Mikko Rönnholm

Sirpa Hagsberg: Hyvinvoinnista tinkimättä pidetään talous terveenä

SDP:N VALTUUSTORYHMÄN
PUHEENVUORO 16.11.2015
Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 

Talousarviokirjan
alussa on lueteltu arvomme, jotka ovat avoimuus, luottamus, uudistumiskyky,
oikeudenmukaisuus ja asiakaslähtöisyys. Talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa
on pyritty laatimaan kaupungin strategian mukaisesti. Valtuustoryhmämme pitää tärkeänä, että
edelleen teemme itsenäisessä Naantalissamme määrätietoisesti työtä
kaupunkilaisten hyvinvoinnin hyväksi ja kaupungin kasvun turvaamiseksi.
Paineita tosin asettaa valtiontalouden kehno tila ja siihen liittyvät kuntiin
kohdistuvat lukuisat selvityspyynnöt – ja työt säästöpaineineen. Vaikka kuinka
varautuu, yllätyksiltä ei vältytä. Tästä esimerkkinä Nesteen ja kaupungin
välinen erimielisyys satamamaksuista, jota puidaan välimiesoikeudessa. Kyseessä
on kaupungin kannalta merkittävä tulo, mutta koska asia on kesken, on ollut
järkevää huomioida mahdollisesti saamatta jäävä tulo jo ensi vuoden
talousarviossa. Toivomme kuitenkin asian päättyvän molempia osapuolia
tyydyttävään kompromissiin. Toiveissamme on myös yli tuhannen saaren
kaupungillemme kuuluva saaristokuntastatus, jonka saamiseksi olemme valmiita
tekemään mittavaa yhteistyötä.

Talousarvio
2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 on laadittu nykyiselle
veroprosentille. Hallitusohjelman valtionosuusuudistus tulee vaikuttamaan
merkittävästi talouteemme, vaikka siirtymäkaudessa vielä ollaankin. Viimeistään vuoden 2017 talousarviota
laadittaessa on kulujen karsimisen lisäksi hyödynnettävä mahdollisuutta nostaa
vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroa ja tarkasteltava myös kriittisesti
kunnallisveroprosentin tasoa lisävelanoton sijaan.

Käyttötalous
rakentuu ensi vuonna hyvin pitkälle hallintokuntien esitysten mukaisesti.  Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto on
toiminut ohjausryhmänä palvelustrategiatyölle, joka on loppusuoralla.

Maan
hallituksen lanseeraamat termit, kuten kärkihankkeet ja loikat tulevat
vaikuttamaan suoraan kaupungin henkilöstön määrään. Lähes yliastuttu sote-loikka
siirtää sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön perustettavalle sote-alueelle
näillä näkymin v. 2019.  Kunnille jää
edelleen mm. ennaltaehkäisevä työ, mutta tämän sisältö ja sen resursointi ei
ole vielä mitenkään hahmottunut. Hallitus haluaa pudottaa yhtenä säästötoimena hoitajamitoituksen
0,5 %:sta 0,4 %:iin, joka kuormittaa jo ennestään raskasta sektoria
kohtuuttomasti. Me emme tule sellaisenaan
porvarihallituksen esitystä Naantalissa hyväksymään. 

Talousarviossamme
on varhaiskasvatuksen osalta kotihoidon kuntalisää tarkistettu. Varhaiskasvatuksen
puolella ryhmäämme huolestuttaa päiväkotijärjestelyt Rymättylässä 1.8.2016
alkaen, jolloin kaikki päiväkotihoito keskitetään Poikkoon.  Menevätkö päiväkotipalvelut liian kauas ja
entä työpaikat? Kirkonkylällä toimii avoin päiväkoti, tilat ovat kunnostettuja,
avaria ja ilmavia. Tiedossa on jo nyt mm. eläköityminen perhepäivähoidon
puolella. Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa, vaikka tasavallan hallitus tuleekin
näin linjaamaan. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen tehtiin kaupunginhallituksen
käsittelyssä pöytäkirjamerkintä. Kevään 2016 aikana Rymättylässä
päiväkotihoidon tarveselvitys on tämän selvitystyön yhteydessä tehtävä huolella.
Vapaa-aikatoimen puolella jo vuosia
kestänyt toive jäähallin toimintakauden pidentämisestä on päätynyt jo
talousarviokirjaan. Toivottavasti tämä kustannusneutraali lopputulos ei tunnu
liikaa vanhempien kukkarolla.

Investoinneista
perusopetus on ajan hermolla ja ottaa melkoisen digiloikan esittämällä
tabletti-tietokoneiden hankintaa oppilaille opetuksen tueksi. Investointi
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kaupunginjohtajan esittämässä muodossa.
Tälle toivotamme onnea, ja toivomme, että myös koulut ja tietohallinto ovat
tähän valmiita. Näin merkittävä investointi on enemmän kuin pelkät
laitteet.  Toisen asteen koulutuksessa
varaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Huomattava
investointi on kunnallistekniikan rakentaminen Luonnonmaalle uudelle Kukolanvainion
alueelle. Tämä työllistää, mutta nähtäväksi jää, miten uusi asuinalue
kiinnostaa. Toivottavasti satsaus kannattaa, vaikka vähän huolettaakin.
Keskustan kehittämistä ja suunnittelurahan aikaistamista jo ensi vuodelle
pidettiin ryhmässämme tärkeänä.

Sosiaali- ja
terveyslautakunta on kuluneena vuonna tehnyt selkeitä linjauksia karsimalla
erilaisia jäsenmaksuja kaupunginhallituksen aikaisemman tahtotilan mukaisesti. Ryhmämme
kuitenkin hyväksyy jäsenmaksujen palauttamisen kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti, ja sen, että kaikki hallintokunnat tarkastelevat yhtä kriittisesti
omia jäsenmaksujaan. Jatkossa nämä eurot tulee ohjata naantalilaisten
yhdistysten ja toimijoiden avustamiseen, kuten sote-lautakunta linjasi. Asiaan
palataan varmasti vuoden 2017 talousarvion yhteydessä.

Kiitämme
kaupunginjohtajaa ja virkamiehiä, sekä luottamushenkilöitä hyvästä ja
rakentavasta yhteistyöstä talousarviotyöskentelyn aikana.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa