Ajankohtaista

Se ei pyöri …

Maailma on jumiutunut julmaan kierteeseen, kirjoittaa entinen valtionvarainministeri ja nykyinen Harvard professori Lawrence Summers.   Hän ei näe juurikaan kehitystä tapahtuneen IMF:n Japanin kokouksessa. Kasvu on pudonnut tavanomaiselta tasoltaan ja…

Lue lisää

Suur Turun pakkomania nostaa päättään

Kolmikolla menee nyt niin huonosti, että ylpeyttä voi seurata lankeemus kuntaliiton suuntaan, kirjoitetaan vahingoniloisesti. Turun Sanomissa 15.10.2012.  Pääkirjoituksen Turun naapurit ahdingossa  kannanoton taustalla on lehden linja tukea Suur Turkua. Ikävä…

Lue lisää

Puolueiden paikka

Ohei­set ym­py­rät ja el­lip­sit ovat ikään kuin puo­luei­den ko­va ydin: nii­den si­sään mah­tuu kak­si kol­mas­osaa puo­lueen eh­dok­kais­ta. Ar­vo­kar­tal­la pis­tää sil­mään, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set on mui­hin näh­den huo­mat­ta­van ar­vo­kon­ser­va­tii­vi­nen puo­lue – sel­väs­ti…

Lue lisää

Into hehkuu otsalla: TTY 125 vuotta

TTY 125-vuotisjuhla oli taattua kulttuurin ja politiikan vuorolausuntaa. Kunnaallisvaalit siellä vilahtelivat ja kuorot lauloivat. Futuuri on sekakuoro eikä mikään finanssi-instrumentti.   Turun Työväenyhdistyksessä yhdistyy uudella tavalla wrightiläinen alku ja luopuminen säätiön…

Lue lisää

Nuorta ja nousevaa Voimaa

Torilla oli elämää ja paljon  oli puhetta. Kokoomuksen Aleksanteri ei ollut suuri vaan pieni. Sellaista huumoria kuultiin. Kaikki kampanjoivat , vain keskustaa emme nähneet..Makkara meni hyvin kaupaksi ja ruusut olivat…

Lue lisää

Kampanja pakkoliitoksia vastaan

So­siaa­li­de­mo­kraa­tit ja ko­koo­mus ovat sy­väs­ti eri­mie­li­siä tu­los­sa ole­van kun­ta­ra­ken­ne­lain si­säl­lös­tä, kirjoittaa Teija Sutinen  Helsingin Sanomissa tänään Kun­ta­ra­ken­ne­la­ki on hal­li­tuk­sen kun­ta­uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen vä­li­ne, jo­ka oli­si tar­koi­tus saa­da no­peas­ti lau­sun­to­kier­rok­sel­le kun­tiin ja…

Lue lisää

Järjen vastaus rauhan unelmaan

Tällä iskulauseella Euroopan Unioni on järjen vastaus rauha unelmaan olen puolustanut Euroopan Unioniin liittymistä ja siellä pysymistä. Kun kansanäänestyskamppailu kävi kuumana, pelkistin asian kysymykseksi yes tai  njet. Taisin vielä lisätä,…

Lue lisää

Naantalin kerrosfobia

  Naantalin kaupunkirakenteen keskustelun laineet käyvät korkeina. Sain soiton arvostetuilta vanhan kaupungin asukkaalta, joka ei ole ollut huolissaan niinkään talojen korkeudesta, kuin niiden hissittömyydestä. Hän on kohdannut hissin   rakentamisen …

Lue lisää

Mäen kiipeämisen vaikea taito

IMF.n Japanin kokouksessa riitelevät eurooppalaiset Saksan valtionvarainministeri  Wolfgang Schäuble moitti  IMF:n johtaja ranskalaista entistä valtionvarinaministeriä   Christine Lagardea löysistä suunnan muutoksista. Schäuble  kuvaili, että jos halutaan kiivetä mäkeä ylöspäin  ja lähdetään…

Lue lisää

Kaupungin nettisivut palvelemaan vaaleja ja Nastan erikoisuus

Miksi kaupunginnettisivuilta ei nopeammin pääse ehdokaslistojen yhdistelmään ja miksi siellä ei ole etusivulla suoria linkkejä puolueiden nettisivuille? Kun vaalit ovat hetken päästä tulisi kaupungin nettisivujen päähuomio olla vaaliaktiivisuuden lisäämisessä. Kuului…

Lue lisää

Jos olet kiinnostunut liittymään mukaan toimintaamme, tai jokin tuleva kunnallinen päätös Naantalissa askarruttaa,
Ota yhteyttä!

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi