Mikko Rönnholm

Tavoitteet ylittyivät verosissa ja alittuivat asukasluvuissa – suunnitelmalisuutta kaivataan sosiaalipuolelle

Lauri Laine vpj 20190611

 

Lauri Laine:
Ryhmäpuheenvuoro Tilinpäätöksestä, henkilökertomuksesta ja tarkastuskertomuksesta vuodelta 2018.

Vuoden 2018 tilinpäätös on kuudes positiivinen tilinpäätös Naantalissa. Tänä vuonna sen ylijäämäksi tuli 4,3 miljoonaa, pääosin lisääntyneiden verotulojen ansiosta.
Kaupunki pärjäsi siis taloudellisesti erittäin hyvin, mutta muutamista strategian tärkeistä tavoitteista jäätiin. Kaupungin asukasluku kasvoi tavoitteita vähemmän. Kun asukaslukutavoitteisiin ei päästä on hankalaa muittenkin tavoitteiden saavuttaminen. Ikäjakautuma vääristyy edelleen ja kaupungin asukkaista vanhusten osuus tulee olemaan yhä suurempi. Syntyvyyden laskusta johtuva lasten väheneminen vaikuttaa koulujen kokoon ja myös varhaiskasvatuksen mitoitukseen vaaditaan erityistä tarkkuutta.

Kunnan peruspääoman tulisi olla 2/3 pysyvien vastaavien arvosta, Naantalissa se on 1/3 pysyvien vastaavien arvosta. Sillä ei ole rahallisesti suoranaisesti vaikutusta, mutta näyttää vähän oudolta, kun vuosien ylijäämä(n.60milj.) on jo suurempi, kuin peruspääoma (n.52 milj. ). Kaupunginhallituksen on syytä pohtia tulisiko peruspääomaa korottaa ylijäämien kustannuksella. Tarkastuslautakuntakin on asian nostanut esille.

Kaupunkistrategiaa on entistä enemmän huomioitu eri toimielimissä. Eri sektorien omaseurantaa ei näy tilinpäätöksessä erikseen. Laadittaessa mittareita seurantaa varten, on hyvä myös arvioida oliko tulos strategian mukainen. Nyt tarkastelu jää tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, eikä sekään kaikista aina sitä niin tarkasti huomioi.
Myös tytäryhtiöitä on ohjeistettu käyttämään strategiaa omissa päätöksissään. Yhtiöissä on se huono puoli, että niitten tavoitteena on tuottaa voittoa. Eikä se ole aina kaupungin strategian mukaista. Konserniohjaus on ottanut huomioon muitakin tavoitteita kuin osingon. Konsernilla tulee olla koko ajan esillä kaupungin elinvoimaisuus ja imago. Nyt on yleinen luulo, että Naantali on kallis paikka asua. Tämän käsityksen poistamiseksi pitää tehdä selvitys mitä maksaa asuminen,(sähkö,vesi, kiinteistömenot) Naantalissa, verrattuna esimerkiksi Liedossa tai muissa naapurikunnissa.

Kaupungilla tulee olemaan suuria haasteita, eikä vähiten asuntomessujen järjestämisessä. Siinä ollaan hyvin päästy hyvään alkuun. Vuodet -19 ja -20 tulevat olemaan tärkeitä onnistumisen kannalta. Investointien määrä lähivuosina tulee olemaan muutenkin mittavaa. Kouluverkko-, ja varhaiskasvatussuunnitelmat ja rakennuskannan uusiminen yhdellä kertaa tulee olemaan erittäin haastavaa.

Kaupunki teki vuonna 2018 maahankintoja yli kolmella miljoonalla, mutta investointirahoitusta(1,7milj.) purettiin vain 300.000 €, miksi ? Tilintarkastaja on kiinnittänyt asiaan huomiota.

Riskienhallinnan kannalta olisi tärkeää saada kokonaisdokumentaatio kaikkien kaupungin ICT ympäristöjen osalta ajan tasalle. Kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden parantamiseksi tulisi tietohallinnon olla mieluummin vähän edellä ajastaan. Tietohallinnon toimintaa tulee edelleen kehittää.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset tulivat voimaan 1.5.2018alkaen. korotus oli 1,25 % tai 26 euroa.
Työn vaativuuden arvioinnit saatiin päätökseen. Henkilöstömenot nousivat kaikkiaan 4,05% edellisvuodesta.
Sairauspoissaoloihin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota. Varsinkin alle 40 vuotiaiden kasvava sairaspäivien määrä herättää kysymyksiä syistä. Asiaa on tutkittava ja tarpeelliset toimenpiteet tehtävä. Tavoitteena oli 4,5% teoreettisista työpäivistä, nyt päästiin 4,8 %. Edellisenä vuonna prosentti oli 4,67%.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto-osassa kerrotaan, että kaikki keskeiset virat ja toimet on täytetty pätevillä työntekijöillä. Mutta ei kerrottu, että osa keskeisistä viroista oli pitkään aikaan täyttämättä. Näiden tehtävien hoito jäi muiden kontolle, ja oli hyvä tekosyy asioiden viivästymiseen. Tulee varmistaa riittävät varamiesjärjestelyt, ettei muu henkilöstö rasitu liikaa joutuessaan tekemään poissaolijoiden tehtäviä.Tarkastuslautakunta toteaa kiitoksella uusien prosessien käyttöönottamisella saatuun laitospäivien alenemiseen psykososiaalisissa palveluissa. Ikäneuvolan perustaminen saa myös kiitosta. Samoin Vanhuusneuvoston toiminnan vilkkaus. Mutta tarkastuslautakunta muistuttaa samalla talouden ja toimintatapojen tarkemmasta ja ennakoivammasta suunnittelusta. Vanhusten määrän kasvu on ollut kaikkien tiedossa jo kauan, mutta selkeä suunnitelma, miten ikäihmisten kasvavat tarpeet hoidetaan, puuttuu. Nykyisillä hoivapaikoilla kattavuus laskee tilinpäätöstietojen mukaan jo 2019-2020 alle valtakunnallisten laatusuositusten. Huolestuttavaa on kotihoidon resurssivaje ja nyt siihen ollaan puuttumassa, vaikkakin vähän myöhässä.Miten saadaan lisää hoitavaa henkilöstöä ja miten työt järjestetään järkevästi, ja niin, että tehtyä työtä pystytään myös seuraamaan. Ja hoitajalle jää aikaa olla vanhuksen luona sovittu aika.

Sivistystoimen budjetoinnin tarkkuudesta tarkastuslautakunta huomauttaa henkilöstömenojen olleen 600.00 yli arvioidun. Mitään yhtä selitystä tähän ei tilinpäätöksestä selvinnyt.
Lasten lukumäärän väheneminen ja kouluverkon uudistaminen tulevat asettamaan erityisiä haasteita lähivuosille.

Tilinpäätös kertoo monista hyvistä asioista, joita toteutettiin vuoden 2018 aikana.
Vaikka parantamisen paikkoja onkin, voidaan todeta kaupungin virkamiesten ja työntekijöiden onnistuneen kiitettävästi tehtävissään. Siitä heille kiitos.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa