Mikko Rönnholm

Kärkeen on nostettava väestökehitys

 Naantalin kaupunkistrategia 2022 

 Sirpa Hagsbergin ryhmäpuheenvuoro  

Kuntalaki
edellyttää strategian laadintaa. Kaupunkistrategian tehtävänä on selkeyttää
yhteistä käsitystä toimintaympäristön muutoksista, mahdollisuuksista ja
haasteista. Siinä huomioidaan kaupungin vahvuudet ja asiat, joissa halutaan ja
on välttämätöntäkin menestyä. Hyvä strategia sisältää konkreettiset
toimenpiteet, joita tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään.

Edellinen
Naantalin kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.6.2015 ja se
laadittiin vuodelle 2020 saakka. Maailma muuttuu ja sitä pitää päivittää
valtuustokausittain. Strategian ongelmana on usein sen pyöreys, jonka
ohjausvaikutus tahtoo jäädä kovasta yrityksestä huolimatta vähäiseksi.

Tällä
kertaa uutta strategiaa valmisteltaessa pidettiin tärkeänä määritellä sitä,
mitä tehtäviä ja rooleja Naantali haluaa painottaa sote- ja maakuntauudistuksen
toteutuessa. Positiivisesta rakennemuutoksesta haluamme myös oman hyötymme.
Sote-lakien käsittely on nyt kuitenkin siirtymässä syksyyn, joten emme vielä
tiedä, mihin tilanne kehittyy valtakunnallisesti. Meidän tehtävämme on olla valppaana ja pitää naantalilaisten
palveluista huolta. Sitä mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata.

On
selvää, että strategian valmisteluprosessi on erittäin tärkeä strategian
toteutumisen kannalta. Tammikuussa alkaneet eri kokoonpanoille suunnatut
työpajat ovat strategiaa työstäneet, myös valtuustolle on pidetty seminaareja.
Mielestämme kaikille on ainakin teoriassa ollut mahdollista osallistua
prosessiin. Haastavaa on saada laajasta tuotoksesta kompakti, selkeä ja
konkretiaa sisältävästrategiapaperi, joka vastaa valtuutettujen näkemyksiä ja joka jatkossakin ohjaisi
kaikkea päätöksentekoamme ristiriidattomasti. 

Strategian
rakenteeseen sisällytettiin: visio vuodelle 2030, arvot, menestysteemat,
vahvuudet, kärkihankkeet ja -toimenpiteet, taloudelliset näkökohdat ja
toimintaympäristön muutostekijät. Arvot menivät lähes uusiksi: avoimuus,
luottamus, oikeudenmukaisuus, uudistumiskyky ja asiakaslähtöisyys vaihtuivat
luottamusta lukuun ottamatta vastuullisuuteen, rohkeuteen, turvallisuuteen ja
aurinkoisuuteen. Prosessin aikana aurinkoisuus arvona herätti keskustelua: onko
sen paikka tässä vai jos muussa kokonaisuudessa. Aurinkoisuus arvonamme
rakennamme myönteistä kuvaa Naantalista, kohtaamme toiset ystävällisesti ja
avoimesti ja suhtaudumme tulevaan optimistisesti.

Ryhmämme
toi kaupunginhallituksen käsittelyssä vielä omia muutosesityksiä koskien
erityisesti väestönkehitystä ja liikenneyhteyksien toiminnan turvaamista.
Toimenpiteitä sisältävät kärkihankkeet saivat näin lisää konkretiaa. Kärkihanke
2: korostimme seudullisuutta joukkoliikenneratkaisun kehittämisessä Naantalin
palvelutason parantamiseksi. Edunvalvonta
E 18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi takaisi työssäkäynti- ja
tavaraliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden. Näillä toimenpiteillä on jo
kiire.

Kärkihanke
3 sisältää toimenpiteitä koskien kasvavan ja vetovoimaisen ympäristön
Naantalia. Tonttitarjonnan lisääminen ja asuntorakentamisen monipuolistaminen
siten, että tarjonta vastaa kaupungin asukkaiden ja Naantaliin muuttavien
toiveita. Nyt ei esimerkiksi kaupunkiin muuttaville riitä kaupungin omia
vuokra-asuntoja.

Taloudellisissa
näkökohdissa kovia tavoitteita ovat väestön keskimääräisen 150 asukkaan lisäys
/ v ja että vähintään 60 % kaupungin ja
kaupunkikonsernin investoinneista rahoitetaan tulorahoituksella (seuranta
kolmen vuoden tarkastelujaksolla). Jo koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma
sisältää kokonaan toteutuessaan todella mittavat investoinnit.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa