ole kyenneet omin toimin oikaisemaan, perusteli kuntaministeri Henna Virkkunen (kok.).
  Pakkoliitokset astuvat voimaan ensi vuoden alussa. Lavia ja Pori vastustivat molemmat yhdistymistään. Tarvasjoki hyväksyi oman yhdistymisensä, mutta Lieto vastusti sitä. Yle 12.6.2014

12.6.2014

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa