Mikko Rönnholm

Naantalin SDP:n vaalitavoitteita 2017

Hyväksytty 29 pnä tammikuussa 2017.

Naantali on
Turun seudun saaristokaupunki. Luonto on suonut ja menneisyys on tuonut meille
paljon elämän edellytyksiä: luonnonkauneutta, teollista toimeentuloa, asumisen
viihtyisyyttä, hyviä palveluja, vakautta ja vetovoimaisia matkailukohteita.
Naantali on brändi, joka on itsenäisenä kaupunkina suurimmaksi hyödyksi Turun
seudulle, maakunnalle ja maalle.


Itsenäisen Naantalin asema on turvattu yhteisin ponnistuksin. Saaristokuntien
Rymättylän, Merimaskun jaVelkuan liittyminen oli luonnollista vallinneen yhteistyön
syventämistä. Päättyneellä vaalikaudella esitettyihin uusiin Masku-,
Taivassalo- ja Kustavi-liitoksien rasitus kantanaantalilaisille olisi noussut
kohtuuttomaksi ja siksi niihin ei lähdetty.

Naantalin
asema Turun seudulla on muuttunut ja muuttumassa: valtion toimenpiteet
sosiaali- ja terveydenhuollossa, kaupunkiseudun kehityksen kääntyminen Turku -vetoiseksi,
Naantalin vetovoimatekijöiden hiipuminen ja kaupungin asuntotuotannon
tehottomuus. Naantalia uhkaa kupla-ilmiö: käperrytään sisäänpäin, kuullaan vain
samanmielisten näkemyksiä ja suljetaan korvat tosiasioilta eikä rohjeta kääntää
kehitystä. 

Naantalilaisen
elinikäinen kumppanuus on alkanut neuvolasta

Naantalissa
on ollut hyvä ja läheinen suhde asukkaiden ja kaupungin tarjoamien palvelujen
välillä.  Yhteistyö on alkanut
neuvolasta ja se on jatkunut läheisissä päiväkodeissa sekä kouluissa.  Laadukkaiden, pääosin maksuttomien palvelujen
ja monien harrastusmahdollisuuksien avulla lapset ovat varttuneet kohti
nuoruuden valintoja. Sosialidemokraatit tietävät, että apuakin tarvitaan, mutta
mieluummin aikaisin, kuin liian myöhään. Pelkäämme tämän varmistamisen
karkaavan kaupungin omista käsistä kauemmaksi tuntemattomampaan ympäristöön.

Kaikki
haluavat itsenäiseen aikuisuuteen

Oman elämän
alkuun vaaditaan ammattia, työpaikkoja ja asuntoja. Tässä tarvitaan omaa
aktiivisuutta, mutta myös julkisia palveluja. Tärkeää on, että kaikki pidetään
mukana. Yleisenä tavoitteena tulee löytää työ- tai opiskelupaikka kaikille alle
25-vuotiaille naantalilaisille. 

Kotona
saadaan elämän eväät

Vanhemmuus
on eräs elämän tärkeimmistä tehtävistä, joka on antoisaa, mutta vaativaa.
Tueksi tarvitaan yhteistyötä neuvoloiden, päiväkotien, koulujen
ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa. 
Haluamme turvata lähipalvelut ja katsomme, että nykyinen koulu- ja
päiväkotiverkko on säilytettävä nykyisellään paitsi turvallisena, myös
ekologisena valintana. Aito huolemme on, että tämäkään ei maakuntahallinnon
ottaessa osan toiminnoista ole enää kaupungin käsissä.

Työ on ihmisenä olemisen perusta

Työ on
muutakin kuin toimeentulon lähde. Siksi sosialidemokraatit koko aikaisena
työväenpuolueena pitävät työpaikkoja toimivan yhteiskunnan edellytyksenä.
Työpaikkoja pitää olla ja työssä on voitava vaikuttaa ja osallistua työhön
liittyviin asioihin. Pidämme erittäin tärkeänä, että niin teolliselle kuin
palveluelinkeinoille varmistetaan toiminnan edellytykset. Erityisesti
matkailulle on kaupungin luotava uusia vetovoimatekijöitä. Paikalliset
pienyritykset tarvitsevat asiakkaita, joita voidaan saada asukasluvun
kasvattamisella. Valitettavasti asuntotuotannon merkitystä ei ole Naantalissa
ymmärretty, vaan on viivyttelyllä menetetty mahdollisuuksia. Kulttuuri laajasti
ymmärrettynä on Naantalin juttu.

Ympäristön tulee olla ilon aihe

Terveellisyys,
viihtyisyys ja monipuolisuus sekä todellinen valinnan vapaus tulee olla
alueiden toteutuksen tavoitteena. Asukkaiden kanssa on saatava aikaan
vuorovaikutus ja myös niillä, jotka eivät itsestään ääntä pidä on oikeus tulla
kuulluksi. Kaupunki ei saa ahneudellaan pilata arvokkaita maisemakokonaisuuksia
kuten rantoja, puistoja ja vapaa-ajan alueita. 

Pidämme erittäin tärkeänä esteettömyyttä, hyviä kevyen liikenteen väyliä ja
toimivaa joukkoliikennettä.

Kaikella on määräaikansa

Kodin pitää
olla turvallinen paikka ikääntyville mahdollisimman pitkään. Omaishoidolla on
voitu ratkaista inhimillisellä ja edullisella tavalla arkea, kun muistetaan
huolehtia myös hoitajista.
Tarvitsemme myös lisääntyviä kotipalveluja, joiden saanti ei saa olla kukkaron
paksuudesta kiinni. Ikävuosien karttuminen tietää myös sitä, että palvelutalo,
tehostettu asuminen ja myös laitoshoito ovat inhimillisen elämän edellytys, kun
omat voimat eivät enää riitä. Hyvät olosuhteet, auttavat kädet ja inhimilliset
kasvot ovat turva, johon jokaisella on oltava oikeus.

Kustannuksiin
osallistumisen on oltava kantokyvyn mukaista. Tulemme omilla toimillamme
muuttuvissa olosuhteissa tekemään voitavamme naantalilaisten etujen valvojana.

Realistisuus,
tasapainoisuus ja tasoittavuus tulee olla toiminnan rahoittamisen lähtökohta

Talous luo
puitteet: se rajoittaa tai mahdollistaa. Siihen pystytään osittain
paikallisesti vaikuttamaan, mutta pääosin maailman ja maan olosuhteet
heiluttavat Naantali purtta. Naantalille ja erityisesti naantalilaisille
aiheutuu mahdollisesta sote-  ja
maakuntahallinnon uudistuksesta vaikeuksia, joiden vaikutuksia puutteellinen
valmistelu haittaa. Kaupungin on kaikin keinon vaikutettava uudistuksen
sisältöön naantalilaisten etujen varmistamiseksi. Varautuminen ja varovaisuus
eivät näissä olosuhteissa riitä, sillä yllätysten suunta ja suuruus voivat olla
ylivoimaisia voitettavia. Valtion avun varaan ei toimintaa ole voinut
aikaisemminkaan rakentaa, ja nyt näyttää siltä, että suurin uhka tulee siltä
suunnalta.

Naantalin
yksityisten palvelujen elinkeinot ovat murrosvaiheessa. Tämä muodostaa uhan
paikallistaloudelle ja työllisyydelle eikä kehitys voi olla vaikuttamatta
kaupunginkaan talouteen. Naantalin on tunnistettava vallitsevat uhkatekijät ja
on aktiivisesti muutettava suuntaa ja sijoitettava tulevaisuuteen.

Olemme
saaneet paljon menneiltä polvilta, eikä tarkoituksemme ole siirtää rasituksia
tuleville sukupolville.  Kyse ei ole vain
velasta, vaan yhtälailla mahdollisuuksien laiminlyönnistä. Jälkipolvilla ei saa
maksattaa toimettomuuttamme. Toiminnan on oltava vakauteen ja ennakoitavuuteen
pyrkivää sekä tarvittaessa olosuhteiden muutoksia tasaavaa. On uskallettava
puuttua turhuuteen, mutta on samaan aikaan oltava rohkeutta luoda
mahdollisuuksia elinkeinojen ja asumisen kehittämiseksi. 

Kaupungin palveluja voidaan ostaa ulkoa vain perustellusti ja hallitusti.
Epävarmuuden lisääminen henkilökunnassa on väärin, mutta suoritustasosta
lipsumista ei pidä sallia. Kunnallinen tuotanto on hyvinvointipalveluissa
laadukasta ja turvallista ja se on myös kilpailukykyistä oikein johdettuna.

Sosialidemokraatit
ovat tehneet työtä työn, tasa-arvon ja turvallisuuden puolesta.
Vakavalla mielellä ja ylpeänä hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksista jatkamme
yhteisenä joukkona sellaisen yhteiskunnan rakentamista, jossa vapaus ei
ole joidenkin etuoikeus vaan kaikkien oikeus.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa