Mikko Rönnholm

Avointa avolouhintaa

ViestitenenergiapuuterminaalinpaikkajaOlliMC3A4kinen20160919

Olen Turun Seutusanomilta saanut vastakseni avoimen kirjeen,
joka alkaa:

Olemme saaneet lukea
paikallislehdistä kirjoituksia, joissa korostuu tahto arvostavampaan
suhtautumiseen kansalaismielipiteitä kohtaan sekä avoimempaan keskustelu- ja
tiedotuspolitiikkaan. Tämän perustella saanemme vastauksia asukkaita ja
yrityksiä huolestuttaviin asioihin.

Pitkän kokemuksen aikana joutuu aina harkitsemaan, mistä on kysymys. Siirsin konspiraatioteoriat ja kyynisyyden sivuun ja yritin paneutua asiaan. Lehdessä olleen rajoitetun tilan vuoksi jouduin viittamaan,  että
asiasta on tämä laajempi kirjoitus näillä sivuilla.

Yllä olevassa avoimessa viitattuihin kirjoituksissani olen
käsitellyt valtuuston päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta
tiedottamista ja kuulemista: Kyse on ollut Lammasluodon kaavoituksen esittelystä
ja kouluverkkoprosessista.

Luolalaan sijoitettava puunmurskauslaitoksen lupa-asiassa ei
valtuustolla ole toimivaltaa, vaikka yksittäisillä valtuutetuilla voi olla oman
vaikutusvallan ylikorostamiskeski kiusausta antaa asukkaiden näin ymmärtää. Asian
ratkaisevat ympäristöviranomaiset, jotka pyytävät lausuntoa tai joille lausunnon
voivat antaa ne, joita asia koskee esimerkiksi naapurit ja kunnanhallitukset.  Luvan myöntäminen perustuu
laillisuusharkintaan, johon liittyy säädösten puitteissa annettavat ihmisiä ja
ympäristöä suojelevat lupaehdot.
Kaupunginjohtajan ehdotus Naantalin kaupungin siis kaupunginhallituksen kokouksen 19.9.2016
kannaksi kuuluu:

Viitaten jo 7.3.2016 aiemman hakemuksen osalta lausumaansa
kaupunginhallitus toteaa, että energiapuun haketukselle on olemassa tarve
Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen läheisyydessä. Ympäristölupahakemuksen
mukainen toiminta on tärkeä osa biopolttoaineen tuotantoketjua ja kasvavaa
toimintaa. Varteenotettavia paikkoja tällaiselle toiminnalle on olemassa hyvin
rajoitetusti ja nyt muutetun hakemuksen mukaista sijaintia Viestitien varren
teollisuusalueella lähempänä voimalaitosta pidetään toiminnallisesti
perusteltuna. Siitä huolimatta, että muutetun hakemuksen tarkoittama
vastaanotto- ja haketustoiminta ei enää sisällä muun kierrätysmateriaalin ja
rakennusjätteen kuin puun murskausta, on lupaehtojen avulla varmistettava, että
toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain tarkoittamaa kohtuutonta
rasitusta.

Naantalin lausunto on tavanomainen ja selvästi myönteinen.Siinä lähtökohtana on, että monipolttoainelaitos tarvitsee tällaista toimintaa
läheisyyteen, ja että varteenotettavista paikoista on pulaa. Esitys ei sisällä
vaihtoehtopaikkojen arviota eikä analyysia eikä arviota Naantalin kaupungin
hyötyjen ja haittojen kannalta. Eivätkä ne tähän kohtaan sinänsä kuulukaan.
Lopputoteamus on, että lakia on noudatettava. Lausuntoa voi pitää perusteltuna,
mutta minimalistisena.
Avoimen kirjeessä esitetiin pitkän kriittisen hankeen kuvauksen jälkeen kysymyksiä:

Onko Naantalilaisia yrityksiä ja perheitä mielestänne informoitu
tarpeeksi? Miten todellisuudessa olette huomioineet alueen yritykset ja
asukkaat? Osa yhdistyksemme toiminta-alueen asukkaista ja yrityksistä sai
tietoa vasta yhdistyksemme kautta.

Omana mielipiteenäni totean, että hankkeessa eivät
informoinnissa ei kaiketi ole rikottu säädöksiä ja informaatiota on annettu
oikein, mutta ei välttämättä riittävästi. Ongelmaksi on muodostunut se,
että asian eri vaiheista on synytynyt vaikutelma, että tätä hanketta yritetään
salakuljettaa. Tätä kuvaa vahvistaa se, että Naantalin kaupunginhallituksen lausuntokin annetaan viimeisenä
lausunnonantopäivänä. Tällainen toiminta synnyttää epäilyksiä – aiheettominakin -ja
niistä on haittaa kaupungin toiminnalle ja julkikuvalle. Näin on nyt valitettavasti päässyt käymään.

Kirjoittajat pyytävät vastausta myös seuraaviin kysymyksiin:

Mitä Naantalin kaupunki asukkaineen hyötyy puunmurskauslaitoksesta?
Miten arvelette puunmurskauslaitoksen vaikuttavan Naantalin imagoon asuin- tai
turistikohteena? Toteutuuko Naantalin kaupungin nettisivuilta lainattu teksti
”Naantali on merellinen ja aurinkoinen kaupunki, jonka arvokkaan ympäristön
vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä elinympäristö on puhdas, terveellinen,
viihtyisä ja virikkeellinen” 
Onko tähänastisessa murskaamoja koskevassa päätöksenteossa toteutunut avoimuus?

Hanketta toteuttavan yrityksen logistiikan ja monipolttoainelaitoksen toiminnan
kannalta Viestitie on hyvä paikka.

Parempi kuin aikaisempi Vanton tien varrella
oleva. Yritystalouden kannalta paikka tarjoaa hyvät toimintamahdollisuudet. 
Alkuperäinen ajatus puun energiakäytössä on
ollut, että se on jatkuva prosessi, jossa polttoaineen keruu ja alkujalostus –
haketus – tapahtuu raaka-ainelähdettä lähellä. Näin myös mahdolliset tähteen voidaan
saada helpommin metsän luontotalouden kiertoon.
Toisaalta on tunnistettava myös
suurimittaisemman puun käytön edellyttävän keksitetympää ja tehokkaampaa toimintaa.
Luolalan Viestitien paikka maarakennustöineen näyttää mahdollistavan ratkaisun,
jossa ympäristölle tulevat haitat minimoidaan.

Yrittäjä on hankkinut tontin Fortumilta, joten Naantalin kaupunki ei ole voinut arvioida
tontin käyttöä kaupungin hyödyn maksimoimisen kannalta. Yrittäjät ilmoittavat,
että tontin tarvetta olisi ja nyt ilmeisesti tarjontaan voivat tulla hakkeelle
varatut tontit. Joten uusi sijoituspaikka on tältä kannalta aikaisempaa parempi.

Naantalissa toimii merkittävä mausteklusteri,

joka on
kehittynyt markkinaehtoisesti yllättävän hyvin. On todennäköistä, että energiapuun
käsittelylaitos pystytään toteuttamaan siten, ettei mitään vakavaa haittaa edes
naapurissa olevien laitosten toiminnalla aiheudu. Rankapuuvarastot ovat
vähintään esteettinen haitta. Pölyhaittojen ohella hajuhaittoja syntyy pitkäaikaisesta
ja väärällä tavalla toteutetusta varastoinnista. Toiminta vaatii jatkuvaa seurantaa. Hulevesin
puhdistus voi osoittautua myös toimialan kantokyvyn kannalta raskaaksi.

Vaikuttaa siltä, että hanke, kuten monet ympäristön kannalta perustellut eli
tarkoitan puuenergian lisääntyvää käyttöä, voivat johtua kokemaan Myrphyn lain
kohtalon: ”Jos jokin voi mennä pieleen, se
menee pieleen
”.

Hankkeen julkisuushaitat ovat kasvamassa todellisia haittoja suuremmiksi.

Oikeassa
olemisen todistaminen on tässä kohdassa hyödytöntä. Kysymys on tavanomainen
julkisessa toiminnassa: Kyse ei ole siitä mistä on kysymys vaan siitä miltä se
näyttää.
Nyt on yritettävä tehdä kaikki voitava asian saattamiseksi normaalille
raiteille.

Ps. Menin kirjoitettuani tämän papereihin perustuvan
näkemykseni käyttöön paikaan päälle
.

Otin kolme kuvaa alueesta omaan käyttööni ja mahdollisia keskusteluja silmällä pitäen.
Paikalle kiiruhti yksi paikalla työskentelevä ja kyseli, millä asialla olen. Esittelyn
jälkeen kerroin tarkoitukseni ja samalla paikalle tuli myös yrittäjä Olli Mäkinen, jonka tapasin näin sattumalta ensimmäisen kerraan. 

Vaivautuneena hän selitti hankkeen kulkua ja esitteli lyhyesti suunnitelmia. Hän
oli vakuuttunut, että keksittäminen ja suuruuden ekonomia ovat tämän hankkeen
etuja ja että kaikista ympäristökysymyksistä päästään asianmukaisiin järjestelyihin.

Yritin puolestani muistuttaa omaan kokemukseeni viitaten, että kannattaa ottaa
vakavasti myös julkisuuden kautta tullutta palautetta ja että kannatta varmaan
tehdä aktiivisesti töitä yhteisymmärryksen löytämiseksi. Varoittelin myös
siitä, että politiikassa voi joutua tahtomattaan välikappaleeksi nimimerkillä
kokemusta on.
19.9.2016 MR

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa