Mikko Rönnholm

Sirpa Hagsberg: Elämän ehtoo inhimillisesti tarkoituksenmukaisessa paikassa

Olemme
hyväksymässä Naantalin ikääntymispoliittista suunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen
2020. Vanhuspalvelulain edellyttämä suunnitelma toimenpideohjelmineen on
laadittu asiantuntevasti ja kattavasti.

Suunnitelman
mukaan Naantalin vanhuspolitiikassa korostetaan aktiivista vanhuskäsitystä,
joka perustuu ikääntyvien omiin voimavaroihin, osaamiseen ja yksilöllisyyteen.
Lisäksi arvostetaan iäkkään ihmisen elämänkokemusta ja omia näkemyksiä. Eettisenä
periaatteena ohjelman mukaan on vanhuksen kuuleminen ja itsemääräämisoikeuden
toteutuminen. Palveluiden saannissa noudatetaan oikeudenmukaisuutta ja
yhdenvertaisuutta. Osallisuuteen ja vaikuttamiseen kannustetaan. Ikääntyvällä
kuntalaisella on oikeus määrätä omasta elämästään.

Muistisairaudet
yleensä lisääntyvät iän myötä, mikä saattaa heikentää sairaudentuntoa ja
käsitystä omasta avuntarpeesta. Tällöin läheisten näkemystä tarvitaan, mutta yksilöllisyyttä
ja elämäntapaa pyritään kunnioittamaan palvelupäätöksiä tehtäessä. Seuranta ja
ennaltaehkäisevät toimet parantavat aina kotona pärjäämistä ja erityisesti
silloin, kun ei ole omaisia lähellä. Hoivassa ja huolenpidossa keskitytään
voimavarojen ylläpitämiseen ja toimintakyvyn säilymiseen.

On helppo
yhtyä näkemykseen siitä, että vanhusten sairauksien ehkäisy ja hoito on
erityisesti avoterveydenhuollossa mittava tehtävä. Verenpainetaudin, diabeteksen
ja sepelvaltimotaudin lisäksi vanhuksilla toimintakykyä saattavat alentaa jo
kertaalleen sairastetut ja ”hoidetut” sairaudet. Halvaantumisen tai sairastetun
syövän aiheuttamat kovat krooniset kivut tai infektiokierteet romahduttavat
kuntoa, ravitsemustilaa  ja elämänhalua.
Hoitotahdosta on hyvä keskustella, sillä vanhuksilla on oikeus arvokkaaseen
kuolemaan. Jotta yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus toteutuu, tarvitaan sekä riittävästi
resursseja, että sektorien välistä yhteistyötä.

Ohjelman
mukaan palveluiden saatavuus on tällä hetkellä hyvä. Niiden säilyttämistä ja
kehittämistä tulisikin miettiä ennaltaehkäisevässä mielessä, koska väestö
ikääntyy entisestään ja kotona asuvien ikäihmisten määrä lisääntyy tulevina
vuosina. Jotta ikääntyvän väestön kotona asumista voidaan tukea, tulee
palveluiden saatavuus taata myös taajama-alueen ulkopuolella, myös saaristossa.

Sote-uudistus
kaatui viime hetkellä, mutta puolueiden tahtotila on, että työ jatkuu
seuraavalla hallituskaudella. Vaihtoehtoja tutkittaessa on
keskusteluttanut  mm. Ruotsin malli,
jossa ”raha seuraa potilasta”. Katsoin ruotsalaisen dokumentin rouva Karlssonista,
joka oli vaikeasta tilanteestaan huolimatta ja vasten tahtoaan kotihoidossa.
Hoitoketju oli pirstoutunut, jossa jokainen toimija pystyi rajaamaan vapaasti
oman vastuunsa sopimuksen ja korvauksen mukaan.

Häntä
käytiin hoitamassa 7 x päivässä ja 2 x yössä. Päivä- ja yövuoron hoitivat eri
hoitoyritykset. Kukaan ei ottanut vaikeista kivuista ja makuuhaavoista
kärsivästä potilaasta lääketieteellistä vastuuta. Hän ei kiinnostanut ketään.
Omaisten huoli ja tuska oli suunnaton. Vasta läheisten sitkeyden ansiosta byrokratian
rattaissa kotikäynnille saatiin asiantuntevampaa henkilökuntaa, jotka
järjestivät rouvalle hoitopaikan. Levollisena ja kivuttomana rouva menehtyi
vuorokautta myöhemmin.

Toivottavasti
pystymme Suomessa tarjoamaan ikäihmisillemme inhimillisen elämän
tarkoituksenmukaisessa paikassa.

Puheenvuoro valtuustossa vanhuuspoliittisesta suunnitelmasta 30.3.2015

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa