Mikko Rönnholm

Lauri Laine: Anta olla vanhalas vaa

Tarkastuslautakunta on tehnyt kertomuksessaan vuodelta 2015
perusteellista työtä. Kaupungin tulos oli talousarviota parempi satunnaisista
tulojen lisäyksistä johtuen. Tosin ihmetystä herättää syksyn 2015
puolivuosikatsauksen suuret miinusmerkit ja niiden muuttuminen tilinpäätöksessä
plussiin.  Eikö nähdä asioita yhtään
ennakkoon vai elämmekö me sattumien varassa.

Vaikka eri alojen tulokset
olivatkin kokonaisuutena hyvät ja talousarvioiden mukaisia, sisällöstä löytyy
huomattavia poikkeamia, onneksi myös tulojen osalta. Eri virastojen välillä on
eroja toimintakulttuurissa. Kun sivistysvirasto etsii toimintatapoja ja
sopeuttaa taloutensa olemassa olevaan niukkuuteen, tilalaitos pitäytyy vanhaan
käytäntöön, ” kun ennenkin on aina tehty näin eikä muuta ole pyydetty.” Anta olla vanhalas vaa sano äijä, ku
kokouksessa housujas nosti.

Kokonaisuutena
tilinpäätös ja toimintakertomukset on tehty mahdollisimman hyvältä näyttäviksi,
josta talouden todellinen suunta jää vain valtuutetun oman harkinnan ja tiedon
varaan.

Tilinpäätöksen
toimintakertomuksessa sanotaan tämän olleen välivuosi. Vuosi olisi pitänyt käyttää
kriisitietoisuuteen ja valmistautumiseen tulevia niukkojen vuosien varalle. Tarkempaa
sitovuutta, niin tulojen kuin menojen osalta ja kaikkien ylitysten hyväksyttämistä
ennen niiden muodostumista.

Naantalin konsernin tilinpäätöksen mukaan kaupungin
kokonaisvelka yli 4000 euroa se ylittää kriisikunnan rajan, mutta edellisten
vuosien ylijäämät ovat niin suuria, että vielä on kaupungilla aikaa saada
velkakin pienemmäksi, ja talous tasapainoon. Konsernitilinpäätöksessä olisi
kuitenkin eroteltava tuottavien investointien velat eli sellaiset joita
maksetaan muilla, kuin verotuloilla takaisin.

Kaupungin taloudelliset tavoitteet täyttyivät hyvin,
vaikkakin vähän onnella. Aina ei tule tällaisia hyviä kertaluonteisia tuloja
pelastamassa taloutta.

Tilinpäätöksestä löytyy paljon huomautettavaa:

Suurimmat murheet löytyvät tilinpäätöksen teossa. Huomautuksista
huolimatta myöhästymiset ovat jokavuotisia. Tämä tilinpäätös on pahiten
myöhässä. Miten voi tilintarkastaja raportoida hallitukselle yhden päivän
varoitusajalla, tai tarkastuslautakunta huomioida kertomuksessaan
tilinpäätöstään. Taikka kaupunginhallitus ottaa kantaa tilintarkastajien
raporttiin muutamassa päivässä. Siinä on luottamushenkilö ihmeissään. Pystyykö tarkastuslautakunnan
jäsenkään olemaan ajan tasalla ja seuraamaan oikeita lukuja. Viimeistään nyt on
kaupungin rahatoimiston muutettava toimintatapojaan.

Ympäristöviraston tulos oli hyvä vain tilalaitoksen
ylisuurilla vuokrilla ja siivouksen ja ateriapalvelujen ylisuurilla hinnoilla,
sekä vesilaitoksen tuotoilla.

Henkilöstökertomus on
hyvin laadittu ja selkeästi sekä ymmärrettävästi luettavissa. kertomuksessa on
kerrottu henkilöstökulujen vähenneen. Vähennys johtuu pääasiassa sataman
yhtiöittämisessä tapahtuneista siirroista

Työntekijämäärä on alentunut, mutta palkkakustannuksissa on nousua.

Sosiaalivirasto oli tarkasti pysynyt talousarviossa, mutta
erikoissairaanhoidon säästöillä korvattiin vammais- ja vanhuspalvelujen suuret
ylitykset. Näitä ei ole osattu ennakoida talousarviossa. Eikö näitäkin pysty
paremmin ennakoimaan paremmalla seurannalla.

Sataman tulos näyttää talousarvionsa mukaista tulosta.
Kaupungille kuitenkin tuli satamatoiminnasta yli 2,5 miljoonan alijäämä.
Satamayhtiöllä on hyvä sopimus kaupungin kanssa.

Vesilaitoksen ylijäämään ja hulevesien eriyttämiseen
tarkastuslautakunta on tehnyt tarkemman selvityksen. Kertomuksen perusteella
vesitaksat ovat Naantalissa erityisen korkeita. Ei tällainen vanhemmanpuoleinen ihminen enää
asu suihkun alla, eikä vaatteitakaan tarvitse joka päivä pestä, mutta veden
korkea hinta koettelee erityisesti lapsiperheitä. Myös yrityksille vesi ja sen
oikea hinta on tärkeä tekijä.

Vesihuoltolaki 1.9.2014 kieltää hulevesien laskuttamista vesi-
ja jätevesitaksoilla. Verkoston rakentaminen pitää erottaa vesi- ja
viemäriverkon rakentamisesta. Mikäli niitä laskutetaan on taksat vahvistettava
tämän vuoden aikana.

Föli on hyvä. Käyttäjät ovat tyytyväisiä. Todellisten
kustannusten määrää ei saa selville kovinkaan helpolla.  Kun kaikki kaupungin eri virastojen maksamat
kustannukset lasketaan yhteen, kaupungin kokonaismenot joukkoliikenteessä ovat
nousussa. On tärkeää saada joukkoliikenne eriteltyä omaksi kokonaisuudeksi,
jotta kokonaiskustannukset pystytään laskemaan.

Föli on ensimmäisen
vuoden jälkeen osoittanut toimivaksi järjestelmäksi. Vaikka kustannukset
kaupungille kasvavatkin käyttäjien määrän kasvaessa, on se liikenteen ja
tiestön kannalta kannatettavaa ja kehitettävää.

Tarkastuslautakunta toteaa kaupungin strategian tavoitteiden
olevan kiitettävästi huomioitu talousarviossa.

Strategian juurruttaminen kaikille hallintokunnille vaatii
kuitenkin vielä ponnistuksia. Kaikki eivät ole ottaneet tavoitteita kuten
sivistyssektori, joka järjestelmällisesti kirjaa tavoitteet ja toimii myös sen
mukaan.

Kuten alussa sanoin kaupungin tilinpäätös on näyttää hyvältä,
mutta tarkastuskertomusta ja tilintarkastajien lausuntoa lukiessa huomaa, että
paljon on vielä parannettavaa ja kehitettävää.

Kaikesta tästä kritiikistä huolimatta sosialidemokraatit
puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tili- ja
vastuuvelvollisille.
        Lauri Laine, tarkastuslautakunnan vpj: Puheenvuoro valtuustossa 20.6.2016

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa