Mikko Rönnholm

Hyvä tulos ja vähän risuja

Tilinpäätös ja tarkastuskertomus 
Sd-ryhmän puheenvuoro Lauri Lainen valtuustossa 8.6.2015

Naantalin tilinpäätös ja toimintakertomus antavat hyvän kuvan
kaupungin taloudenpidosta.

Tilinpäätöksen mukaan lopputulos saatiin reilusti plussalle.
Tulot kasvoivat: kunnallisvero 2,3 % maan keskiarvo 1,3 %, kiinteistövero 7,4 %
keskiarvo 10,9 % mutta yhteisöverokertymä on pudonnut 12,7 % keskiarvo on +11,5
%. verrattuna muuhun maahan yhteisöveron
pudotus on suuri. Ovatko syynä huonot ajat
tai tulokset, verosuunnittelu vai mikä.

Naantalin hyvään lopputulokseen on suuri vaikutus myös
toimintakulujen väheneminen 3,8 miljoonalla. On saatu menojen kasvu
pysähtymään.  Kustannuksista
henkilöstökulut vähenivät n. miljoonalla. 
Määrätietoisella toiminnalla tämä saatiin aikaiseksi ilman henkilöstön
lomautuksia tai irtisanomisia. Siitä tulee kiittää viime vuoden asiantuntevaa
johtoa ja ymmärtäväistä henkilökuntaa.

Kaupungin velkaa saatiin vähennettyä reilut 2 miljoonaa.
Asukasta kohti sitä oli 1.865 euroa. Se on vähemmän kuin kunnissa keskimäärin.  Tarkastuslautakunnan mukaan Naantalin
kaupunki saavutti kokonaistaloudelliset tavoitteensa.

Tarkastuslautakunnan kertomuksesta saa kokonaiskuvan
kaupungin toiminnasta.

Tarkastuskertomus on toteutettu tarkastamalla valtuuston ja hallintokuntien
asettamia ja saavutettuja tavoitteita tuloksia. Sen lisäksi on arvioitu
myös itse tavoitteiden asettelua. Tavoitteiden asettelussa ja niiden
selkiyttämisessä on vielä paljon parannettavaa.

Jos halutaan kunnollista, sen saavuttamiseksi on asetettava kunnon
tavoitteet, ja mitoitettava resurssit oikein, sekä täytyy myös pitää
päätöksistä kiinni.

Valitettavasti tavoitteet ovat ylimalkaisia ja niiden
selventämisessä on vielä tekemistä. Tavoitteen mukainen talous ja henkilöstö – ei monessakaan hallintokunnassa ole ajan
tasalla.

Elinkeino-ohjelma ei ole ajankohtainen. Elinkeinoasiamiehelle siitä tuleekin paineita
saattaa asiat oikeisiin uomiin. Samalla kannattaa pohtia, onko järkevää kaupungin
olla mukana monessa elinkeinopalveluita tuottavassa organisaatiossa.

Naantalin palvelustrategian tulisi laatia yli vaalikauden
kestäväksi ja ulottua 10–15 vuoteen. Vision minne pyritään, on oltava selkeä.

Sdp on huolissaan
uudistuksista, jossa muutos kulkee etusijalla ennen laatu- ja
kustannustavoitteita.

Muutamia havaintoja
eri hallintokuntien tuloksista.
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta  saavutti tavoitteet muutamilla
menovähennyksillä ja –lisäyksillä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat reilusti
alle arvion. Erikoisesti siirtoviivepäivien väheneminen on huomattava kiitoksilla.  Varmaan kustannussäästöihin vaikuttaa myös
Naantalin hyvä perusterveyden hoito.

Työttömyyden torjunnassa ei päästy tavoitteisiin, mutta
nuorisotyöttömyys on alle valtakunnallisen keskiarvon. Vuoden aikana
aloitettiin ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta sekä perustettiin
työllisyystiimi.  Vaikka tavoitteita ei
saavutettu on työllisyyttä kuitenkin edistetty. 
Mielekkäämpää on maksaa työllistämistukea kuin työttömyysavustusta. 

Koulutuslautakunnan tehtäväalueet onnistuivat suht’koht
tavoitteissaan. Sopeutuminen lapsiluvun laskuun vähentää henkilökuntaa. Sivistystoimi
reagoi muuttuvaan tilanteeseen ja pysyi tavoitteessaan.

Vähenevistä lapsiluvuista huolimatta perusopetuksen kulut
nousivat ollen vähän yli valtakunnan keskiarvon. Toisen asteen
nettokustannukset alenivat 6.981 euroon 2013 vuoden 7. 220
eurosta.

Konekeskuksen tuotot vähenivät johtuen leudosta talvesta.
Kuitenkin myös menot alittuvat, joten toiminnasta jäi pieni ylijäämä.

Ateriapalvelun pitää osoittaa tuottavuutensa ja
kilpailukykynsä. Hinta- ja laatuvertailun perusteella asetetaan kustannus- ja
aikataulutavoite. Tarkastuslautakunta toteaa pelkkien vaihtoehtoisten tuotantotapojen
tutkimisen ilman ennalta asetettuja tavoitteita heikentävän henkilökunnan
motivaatiota ja lisää epävarmuutta.

Samat koskee myös siivouspalvelua. Selkeät tavoitteet
siivoustasosta ja tunnusluvut, joilla osoitetaan tehokkuus ja suorituskyky.
Ulkoistaminen ei saa olla itsetarkoitus.

Tilalaitokset tuotto ei saa olla liian ylijäämäinen. Kun
tarkoitus on osoittaa kiinteistökustannukset, hallintokunnille, tulee niillä
olla tieto, miten se pystyvät muuttamaan toimintaansa jotta kiinteistökulut alenevat.  Ylisuuret kiinteistökustannukset näkyvät
hallintokuntien kokonaiskustannuksissa.

Henkilöstökertomus on hyvin tehty ja selkeästi luettava
asiakirja.

Naantalin henkilöstö laski 21 henkilöä (967). Määräaikaisia
oli kolme enemmän (253). Kehityskeskustelujen määrä ja laatu parani
edellisvuodesta, mutta parannettavaa jäi. Työsuojelussa vaara- ja
uhkatilanteiden ilmoittamisen lisääntyminen osoittaa henkilöstön valveutumista.
Koulutukseen kiinnostus on vähäistä. Hyvänä asiana voi pitää henkilöstöinfon
muuttaminen sähköiseksi. Kuten tarkastuskertomuksesta voi päätellä lautakunta
kannustaa hallintokuntia jatkamaan hyviksi havaittuja toimintatapoja.

Naantalin talousarviossa on niukasti vertailuja muihin
kuntiin. Perustelut määrärahoista eivät ole vertailtu muihin vastaaviin. Sama
koskee resursseja.  Toiminnan tavoitteiden
asettamisen pohjana edellisen vuoden tilinpäätöksen tiedot, kun niiden tulisi
perustua kuluvan vuoden toimintaan. Kun palvelustrategian tavoitteita asetetaan,
ne pitää johtaa tilastoista perustua euroihin ja aikatauluun.

Ulkoistaminen ei saa
olla itseisarvo,

Sdp valtuustoryhmä yhtyy tilintarkastajien näkemykseen tili-
ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa