Mikko Rönnholm

Sdp tukee tarkastuslautakunnan arviokertomusta

SDP:n
ryhmäpuheenvuoro tarkastuskertomukseen.
Kaupungin
valtuusto 10. 06.2013. Lauri Laine

Tarkastuslautakunnan
viimeisenä tarkastusvuotena tarkasteltiin koko valtuustokauden talouden
kehittymistä. Viime vuoden toiminnassa 
keskityttiin ympäristöviraston ja sataman toimiin. Lisäksi lautakunta on
tehnyt tarkastuskäyntejä ja kuullut asiantuntijoita.

Vastuullinen
tilintarkastaja on osallistunut aktiivisesti tarkastuslautakunnan
työskentelyyn.

Ja tämän
lopputuloksena on saatu hyvin laadittu tarkastuskertomus, joka keskittyy
arvioimaan asioita, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen.  Tärkeitä kohtia kertomuksesta on
tummennettu, ja kaupunginhallituksen onkin syytä varmistaa, että ne myös
huomioidaan.

Toiminnalliset
tavoitteet täyttyivät talousarvion mukaisesti. Strategia on onnistunut
tyydyttävästi. Kokonaistaloudellisesti ei sitten onnistuttukaan niin hyvin.

Toimintakulut
toteutuivat melko hyvin. Sen perusteella voisi arvioida vuoden 2012
talousarvion olleen löysä. Kun tulopuoli petti yleisen talouslaman johdosta
sekä budjetoinnin virheen takia, lopputulos 
-miinus 6,3mij. ei ollut hyvä.

Siksi
tarkastuslautakunta edellyttää talousarvioita tehtäessä  tulot
tulee arvioida realistisemmin ja toimintakulut asettaa tulojen mukaan.  Talouden arviointinsa tueksi on lautakunta
liittänyt kertomukseen kaavioita, joista näkee selkeästi kaupungin talouden
kehityksen. M.m Naantalin omavaraisuusaste lähenee kriisikuntien rajaa.

Tarkastuslautakunta
edellyttää myös kaupunginhallituksen seuraavan ja valvovan, että
virastopäälliköt ja satamajohtaja laativat kuukausittain talousraportin ja että
taloushallinto tekee niistä koko kaupunkia koskevan yhteenvedon
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupungin
hallituksen nopea reagoiminen kaupungin johdon 
työjärjestelyissä saa tarkastuslautakunnalta kiitoksen. Tällaista nopeaa
reagoimista kaivataan jatkossakin aina kun jokin asia ei etene toivotulla
tavalla ja  epäkohtia huomataan .

Sosiaali- ja
terveyssektorin alueella lautakunta on kiinnittänyt huomiota eri toimijoiden yhteistyöhön
tai paremminkin yhteistyön puutteeseen, ja edellyttää virkamiesten ryhtyvän
toimenpiteisiin. Samoin henkilökuntaa tulee sopeuttaa muuttuneisiin palvelutarpeisiin
lapsiluvun laskun johdosta.

Koulutus on
tasokasta ja asiakastyytyväistä, mutta myös melko kallista. Hälyttävää on
syntyvyyden väheneminen. Sen takia on sivistystoimessakin toiminnan sopeuduttava
muuttuvia olosuhteita vastaavaksi. Sopeuttaminen on kaupungin talouden kannalta
tärkeää nyt ja tulevina vuosina.

Tehokas ja
pitkäjänteinen elinkeino- ja tonttipolitiikka ovat rakentamisen kannalta  tärkeitä. 
Kaupungin tulee hankkia
rakennuskelpoista maata ja kaavoittaa riittävästi, niin liike-, teollisuus-,
kuin kerrostalotonttejakin. Kaavoituksen on oltava ennen kaikkea toimivaa,
mutta myös asukkaita miellyttävää. Vain siten
saadaan asukkaita ja tuloja lisää kaupungille.

Tarkastuslautakunta
on tutkinut joukkoliikennesopimusta ja esittää tutkittavan sopimuksen
kustannusosuuksia.  Linja-autovuoroja on
supistettu Merimaskun ja Rymättylän suuntaan. Jotta liikenne näihin osiin
kaupunkia säilyy, on selvitettävä paitsi kustannukset, tehtävä myös aikataulut
ja matkojen kestot asiakkaille sopiviksi. Siten käyttäjiäkin saadaan lisää.

Investoinnit
on sopeutettava taloustilanteen mukaan. Kaupunki on syksyllä 2012 kiitettävästi
supistanut investointeja, talouden huonon tilanteen paljastuttua. Voidaan olla
hyvällä mielin siitä, että kaupunginhallitus ottanut taloustilanteen tosissaan.

Maisema-mallia
tulee kehittää, eikä jättää käyttämättä sen antamia mahdollisuuksia tehdä
vertailuja muiden kuntien tuottamista palveluista.

Miten
nuorisotakuu toimii Naantalissa? Kaupungilla on erilaisia toimia nuorten
syrjäytymisen estämiseksi, mutta kulkeeko tieto niistä oikeisiin korviin? On
käynyt ilmi, ettei työvoimatoimistosta saa selvitystä, mitä kaupungin
työllistämistoiminta on tai mistä saa tietoa. Infoa lisää molemmin päin, jotta
saadaan kaikki mukaan

Eri
sektorien välisiä raja-aitoja on madallutettava tai jopa kaadettava. Eri
virastojen töitä tulee voida yhdistää, mikäli se kokonaisuuden kannalta on
järkevää. Ja tietoa pitää välittää toimijoiden kesken.

Lautakunnan
jäsenen tärkeyttä ei osata arvostaa. Kuitenkin kaikki asiat lähtevät
lautakunnista .

Lautakuntien jäseniä on aktivoitava. Olisiko mahdollista
jäsenten kuulla asiantuntijoita jo ennen esittelyn valmistumista?

Tämä
tarkastuskertomus on kuntaliitoksen jälkeen ensimmäisen valtuustokauden viimeinen.
Kuntaliitoksen tärkein tavoite, palvelujen turvaaminen jokaiselle
kaupunkilaiselle saavutettiin. Sen sijaan talouden hoidossa ei onnistuttu yhtä
hyvin. Tarkastuskertomuksessa on kerrottu vanhoista virheistä, jotta niistä
otettaisiin oppia. Joten vanhojen kaiveleminen ei ole ilkeyttä, vaan
tulevaisuuden suunnitelmien laatimisen helpottamiseksi.

Keinot
talouden tasapainottamiseen ovat yksiselitteisiä: asukasluvun  lisääminen ja sitä kautta verotulojen lisäys
,oikea henkilöstön mitoitus ja tuottavuuden lisäys .

Tehokas ja
toimiva organisaatio ja oikein mitoitettu henkilöstö, tekemässä töitä, takaavat
kaupungin palvelutason ja kaupungin säilyvän hyvänä paikkana asua ja tehdä
töitä.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa