Mikko Rönnholm

Toimenpidealoite  kuntakonsernin talousasioiden käsittelyn tehostamiseksi

Naantalin2017korkymprosentit20181112

Kuntalain 110 §
Talousarvio ja -suunnitelman

Valtuuston
on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet
. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja
-suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.
Lihavointi mr

Tulkitsen lakia siten, että kaupungin on
sen lisäksi, että se laatii konsernitilinpäätöksen, on myös talousarvion ja
taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä kerrottava kuntakonsernin keskeiset
talousluvut. Ne ovat tärkeää informaatioita sinänsä ja antavat kuntakonserni
paremman kokkonaiskuvan kuin pelkästään emokunnan luvut. Kuntakonsernia seuraamalla
voi helpommin myös vertailla vuosia toisiinsa, kun esimerkiksi yhtiöittäminen
ei vaikuta kokonaisuuden henkilöstön määrään ja kustannuksiin. 
Konsernitaloutta voitaisiin kuvata kuten rahoitusosassa tällä hetkellä
emokaupunkia.
Naantalin kohdalla luvut pääosin parantavat kunnan lukuja ja vertailussa
Naantalin pärjää hyvin.
Esimerkiksi konsernin vieraan pääoman kustannukset ovat mielenkiintoinen
esimerkki:

Vuoden
2017 tilinpäätöksen mukaan Kaupungilla oli lainaa 22,7 M€ ja Konsernilla 68,2
M€ Kaupunki maksoi vieraasta pääomasta 2,1 prosenttia konserni 1,6 prosenttia,
josta voi päätellä, että konsernin muiden osien pääomakustannus oli 1,3
prosenttia.

Ehdotankin, että valtuusto päättäisi seuraavasta
toimenpidealoitteesta.

Kuntakonsernien kokonaisuus on noussut
kuntien toiminnan ja talouden suunnittelussa ja ohjauksessa lisääntyneiden
yhtiöittämisten seurauksena tärkeään asemaan suunniteltaessa ja arvioitaessa
kuntien taloutta. Kuntalaki velvoittaa ja myös Naantali avustaneet
asiantuntijakonsultit ovat kannustaneet huomion kiinnittämistä
konsernikokonaisuuteen.

Näillä perusteilla valtuusto edellyttää,
että jatkossa Naantalin kaupungin talousinformaatiossa tuodaan esille talouden
osalta kuntakonsernin tunnuslukuja nykyistä enemmän.
Samalla valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvion ja taloussuunnittelun
valmistelu käynnistetään siten, että valtuusto seuraavaa talousarviota ja
taloussuunnitelmaa käsitellessään voi päättä myös konsernikokonaisuuden keskeisimmistä
tekijöistä.

Mikko Rönnholm

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa