Mikko Rönnholm

Käänteentekevät vaalit

 • Kuntavaalien
  tulos on politiikan valtakunnallinen ilmapuntari: mikä puolue on nousussa, mikä
  laskussa. Nyt näyttää siltä, että kokoomuksen nousu on taittunut ja demarit
  puskevat innokkaasti takaisin ykköspuolueeksi. Unto Hämäläinen HS sunnuntai 21.10.2012

Iltalehden viimeinen gallup pitää vielä Kokoomuksen selvänä ykkösenä,
mutta kokeneen Unto Hämäläisen perässähiihtäjä blogi on sekin melkoinen mittari
ja siellä hän näkee demareiden aktiivisuuden olevan nousussa. Varon visusti
puhumasta sanomasta omasta ”työväentalonenästä” mitään varmaa. Kun tekee
vaalityötä ja juttelee ihmisten kassa saa yleensä kaunistellun kuvan. Mutta
häpeään joutumisen uhallakin sanon tuntevani sillä tavalla, että tuo Toivo ja Työväenpuolue ja Tipu eivät ole yhtä kovassa vedossa , kuin ennen.  Kokoomus saa kiittää tuloksestaan ahkeria
paikallistyöntekijöitä, joilla on halua ja viitseliäisyyttä. Mutta arvelen, että
käänne on tapahtunut.

Asetelma ei ole nyt demareille huono: Asiat maassa ja maailmassa ja myös Naantalissa ovat nyt siinä mallissa, että
sellainen vähän tavallisempikin kelpaa. Ja kun katselen ehdokkaidemme oteta,
olen huomannut politiikan oivaltamisen ja osallistumisen innostuksen olevan kentällä
aistittavissa;  ruusun jakamiseen liittyy
keskustelu ja kiinnostus. Meidän ohjelmallinen lähtökohta on realistinen: Työ
ja oikeudenmukaisuus ja mitä se Naantalissa tarkoittaa on esiin präntätty ymmärrettävästi. Hienointa on, että proffat ja pääluottamusmiehet, kokeneet ja koulusta juuri tulleet ovat kaikki yhteisen
päämäärän puolesta iloisesti liikkeellä.. Se ei voi olla näkymättä.Paremminkin voisi olla, jos perussuomalaisten teltoilla viihtyvät matti
meikeläiset lukisivat tämän päivän HS:stä, mitä sanoo Pekka Vannamo.  Vennamon Pekka kuten tiedämme ei ole tyhmä
kaveri. Paitsi kerran, kun hän pelasti minut vaalikeskustelun jälkeen lynkkaushenkiseen
maanviljelijäporukan käsittelystä Kyrössä. Jos nimittäin olisin saanut turpiini,
niin selvältä ilman Pekan apua tilanne näytti, en olisi vuonna 1987 vaaleissa pudonnut.

 • ”Pe­ru­si­deo­lo­gia on pie­nen ih­mi­sen, ka­dun­mie­hen, lä­hiö­asuk­kaan
  puo­lus­ta­mi­ses­sa. Smp pa­kot­ti päät­tä­jät kuun­te­le­maan kan­saa, pe­rus­suo­ma­lai­set
  ovat teh­neet sa­moin. Esi­mer­kik­si so­siaa­li- ja ve­ro­po­li­tii­kas­sa puo­lueet
  ovat lä­hel­lä.”
  Sen si­jaan Ven­na­mo ei pi­dä ”ven­na­mo­lai­se­na” per­su­jen maa­han­muut­to-
  ja EU-vas­tai­suut­ta.
  ”Muu­ka­lais­vi­ha­mie­li­syys on kam­mot­ta­va asia, ja sen piir­tei­tä
  on va­li­tet­ta­vas­ti mo­nis­sa pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa. Kun lu­kee tiet­ty­jä
  net­ti­si­vus­to­ja, joil­la on pe­rus­suo­ma­lai­sia, nou­see tuk­ka kau­hus­ta
  pys­tyyn. Siel­lä on sel­lais­ta vi­haa kans­sa­ih­mis­tä koh­taan.”
  Hä­nen mu­kaan­sa Veik­ko Ven­na­mo
  oli­si vie­nyt Suo­men EU:hun ja eu­roon, kos­ka ne ovat pa­ras­ta tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa.
  ”Ei Suo­mi ole kos­kaan pär­jän­nyt omil­laan ra­jat kiin­ni. Toi­vot­ta­vas­ti
  EU ke­hit­tyy liit­to­val­tio­mai­seen suun­taan. Unio­nin on­gel­mat joh­tu­vat
  sii­tä, et­tä mail­la on vie­lä lii­kaa it­se­näis­tä pää­tän­tä­val­taa”,
  hän tä­räyt­tää.
  Pank­ki­krii­siä Ven­na­mo kat­se­lee Es­pan­jas­ta kä­sin.
  ”Jos jyr­käs­ti vas­tus­taa va­kuus­ra­has­to­ja ja pank­kien aut­ta­mis­ta
  suos­ta, pi­täi­si esit­tää vaih­toeh­to. Jos lin­ja on se, et­tä es­pan­ja­lai­set
  pan­kit saa­vat men­nä kon­kurs­siin, Es­pan­ja ero­ta eu­ros­ta ja puo­lit­taa
  elin­ta­son­sa, niin se on ka­ma­la vaih­toeh­to. Jos maat ro­mah­ta­vat, tu­lee
  en­nen­nä­ke­mä­tön la­ma ko­ko Eu­roop­paan. Sil­loin ta­kauk­si­na an­ne­tut
  mil­jar­dit ovat pik­ku­ra­haa.” HS 21.10.2012

Eipä Pekan
näkemykseen voi muuta lisätä, kuin sen, että ei EU-asenne on johdatellut myös
kunnallisvaaleissa perussuomalaiset samaan toimintamalliin: vaikeiden asioiden helppoihin
ratkaisuihin. Ja mikä paradoksaalisista nämä ratkaisut kuuluvat ja näkyvät.  Kun ennen Vennamoiden aikaan kaikki Suomen ongelmat
rahoitettiin  poistamalla puoluetuki,
niin  nyt puoluetuella rahoitetaan
perussuomalaisten turhuuden markkinat.

mr 21.10.2012

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa