Soten uudet käänteet

Ervat20140307

Tälläkin palstalla on pidetty Erva-mallia parempana kuin nykyinen ehdotus, joka on kuntien lausunnoilla. Nyt on julkisuuteen pulpahtanut Suomen Kuvalehden ja Hesarin kautta uusi käänne, jonka takana on Kokoomuksen taktiikan muutos. Lainataan tähän,mitä Hesari tänään aiheesta kirjoittaa:

 • HS:l­le
  ker­ro­taan, et­tä Va­paa­vuo­ri joh­taa ryh­mää, kos­ka on ju­ris­ti ja pys­tyy
  neu­vot­te­le­maan rat­kai­su­ja. Ei hait­taa, vaik­ka hä­nel­lä ei ole ha­jua­kaan
  so­tes­ta, puo­lueen si­säl­tä to­de­taan.
  Muun muas­sa Tu­run kau­pun­gin­joh­ta­ja Aleksi Randell
  (kok) ja Tam­pe­reen por­mes­ta­ri Anna-Kaisa
  Ikonen
  (kok) ovat ol­leet tii­viis­ti työs­sä mu­ka­na.
  Tiet­tä­väs­ti ko­koo­mus­lai­nen so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri
  Paula
  Risikko
  ei ole ol­lut mu­ka­na ryh­män työs­ken­te­lys­sä.Mal­lis­ta pi­täi­si löy­tyä en­sin yk­si­mie­li­syys
  ko­koo­muk­sen si­säl­lä, min­kä jäl­keen muut puo­lueet ja eten­kin toi­nen
  pää­hal­li­tus­puo­lue so­siaa­li­de­mo­kraa­tit oli­si saa­ta­va sen taak­se.
 • Mal­li voi ol­la vai­kea niel­tä­väk­si eten­kin niil­le
  po­lii­ti­koil­le, jot­ka tu­le­vat kes­ki­ko­koi­sis­ta suo­ma­lais­kau­pun­geis­ta.Vä­li­ta­son jär­jes­tä­mis­vas­tuun pois­ta­mi­nen
  tar­koit­tai­si esi­mer­kik­si si­tä, et­tä val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Jutta
  Urpilaisen
  (sd) ko­ti­kau­pun­gin Kok­ko­lan eri­kois­sai­raan­hoi­to siir­tyi­si
  Ou­lun er­van vas­tuul­le.
 • Sdp:n kan­nal­ta ete­ne­mis­tä hel­pot­ta­nee se, et­tä mal­li
  on pit­käl­ti sa­ma, jo­ta de­ma­ri­taus­tai­set de­ma­ri­taus­tai­set asian­tun­ti­jat ovat aja­neet
  jul­ki­suu­des­sa.Vii­den laa­jan er­van mal­lia ovat kan­nat­ta­neet
  mui­den muas­sa Hel­sin­gin ja Uu­den­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Aki Lindén,
  Pir­kan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Rauno
  Ihalainen
  ja so­siaa­li­oi­keu­den pro­fes­so­ri Pentti
  Arajärvi
  .Ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo
  va­kuut­ti per­jan­tai­na tie­dot­tees­saan, et­tei puo­lue ole pe­rään­ty­mäs­sä
  uu­dis­tuk­ses­ta, vaan on ”täy­sin si­tou­tu­nut rat­kai­sun löy­ty­mi­seen”

Olen antanut kertoa, että Aleksi Randellin osaaminen ei ole ihan huippuluokkaa sote-asioissa. Mutta ei se haittaa. On nimittäin monia asioita, joissa liiallinen asiantuntemus on haitaksi. Mutta olisi hän kuitenkin voinut kertoa että Etelä-Pohjanmaa Vaasa kuuluu TYKS:n alueeseen eikä Tampereelle kuten oheisessa kuvassa näytetään.

No tämän asian hyvä puoli on siinä, että tämä piilotetusti paljastaa, että kuntauudistukseen ei enää uskota. Nyt vihdoin pitäisi lampun syttyä sosialidemokraattien valopäissä. Aika olisi lopettaa leikki ja hyväksyä parlamentaariseen valmistelu.

Jutta Urpilainen ja Jouni Backman tehkää välttämättömyydestä hyve, ja äkkiä

Katso kirjoituksia palstalla aiheeseen liittyvät jutut:
Unohdetaan sote otetaan ervat ja Kuntarakenne on yksinkertainen asia

7.3.2014

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa