Kuva sen kertoo

PC3A4C3A4ttC3A4jC3A4tHs20130508JPG
 • Or­von ryh­mä päät­ti ta­voi­tel­la enem­män
  kuin mi­ni­miä. Uu­dis­tus ete­nee muu­ta­min muu­tok­sin hal­li­tuk­sen aiem­min
  mää­rit­te­le­mäl­lä lin­jal­la. So­te-uu­dis­tus­ta käy­te­tään työ­ka­lu­na,
  jol­la po­liit­tis­ta pää­ta­voi­tet­ta eli kun­ta­uu­dis­tus­ta aio­taan työn­tää
  eteen­päin. Alue­ja­ko ja pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen säi­ly­vät suu­rin piir­tein
  en­nal­laan, mut­ta kun­ta­yh­ty­mien teh­tä­vät ha­lu­taan siir­tää vas­tuu­kun­nil­le.
  Muu­tok­set tu­li­si­vat kui­ten­kin voi­maan vas­ta kau­ka­na en­si vaa­li­kau­den
  puo­lel­la, jot­ta ää­nes­tä­jä ei pa­ni­si pit­kää jo­no­tus­ta ter­veys­kes­kuk­ses­sa
  ke­vät­tal­vel­la 2015 so­te-uu­dis­tuk­sen piik­kiin.
 • Uudis­tuk­ses­sa on kui­ten­kin yk­si suu­ri
  mut­ta. Se hyö­dyn­täi­si vas­tuu­kun­ta­mal­lia ai­van uu­des­sa laa­juu­des­sa
  tä­hän­as­ti­siin ko­ke­muk­siin ver­rat­tu­na.
 • So­te-aluei­den mää­riä ja ra­jo­ja hal­li­tus
  voi oh­jail­la mel­ko hy­vin, mut­ta vas­tuu­kun­ta­mal­lin uu­si alue­val­taus
  jou­tuu lä­hes var­mas­ti pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tark­kai­luun. Sil­loin
  on pun­nit­ta­va, louk­kaa­ko vas­tuu­kun­ta­mal­li kun­nal­lis­ta it­se­hal­lin­toa
  niin pal­jon, et­tä sii­tä jou­dut­tai­siin sää­tä­mään nor­maa­le­ja la­ke­ja
  suu­rem­mal­la enem­mis­töl­lä. Se mer­kit­si­si uu­dis­tuk­sen kom­pas­tu­mis­ta. HS pääkirjoitus 9.5.2013

Hesari
analysoi oikein. Kuntauudistuksen läpiajamisesta on kysymys.
Ja kun Orpon ryhmä
nosti perustuslaki-näkökulman esiin, niin on
siinä  pieni toivon mahdollisuus, sillä selvää
ohjetta ei tullut. Hesarissa jopa arvuutellaan, että olisikohan tässä myös
taktiikka; kun uudistus epäonnistuu, voidaan se pistää perustuslain eikä fantastisten
hallintomiesten piikkiin.
Vastenmielistähän perustuslailla pelaaminen on. Mutta
hätä ei lue lakia, eli katsotaan tämäkin kortti. Hyvää tässä on, että samaan
syssyyn voi edellyttää selviteltäväksi sitä kysymystä, että miksi
pääomatulolliset on vapautettu kunnan jäseninä kunnallisverosta?

Mutta se pääasia tässä on tuo asian kuvitus Hesarissa.

Eilen jo kirjoitin, että Kataisen malliin mennään ja nyt tuo kuvalla vahvistettiin. Ja kun taivaaseen astumisen päivästä kerran on kysymys, niin tuossahan se maallisessa muodossa on: Fokuksessa Katainen ja huomaa isän oikealla puolella istuu Henna Virkkunen, mutta on selvitysmies Petteri Orpokin päässyt kuvaan. Demareita ei näy eikä heidän olemassaolostakaan ole mitään tietoakaan, kun paperia lukee.

Mutta alkaa se hohto himmentyä muiltakin Juha Akkasen kolumnista löytyy seuraava fantastisen osuva kohta:

 • Pää­mi­nis­te­ris­tä
  tun­tuu ole­van fan­tas­tis­ta, et­tä hal­li­tus yli­pää­tään pys­tyy päät­tä­mään
  jos­tain. Yli­sa­noi­neen hän kuu­los­taa ai­van os­tos­ka­na­van myyn­ti­mie­hel­tä.
  Tie­dät­te­hän nä­mä yli-in­nok­kaat help­po­hei­kit ke­hu­mas­sa veit­siä,
  joil­la leik­kaa vaik­ka pel­tiä. Tai vem­pe­lei­tä, jot­ka muok­kaa­vat var­ta­loa,
  vaik­ka ma­kai­si soh­val­la. Tai sit­ten vie­hei­tä, jot­ka ui­vat saa­lis­ka­lan
  ki­taan ihan omin päin. Liian hy­vää ol­lak­seen tot­ta? No niin on!

9.5.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa